Beschrijving

Mobilith SHC PM is een superieur presterend smeervet dat specifiek ontwikkeld is voor toepassing in de papier- en kartonindustrie, inclusief extreme temperaturen en waar blootstelling aan grote hoeveelheden water van allerlei kwaliteiten niet kan worden voorkomen. Mobilith SHC PM combineert de unieke eigenschappen van de synthetische basisolie met die van een hoogwaardige lithium-complex indikker. De synthetische basisolie, die van nature geen paraffine bevat, staat garant voor uitmuntende verpompbaarheid bij lage temperaturen en een laag aanloopkoppel vergeleken met andere niet-synthetische olieproducten met dezelfde viscositeit. De natuurlijke hoge viscositeitindex van de synthetische basisolie verzekert optimale oliefilmbescherming bij hoge temperaturen. Verder zorgt het gebruik van een lithium-complex indikker met uitstekende adhesieve eigenschappen voor een zeer goede structuurstabiliteit en een zeer goede weerstand tegen water. Deze eigenschappen worden aangevuld met een speciaal additievenpakket dat zorgt voor goede roest- en corrosiebescherming, goede anti-slijtage eigenschappen, goede thermische oxidatieweerstand en verbeterde weerstand tegen de wegwassende werking van water. Mobilith SHC PM 220 en Mobilith SHC PM 460 hebben beide een consistentie van NLGI 1.5 met een basisolie viscositeit van ISO VG 460.

Mobilith SHC PM is ontwikkeld voor het gebruik van de meest kritische lagersmering van papier- en kartonmachines. Dit product voorziet in een uitmuntende bescherming tegen roest en typische corrosie door zuur en alkalisch water en is daarom geschikt voor gebruik in het natte gedeelte van papiermachines. Door de lage vluchtigheid en hoge mate van oxidatiebestendigheid van de synthetische PAO basisolie biedt dit product verder ook uitstekende prestaties bij hoge temperaturen die typerend zijn voor droge eindcondities.

Mobilith SHC PM wordt wereldwijd als meest geprefereerde technologie verkozen door vele papier- en kartonproducenten. Deze reputatie is het gevolg van de bijzondere kwaliteit, de grote mate van betrouwbaarheid en de bewezen prestatievoordelen.

Eigenschappen en voordelen

De Mobil SHC productlijn van zowel smeeroliën als vetten wordt erkend en gewaardeerd vanwege de innovatie en uitmuntende prestaties. De Mobilith SHC serie symboliseert onze voortdurende toewijding om de meest geavanceerde technologie te gebruiken en de beste producten te ontwikkelen en te produceren. Een belangrijk punt hierin is de nauwe samenwerking tussen de belangrijkste papiermachinebouwers en onze onderzoeksanalisten, zodat onze producten de beste prestaties blijven leveren in dit continu ontwikkelende marktsegment. Onze samenwerking met deze machinefabrikanten heeft geleid tot de uitmuntende prestaties van Mobilith SHC PM. De verkregen eigenschappen zijn onder meer een uitstekende weerstand tegen zuur en alkalisch water, een verbeterde lagerbescherming en lagerlevensduur, een breed temperatuur toepassingsgebied en een lange levensduur van het vet. Om hoge thermische bedrijfsomstandigheden te doorstaan, hebben onze onderzoeksanalisten gekozen voor het gebruik van een synthetische PAO basisolie, vanwege de uitmuntende thermische en oxidatie weerstand. Mobilith SHC PM voorziet in de behoeften van de huidige en toekomstige papiermachines door het gebruik van een high performance lithium-complex indikker technologie, ontwikkeld door onze wetenschappers, en door het gebruik van specifieke additieven. Mobilith SHC PM biedt de volgende eigenschappen en voordelen:

EigenschappenVoordelen
Uitstekende hoge en lage temperatuur eigenschappen.Breed temperatuur toepassingsgebied tussen -40ºC en 150ºC met uitstekende bescherming bij hoge temperaturen en verder een laag aanloopkoppel voor gunstige koude start eigenschappen
Uitmuntende bescherming tegen slijtage, roest en corrosie, zelfs bij aanwezigheid van zuur water .Verminderde machinestops en onderhoudskosten vanwege de slijtagevermindering en voorkomen van roest en corrosie, zelfs bij aanwezigheid van zuur en alkalisch water.
Uitstekende structuur en oxidatie stabiliteit.Lange vetlevensduur met verlengde nasmeerintervallen en langere lagerlevensduur.
Uitmuntende slijtagebescherming bij zware belasting, lage snelheid en hoge temperatuur.Uitmuntende bescherming bij lage snelheid, zwaar belaste lagers met verlengde lagerlevensduur.
Uitstekende structuur stabiliteit bij aanwezigheid van water.Behoud van de uitstekende prestaties bij veel waterbesmetting.
Lage vluchtigheid van de synthetische PAO basisolie.Bijdrage aan de weerstand tegen indikken bij hoge temperaturen voor optimale nasmeerintervallen en lagerlevensduur.

Toepassingen

Overwegingen aangaande toepassingen: Hoewel Mobilith SHC PM verdraagzaam is met de meeste conventionele minerale smeervetten, kan bij vermenging de superieure prestaties van Mobilith SHC PM beïnvloed worden. Aanbevolen wordt bij overschakeling naar Mobilith SHC PM de applicatie grondig te reinigen zodat optimaal van de voordelen geprofiteerd kan worden. Grondig aftappen en kortere nasmeerintervallen worden sterk aanbevolen als het systeem demonteren voor de omschakeling niet mogelijk is. Neem contact op met uw plaatselijke ExxonMobil Smeringstechnicus voor advies terzake.

Mobilith SHC PM wordt aanbevolen voor de smering van meest kritische lagers van papier- en kartonmachines.  

Voorbeelden zijn: 

  • Vetgesmeerde lagers van de natpartij van papiermachines
  • Hoog belaste lagers van de perspartij van papiermachines
  • Hete vetgesmeerde lagers van de droog- en kalanderpartij

Specificaties en Goedkeuringen

Mobilith SHC PM bereikt of overtreft de eisen van: PM 220PM 460
DIN 51825: (2004-06)KPHC1-2N-40KPHC1-2N-40

Typische kenmerken

Mobilith SHCPM 220PM 460
NLGI Klasse1.51.5
ZeeptypeLi-ComplexLi-Complex
KLeur, Visueelwitwit
Penetratie, Bewerkt, 25 ºC, ASTM D 217305305
Druppel Punt, ºC, ASTM D 2265275275
Viscositeit Basisolie, cSt @ 40 ºC, ASTM D 445220460
4-Ball Slijtage, ASTM D 2266, Scar, mm0.50.5
4-Ball Lasbelasting, ASTM D 2596, Kg250250
Timken OK belasting, ASTM D 2509, lbs6565
Rol stabiliteit, ASTM D 1831, % verandering-5 to +5-5 to +5
Water Wegwas, ASTM D 126423
Roest test, ASTM D 1743, klasseGeslaagdGeslaagd
Koper Corrosie, ASTM D 4048, kwalificatie1A1A
EMCOR T-roest test, ASTM D 6138, gedistilleerd water, waarde0/00/0
EMCOR T-roest test, ASTMD 6138, zuur water pH 4,5, waarde0/00/0
EMCOR T-roest test, ASTM D 6138, alkalisch water pH 12,0, waarde0/00/0
Olieafscheiding, ASTM D 1742, 0,25 psi, 24 uur @ 25 ºC, % gewichtsverlies33

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.