Productbeschrijving

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 is een hoog presterende motorolie ontwikkeld om te voldoen aan de Volvo Car Corporation specificatie motorolie VCC RBS0-2AE 0W-20.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 heeft een laag asgehalte met een High Temperature High Shear (HTHS) viscositeit onder 2.75 cP.
Belangrijke eigenschappen en voordelen:

  • Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen voor betrouwbaar starten bij koud weer voor een snelle start van de motor.

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 dient gebruikt te worden voor viertakt benzine- en dieselmotoren vervaardigd na 2014 die moeten voldoen aan de Volvo RBS0-2AE 0W-20 specificatie. Deze specificatie definieert motoroliën voor service of direct injection Volvo Engine Architecture diesel- en benzinemotoren.

De eigenaarshandleiding dient geraadpleegd te worden voor aanbevolen viscositeitsklasse en specificatie

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:
Volvo Car CorporationRBSO-2AE 0W-20

Typische eigenschappen

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40ºC41
cSt bij 100 °C8,4
Zwavelas, gew.%, ASTM D 8740,8
Fosforgehalte % ASTM 49510,09
Zwavelgehalte % ASTM D 26220,2
Stolpunt, °C ASTM D 97-57
Vlampunt, ºC, ASTM D 92230
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 40520,835

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.