Productbeschrijving

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 is een hoog presterende motorolie met een laag asgehalte ontwikkeld om te voldoen aan de veeleisende vereisten van een langere levensduur terwijl tevens aan brandstofbesparing en een superieure motorreinheid wordt bijgedragen.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 levert uitstekende slijtagebescherming bij lage en hoge temperaturen en een verbeterde motorreinheid.

Belangrijkste eigenschappen en voordelen:

  • Verlengde service-interval volgens VW vereisten.
  • Bevorderlijk voor het bereiken van brandstofbesparing (volgens ACEA C3).
  • Verbeterde interne schoonheid motor om efficiëntie van motor te behouden tijdens de levensduur van het voertuig .
  • Snelle circulatie en bescherming .
  • Volledig compatibel met de meeste roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren (Diesel Particulate Filters) en katalytische convertoren Catalytic Converters).

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 is ontwikkeld om aan de laatste motoreisen van de VW-Audi groep te voldoen in het geval dat verlengde verversingsintervallen in combinatie met elektronische service interval melders door het VW verlengde verversingsintervalschema vereist wordt.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten: 
VolkswagenVW 504 00 / 507 00
PorscheC30
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 bereikt of overtreft de eisen van: 
ACEAC3

Typische eigenschappen

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 
Viscositeit, ASTM D 445 
cSt bij 40 °C72,8
cSt bij 100 °C12,1
Asgetal, gew %, ASTM D 8740,6
Fosforgehalte0,08
Vlampunt, °C, ASTM D 92254
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 40520,85
Stolpunt, °C, ASTM D 97-45

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.