Mobil SHC Rarus Serie

Mobil SHC Rarus Serie

Uitstekend presterende smeerolie voor luchtcompressoren

De Mobil SHC™ Rarus Serie oliën zijn uitstekend presterende smeeroliën voor luchtcompressoren voornamelijk bedoeld voor de smering van zware roterende schroef- en waaiercompressoren. Ze zijn in het bijzonder geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden, waar op synthetische oliën gebaseerde producten niet voldoen aan de verwachtingen, zoals zware toepassingen onderhevig aan hoge compressie eindtemperaturen of waar verlengde verversingstermijnen gewenst zijn. De formulering van de Mobil SHC Rarus Serie biedt de mogelijkheid om verversingsintervallen tot drie keer toe te verlengen, vergeleken met toonaangevende synthetische smeermiddelen voor compressoren.

Eigenschappen en Kenmerken

 • Uitstekende thermische / oxidatiestabiliteit draagt bij aan tot drie keer langere olieverversingsintervallen vergeleken met toonaangevende synthetische oliën voor compressoren en minder stilstand voor onderhoud
 • Uitstekende beheersing van lakafzetting en vervuiling voor een schone compressor en een verlengde levensduur daarvan
 • Synthetische basisoliën met goede prestaties en een hoge viscositeitsindex maken de inzet in een breed temperatuurbereik mogelijk en een effectieve smering bij hoge temperaturen
 • De hoge belastbaarheid bevordert bescherming van de apparatuur en verlengt de levensduur, waardoor wordt bijgedragen aan het minimaliseren van onverwachte stilstand en langere onderhoudsintervallen
 • Uitzonderlijke weerstand tegen roest en corrosie, zeer goede anti-slijtage eigenschappen, waterafscheidend vermogen, schuimbeheersing en luchtafscheidend vermogen en compatibiliteit met verschillende metalen
 • Uitstekend waterafscheidend vermogen bevordert minder water in verbonden systemen, minder vervuiling in de carter en drukleidingen, minder verstoppingen van filters en koelers en mogelijk minder emulsievorming

Toepassingen

 • De Mobil SHC Rarus Serie is voornamelijk bestemd voor roterende schroef- en waaiercompressoren, zeer effectief bij schroefcompressoren met koeling d.m.v. olie inspuiting; compressoren met een historie van sterke olieveroudering, slechte werking van kleppen of opbouw van afzettingen
 • Compressoren werkzaam onder zware omstandigheden, vooral effectief voor toepassingen die continu op hoge temperaturen werken met uitlaattemperaturen tot 200ºC
 • Compressorsystemen met kritische tandwielen en lagers
 • Niet voor luchtcompressoren voor ademhalingstoestellen
 • Verdraagzaam met alle toegepaste metalen in de constructie van compressoren en met conventionele op minerale oliën gebaseerde oliën voor luchtcompressoren, hoewel een menging de prestatie nadelig kan beïnvloeden

Typische Kenmerken

Mobil SHC Rarus Serie 32 46 68
ISO viscositeitsklasse 32 46 68
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 °C 30,6 44,1 65,3
cSt bij 100ºC 5,6 7,1 9,7
Viscositeitsindex, ASTM D 2270, min 123 122 129
Kleur oranje vloeistof oranje vloeistof oranje vloeistof
Koper Strip Corrosie, ASTM D130, 24 uur bij 100ºC 1B 1B 1B
Roest Karakteristiek Proc B, ASTM D 665 Geslaagd Geslaagd Geslaagd
Stolpunt, ASTM D 97, °C, max -42 -42 -39
Vlampunt, ºC, ASTM D 93 204 197 192
Specifieke dichtheid 15º C/15º C, ASTM D 1298 0,8779 0,8676 0,865

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.