Koelcompressor oliën

De Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serie smeermiddelen zijn volledig synthetisch met voortreffelijke prestaties, specifiek ontwikkeld voor gebruik in koelcompressoren en warmtepompen. Ze zijn geformuleerd met wasvrije gesynthetiseerde koolwaterstoffen polyalfaolefine (PAO) vloeistoffen die een uitstekende weerstand hebben tegen thermische en oxidatieve degradatie. Met hun hoge natuurlijke weerstand tegen afschuiving, hun hoge viscositeitsindex en vloeibaarheid bij lage temperatuur, zijn zij in staat te functioneren onder zware omstandigheden, ver boven de mogelijkheden van veel conventionele minerale oliën. Hun oplosbaarheid in en mengbaarheid met veel gebruikte koelmiddelen is gering waardoor filmdikte dikker wordt bij koelmiddelen die onder druk staan. Dit kan bijdragen tot minder lekkage van de asafdichtingen. Door hun stabiliteit en lage vluchtigheid verdwijnen er minder lichte fracties uit het smeermiddel, zoals dit wel kan optreden met conventionele minerale oliën. Smeermiddelen uit de Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 kunnen wrijvingsverliezen verminderen en kunnen het rendement van de machine verbeteren.

De Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serie smeermiddelen wordt aanbevolen voor het smeren van koelcompressoren die bij zeer hoge temperaturen moeten werken en voor systemen met erg lage verdampingstemperaturen. Ze zijn geschikt voor compressorsystemen die koelmiddelen zoals ammoniak en kooldioxide gebruiken. Door hun lage vermengbaarheid met kooldioxide zijn ze geschikt voor schroefcompressoren die kooldioxide gebruiken. Ze zijn verdraagzaam met de meeste gebruikelijke koelmiddelen, met uitzondering van zwaveldioxide en ze zijn vooral succesvol in systemen met ammoniak als koelmiddel. De producten uit de Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serie zijn volledig mengbaar met de meeste conventionele minerale koelcompressor oliën. Door vermenging met minerale oliën kunnen de uitstekende prestatie-eigenschappen van het Mobil synthetische product verminderd worden.

Eigenschappen en Voordelen

De Mobil Gargoyle Arctic SHC smeermiddelen worden erkend en gewaardeerd vanwege hun innovatie en uitstekende prestatie.

Onze samenwerking met de machinefabrikanten heeft ons geholpen om de uitstekende testresultaten van ons eigen laboratorium van de Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serie smeermiddelen te bevestigen. In testwerk met OEM’s werd de uitstekende capaciteit bij lage temperaturen voor een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, en de weerstand tegen viscositeitsverleis als gevolg van absorptie van het koelmiddel onder druk, samen met de uitstekende smeerfilmdikte en asafdichtingen als voordelen genoemd.

De PAO basisgrondstof, zoals gebruikt in de Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serie, heeft van nature een uitzonderlijke thermische en oxidatieve weerstand wat essentieel is voor hoge temperatuur toepassingen. De nauwe distributie van het moleculaire gewicht in de PAO basisgrondstof zorgt voor een minimale vluchtigheid en kan bijdragen tot minder afzetting van olie in het systeem. De Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serie heeft de volgende eigenschappen en potentiële voordelen:

EigenschappenVoordelen
Grote smeerfilmdikte in de aanwezigheid van koelmiddelVerbetert de bescherming en verlengt de levensduur van de compressor. Bovendien wordt een betere asafdichting bereikt, vermindert de lagervermoeiing en zijn er minder ongeplande stops
Uitstekende thermische, oxidatieve en chemische stabiliteitLange olielevensduur en minder olie verversingstermijnen en routine onderhoud
Verminderde lakvorming en vuilopbouw
Lage vluchtigheidViscositeit blijft consistent en verlaagt het olieverbruik
Hoge viscositeit index en was-vrijUitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur. Geen wasvorming en beter rendement van de verdamper
Lage interne wrijvingswaardeMogelijkheid om rendement te verbeteren en energieverbruik te verlagen
Verdraagzaam met afdichtingenLange levensduur van afdichtingen, geringe lekkage aan asafdichtingen

Toepassingen

De Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serie smeermiddelen zijn volledig synthetisch, specifiek ontwikkeld voor gebruik in koelcompressoren en warmtepompen.

Toepassingsoverweging: Hoewel de Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serie verdraagzaam is met minerale olieproducten zal een menging de prestaties nadelig beïnvloeden. Systemen dienen daarom grondig gespoeld en gereinigd te worden wanneer een mineraal product wordt vervangen door een product uit de Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serie. Raadpleeg in het geval van R22 koelmiddelen altijd de richtlijnen van de fabrikant van de koelinstallatie om u ervan te verzekeren dat deze geschikt is voor een efficiënte scheiding van de olie en het koelmiddel.

  • Koelsystemen in commerciële toepassingen, industrie, warmtepompen en in de scheepvaart
  • Warmtepompen in commerciële, industriële en residentiële toepassingen
  • Aanbevolen voor zowel zuiger- als roterende compressortypes
  • Aanbevolen voor gebruik met de volgende koelmiddelen: ammoniak en kooldioxide

Specificaties en Goedkeuringen

 De Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serie bereikt of overtreft de eisen van:224226 E228230234
FDA 21 CFR 178.3570XXXXX
 De Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serie is geregistreerd volgens de eisen van:224226 E228230234
NSF H1XXXXX
NSF Registratienummer123194133449138669123197123198

Typical Properties

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 Series224226 E228230234
ISO Viscositeit Klasse68100220
Viscositeit, ASTM D 445     
cSt @ 40ºC29.069.097220399
cSt @ 100ºC5.610.113.725.040.0
Viscositeit Index, ASTM D 2270132136147149150
Stolpunt, ºC, ASTM D 97‹-54-50-45-39-39
Vlampunt, ºC, ASTM D 92230266255260280
Dichtheid 15ºC /15ºC ASTM D 12980.820.830.840.850.85
Schuim Test, ASTM D 892, Seq ITendens / Stabiliteit, ml/ml10/010/010/010/010/0
Koper Strip Corrosie, ASTM D 130, 3 hrs @ 100ºC1A1A1A1A1A

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor op of het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is.  Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.