Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40

Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40

Premium volledig synthetische motorolie voor personenwagens met dieselmotoren

Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40 is een volledig synthetische motorolie die de motor in veel soorten voertuigen met verschillende leeftijden een lange levensduur en een verbeterde bescherming bij een wijde reeks temperaturen verstrekt.

Eigenschappen en voordelen

De Mobil Super 3000 producten hebben zich in de industrie bewezen zodat u erop kunt vertrouwen dat uw voertuig naar wens presteert. Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40 levert:

  • Verbeterde bescherming bij hoge temperaturen
  • Verbeterde prestaties bij koude start
  • Een schonere motor en minder slibvorming
  • Verbeterde slijtagebescherming

Toepassingen

De Mobil Super 3000 producten zijn ontwikkeld om u bescherming te bieden die verder gaat dan conventionele of semisynthetische oliën. ExxonMobil raadt gebruik van Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40 aan indien u regelmatig te maken heeft met veeleisende omstandigheden waarin het tegengaan van schade veroorzaakt door veelvuldige hoge belasting van motoren bevorderlijk is:

  • *Veel motortechnologieën zonder Diesel Particulate Filters (DPF)
  • Personenwagens, SUV’s, lichte vrachtwagens en bestelwagens
  • Snelweg rijden en stop-and-go verkeer in de stad
  • Normaal tot regelmatige zware bedrijfsomstandigheden
  • Turbo’s en direct injection motoren

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Super 3000 X1 Diesel voldoet aan of overtreft de vereisten van: 5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4 X
Mobil Super 3000 X1 Diesel is goedgekeurd door de volgende fabrikanten: 5W-40
MB-approval 229.3 X
VW 502 00/505 00 X
Peugeot/Citroën Voertuigen B71 2296 X
Renault RN0710 / RN0700 X
Mobil Super 3000 X1 Diesel wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisen: 5W-40
API CF X
Opel GM-LL-B-025 X

Typische eigenschappen

Mobil Super 3000 X1 Diesel  
Viscositeit 5W-40
cSt bij 40ºC 84
cSt bij 100 °C 14
Asgetal, gew %, ASTM D 874 1,1
Fosforgehalte 0,0095
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 222
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0,855
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -39

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. De veiligheidsbladen (MSDS) zijn op verzoek beschikbaar via uw verkoopkantoor of via het internet of zal door de verkoper aan klanten toegezonden worden indien en voor zover dit wettelijk is vereist. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.