Kettingolie voor hoge temperaturen

Mobil SHC Chain 240 is een uitstekend presterende kettingolie ontwikkeld voor de smering van conveyor kettingen bij hoge temperaturen tot 290°C / 555°F. Het is ontwikkeld om uitstekende slijtagebescherming en weerstand tegen verdamping, thermische oxidatie en koolvorming te bieden.

Eigenschappen en voordelen

Mobil SHC Chain 240 draagt bij tot het volgende:

 • Verschaft een grotere mate van bescherming van apparatuur dan conventionele kettingoliën
 • Geeft de extra geruststelling van probleemloze bescherming van apparatuur bij zeer hoge temperaturen
 • Verlengt levensduur apparatuur, vermindert kosten, verbetert de algehele systeemprestatie
 • Voorkomt slijtage aan kettingen, getande kettingwielen en andere systeemonderdelen
 • Vermindert opbouw van afzettingen en derhalve vastkleven van kettingen
 • Voorziet in een duurzame smering van kettingen bij hoge temperaturen
 • Minder verbruik smeermiddelen in vergelijking met conventionele kettingoliën

Toepassingen

Mobil SHC Chain 240 is met name ontwikkeld voor de smering van oven conveyor kettingen bij temperaturen tot 290ºC (555°F). Het is geschikt voor kettingtoepassingen bij hoge temperaturen in:

 • Glasvezelisolatie productie
 • Vezelplaatproductie (OSB, MSB)
 • Kunststof- en textielindustrie
 • Verfovens

Typische eigenschappen

Test Mobil SHC Chain 240
Dichtheid, kg/dm3, ISO 12185 0,968
Kinematische viscositeit, mm2/s, ISO 3104
 – bij 40°C 245
 – bij 100°C 19
Viscositeitsindex, ISO 2909 86
Vlampunt COC, °C, ISO 2592 290
Stolpunt, °C, ISO 3016 -24
Schuim, ISO 6248
 – Seq I, Tendens, ml 50
 – Seq I, Stabiliteit, ml 0
Verdampingsverlies, gew%, 204°C, 6,5 uur, ASTM D972 1%
Kopercorrossie, 100°C, 3 uur, ASTM D130 1A
4-kogel slijtagetest, slijtageplek, mm, ASTM D4172 0,4
4-Ball Lasbelasting, kg, ASTM D2783 160

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.