Mobil Super 3000 Formula G 5W-30

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Super 3000 Formula G 5W-30

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30

Hoog presterende motorolie

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 is een hoog presterende motorolie met een laag asgehalteontworpen om de levensduur van de uitlaat emissiereductiesystemen te verlengen en de efficiëntie daarvan te behouden in zowel diesel- als benzineauto’s.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 presteert uitstekend bij zowel lage als hoge temperaturen en biedt een langdurige motorbescherming. Belangrijke eigenschappen en voordelen zijn:

  • Bevordert het behoud van de efficiëntie van diesel particulate filters en katalytische benzine convertors.
  • Beschermt de motor tegen slijtage en opbouw van afzetting.
  • Bevordert brandstofbesparing door verminderde frictie.
  • Geschikt voor gebruik in zowel benzine als diesel personenwagens en lichte commerciële voertuigen.

Toepassingen

dexos2TM is vereist voor alle 2010 nieuwe GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel en benzinemodellen. GM/Opel heeft geadviseerd dat dexos2TM specificatie achterwaarts compatibel is met oudere GM/Opel specificaties (GM-LL-A-025 en GM-B-LL-025).  Het merendeel van de GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel en benzinevoertuigen kunnen dexos2TM smeermiddelen gebruiken.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil 3000 Formula G 5W-30 heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:  
General Motors Service Fill dexos2TM (license number GB2B0131015)

Typische eigenschappen

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30  
Viscositeit, ASTM D 445  
cSt bij 40 °C 68
cSt bij 100 °C 11,9
Asgetal, gew %, ASTM D 874 0,8
Fosforgehalte 0,08
Vlampunt, °C, ASTM D 92 230
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0,85
Stolpunt, °C, ASTM D 97 -36

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.