Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30

Productbeschrijving

Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 is een volsynthetische motorolie voor benzine- en lichte dieselmotoren. Het is ontwikkeld om te voldoen aan de veeleisende vereisten van een langere levensduur en om aan brandstofbesparing en motorreinheid bij te dragen.

Eigenschappen & voordelen

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 biedt de volgende eigenschappen en voordelen:

  • Volsynthetische samenstelling voorziet in verlengde verversingsintervallen bij VW-Audi modellen die gebruikmaken van het Verlengde Service Interval (EDI) van de VW 506 01 specificaties:
  • Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur voor een vlotte circulatie en slijtagebescherming bij de koude start
  • Uitstekende thermische- en oxidatiestabiliteit voor bescherming bij hoge temperatuur en hoge belasting.

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 dient gebruikt te worden in VW en Audi modellen met de specifieke aanbevelingen voor olieverversingsintervallen geassocieerd met VW 506 01 specificaties. Deze modellen zijn al in de fabriek met een olie van deze kwaliteit gevuld.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:
Volkswagen VW 506 01

Typische eigenschappen

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 °C 53
cSt bij 100 °C 9.6
Asgetal, gew %, ASTM D 874
Fosforgehalte
Vlampunt, °C, ASTM D 92 223
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0.86
Stolpunt, °C, ASTM D 97 -39

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.