Productbeschrijving

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 is ontwikkeld om te voldoen aan het Ford vereiste “Ford WSS-M2C948-B”. Ford WSS-M2C948-B is een specifiek vereiste voor de EcoBoost 1.0L, 3 cilinder motor, de olie die voldoet aan Ford WSS-M2C948-B kan gebruikt worden voor de meeste Ford benzinemotoren zoals genoemd in de toepassingen.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 heeft een standaard asgehalte met een lage High Temperature High Shear (HTHS) viscositeit onder 2.9 cP. Het product is getest in de industrie dus u kunt erop vertrouwen dat het betrouwbare prestaties biedt voor de prestatie van de motor van uw voertuig.

Toepassingen

Mobil Super 3000 formula F 5W-20 kan gebruikt worden voor alle Ford benzinemotoren, met uitzondering van Ford KA (van MY 2009) en Ford Focus RS (MY 2004.75).
De eigenaarshandleiding dient geraadpleegd te worden voor aanbevolen viscositeitsklasse en specificatie

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 voldoet aan of overtreft de eisen van:
API SNX
Ford WSS-M2C948-BX

Typische eigenschappen

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 °C42,4
cSt bij 100ºC7,9
Zwavelas, gew.%, ASTM D 8740,8
Fosforgehalte0,08
Vlampunt, ºC, ASTM D 92230
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 40520,851
Stolpunt, °C ASTM D 97-36

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.