Mobil Vacuoline 100 Serie

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Vacuoline 100 Serie

Mobil Vacuoline 100 Serie

Beschrijving

De reeks Mobil Vacuoline 100 oliën zijn hoogwaardige circulatie oliën, hoofdzakelijk bestemd voor de smering van glijlagers in systemen met volle vloeistof smering en in het bijzonder deze, die blootgesteld zijn aan grote contaminatie met water, zoals bij steunwalsen in de metaalindustrie. Zij beantwoorden aan de Morgoil lager eisen inclusief de “super demulsibility” smeermiddelen specificatie. De reeks Mobil Vacuoline 100 oliën zijn samengesteld uit hoog kwalitatieve basisoliën en additieven die voor een voortreffelijke waterafscheiding zorgen, goede weerstand tegen thermische degradatie en oxidatie bieden en die beschermen bieden tegen roest en corrosie.

De reeks Mobil Vacuoline 100 oliën weerstaan aan emulsievorming en vorming van bezinksel. Dit leidt tot schonere systemen en filters. Vaste verontreinigingen scheiden gemakkelijk af en kunnen door centrifugeren, filteren of bezinken afgevoerd worden.  De reeks Mobil Vacuoline 100 oliën bezitten een hoge viscositeit index en goed waterafscheidend vermogen ook bij contaminatie met grotere waterhoeveelheden. Ze worden aanbevolen voor circulatiesystemen met enkele of dubbele tank.

De reeks Vacuoline 100 oliën worden wereldwijd toegepast door walsoperators. Zij worden ondersteund door belangrijke constructeurs waaronder Morgan Construction Company, Worcester, MA, USA.

Kenmerken en Voordelen

De Mobil Vacuoline serie is goed bekend en wereldwijd sterk geappreciëerd omwille van zijn uitstekende prestaties en de wereldwijde technische ondersteuning die achter dit merk staat. De buitengewone prestaties van de reeks Mobil Vacuoline 100 oliën maakt dat ze verkozen worden door walsoperators over de ganse wereld. De praktijkervaringen, verworven in nauw contact met de belangrijkste walsconstructeurs, waaronder Morgan Construction – USA, werd toegepast om te verzekeren dat de Vacuoline oliën aan de eisen beantwoordt van de walsconcepten en -toepassingen.

Voor de reeks Mobil Vacuoline 100 oliën resulteerde dit in een formulatie, gebaseerd op hoog kwalitatieve basisoliën en speciaal gekozen additieven, om roest- en corrosiebescherming te bieden en een uitstekend waterafscheidend vermogen. Hetgeen leidt tot uitstekende bescherming van de uitrustingen, zeer betrouwbare werking en lange levensduur van de olie.  

De voordelen van deze oliën zijn:

Kenmerken Voordelen
Uitstekend waterafscheidend vermogen. Gemakkelijke afscheiding van water en verontreinigingen gedurende de levensduur van de olie leidt tot probleemloze werking en minder stilstand.
Goede weerstand tegen degradatie door oxidatie. Verlengde levensduur van de olie en minder kosten voor verversingen.
Schonere systemen en filters en lagere onderhoudskosten.
Zeer goede bescherming tegen roest en corrosie. Betere bescherming en langere levensduur voor de werktuigen.

Toepassing

De reeks Mobil Vacuoline 100 oliën zijn oorspronkelijk aanbevolen voor- en worden bijna uitsluitend gerbuikt in walstoepassingen.  Deze oliën zijn toepasbaar in:

  • Steunlagers van walswerktuigen, voornamelijk Morgoil lagersystemen waar een enkelvoudige of dubbel tank gebruikt wordt.
  • Andere volle film lagersystemen en soortgelijke toepassingen in de industrie, voornamelijk wanneer de lagers onderhevig zijn aan zware watercontaminatie.

Kenmerken en Goedkeuringen

Mobil Vacuoline 100 Series bereikt of overtreft de eisen van: 128 133 137 146 148
SMS SIEMAGE – MORGOIL® Lubricant Specification Advanced Lubricant, SN 180 Part 4 : 2009-07 X X X X X
SMS SIEMAGE – MORGOIL® Lubricant Specification Advanced Lubricant, SN 180 Part 3 : 2009-07 X X X X X
DIN 51517-2 : 2009-06 X X X  

Typischekenmerken

Mobil Vacuoline 100 Series 128 133 137 146 148
ISO Viscositeit Graad 150 220 320 460 680
Viscositeit, ASTM D 445          
cSt @ 40ºC 150 220 320 460 680
cSt @ 100ºC 14.8 18.8 23.9 30.1 36.7
Viscositeit Index, ASTM D 2270 96 95 95 95 91
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -9 -6 -9 -6 -6
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 280 288 286 296 318
Dichtheid @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91
Waterafscheidend vermogen voor niet EP oliën, ASTM D2711, ml water 40 36 39 41 40
Waterafscheidend vermogen bij 82°C, ASTM D 1401 Minuten tot 3ml Emulsie 15 20 25 30 35
Roestbescherming, ASTM D665 Gedestilleerd water Pass Pass Pass Pass Pass
Koper Corrosion, ASTM D130 3 hours @ 100ºC 1B 1B 1B 1B 1B
Schuim test, ASTM D 892, Seq I Tendens / Stabiliteit, ml/ml 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.