Productbeschrijving

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 is een volledig synthetisch smeermiddel, specifiek ontworpen voor het smeren van koelcompressoren in prestatiegerichte toepassingen waarbij ammoniak als het koelmiddel gebruikt wordt. De samenstelling van Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 gebruikt wasvrije gesynthetiseerde koolwaterstoffen van polyalfaolefine (PAO) en synthetische alkylbenzeen basisoliën, die een uitstekende weerstand hebben getoond tegen thermische en oxidatieve degradatie. Zelfs in de slechtste bedrijfsomstandigheden zal Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 het vormen van slib en neerslag verminderen en hierdoor het verstoppen van kleppen of filters vermijden of verminderen.

Eigenschappen en voordelen

Het Gargoyle Arctic SHC merk smeermiddelen wordt wereldwijd erkend en gewaardeerd voor zijn vernieuwing en uitstekende prestatie. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 biedt de volgende uitzonderlijke voordelen voor ammoniaktoepassingen.

Eigenschappen Voordelen en potentiële pluspunten
Zeer laag stolpunt Staat lagere verdampingstemperatuur toe dan conventionele minerale nafteen oliën
Oplossend Reinigende werking, vooral wanneer van minerale olie technologie wordt overgeschakeld
Wasvrij Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur. Geen wasvorming en beter rendement van de verdamper
Superieure thermische en oxidatieve en chemische stabiliteit Langere levensduur van de motorolie vergeleken met minerale smeermiddelen, wat leidt tot verlengde verversingsintervallen en minder routine onderhoud. Daardoor vermindering van onderhoudskosten
Goede compatibiliteit met afdichtingen waarvoor eerder een mineraal smeermiddel werd gebruikt Beperkt risico van olielekkage
Lage vluchtigheid Voorkomt stijging van viscositeit en verlaagt het olieverbruik

Toepassingen

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 wordt aanbevolen voor gebruik in schroef- of zuigerkoelcompressoren die ammoniak gebruiken als koelmiddel. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 is combineerbaar met minerale smeermiddelen, maar bij een mengsel kunnen de prestaties of de voordelen verminderen, afhankelijk van de hoeveelheid minerale olie die achterblijft in het mengsel. In een dergelijk geval moet, waar nodig, een specifieke olieanalyse opvolging met controle van de filters plaatsvinden gedurende 6 maanden.

Typische eigenschappen

Testmethode Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
ISO VG 68
Viscositeit, ASTM D445
cSt bij 40 °C 64
cSt bij 100 °C 8.5
Viscositeitsindex, ASTM D2270 111
Specifieke dichtheid (bij 15 °C), ASTM D1298 0.85
Vlampunt, °C, ASTM D93 211
Stolpunt, °C, ASTM D97 – 54
Kleur, ASTM D1500 0.5
Koperstrip corrosie, ASTM D 130, 3 h@ 100ºC 1B
Waterinhoud, ppm, ASTM D 1533 ‹100

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor op of het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.