Productbeschrijving

Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 is een semi-synthetische motorolie die een lange levensduur van de motor en bescherming tegen slibvorming en slijtage biedt.


Eigenschappen en voordelen

De Mobil Super 2000 producten hebben zich in de industrie bewezen zodat u erop kunt vertrouwen dat uw voertuig naar wens presteert. Mobil Super 2000 X1 5W-30 levert:

 • Uitstekende bescherming tegen slibvorming
 • Zeer schone motor
 • Uitstekende bescherming bij hoge temperaturen
 • Uitstekende bescherming tegen slijtage
 • Goede prestaties bij koude start

Toepassingen

ExxonMobil beveelt Mobil Super 2000 X1 5W-30 aan voor:

 • Oudere motortechnologieën
 • Benzine- en dieselmotoren zonder Diesel Particulate Filters (DPF)
 • Personenwagens, SUV’s, lichte vrachtwagens en bestelwagens
 • Snelweg rijden en stop-and-go verkeer in de stad
 • Normale tot incidentele zware werkomstandigheden
 • Standaard verversingsintervallen tot 15.000km/1 jaar

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Super 2000 X1 voldoet aan of overtreft de vereisten van: 5W-30
API SJ X
Mobil Super 2000 X1 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten: 5W-30
MB-blad 229.1 X
VW 501 01/505 00 X

Typische eigenschappen

Mobil Super 2000 X1
Viscositeit 5W-30
cSt bij 40ºC 70,8
cSt bij 100 °C 11,9
Sulfaatasgetal, gew%, ASTM D 874 1,03
Fosforgehalte, gew% (ASTM D4951) 0,105
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 224
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0,86
Stolpunt, °C ASTM D 97 -33

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.