Mobil SHC 800 Serie

Mobil SHC 800 Serie

Turbine-oliën

De reeks Mobil SHC™ 800 turbine-oliën werd speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de zwaarste industriële gasturbine toepassingen met een nominale TOST van 10.000 uren. Zij worden aanbevolen voor de smering van op het land gebaseerde gasturbines en meer in het bijzonder voor eenheden onder 3.000 hp die gebruikt worden als noodaggregaten, en in sommige types Total Energy en gecombineerde cyclus (gas/stoom) systemen. Deze reeks oliën is samengesteld op basis van gesynthetiseerde koolwaterstoffen en een uniek additievenpakket. Deze formulering biedt uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen en uitzonderlijke weerstand tegen degradatie bij hoge temperaturen. De reeks Mobil SHC smeermiddelen beschikken ook over uitstekende anti-slijtage eigenschappen en bescherming tegen roest en corrosie maar ook een goed luchtafscheidend vermogen en weerstand tegen schuimvorming.

Deze kenmerken bieden een superieure weerstand tegen thermische/oxidatieve afbraak bij de periode van warmte-opname na uitschakeling en laat snelle oliecirculatie toe bij lage temperaturen tijdens het opstarten. Weerstand tegen degradatie is een belangrijk kenmerk in het vermijden van schadelijk bezinksel die de smeerolietoevoer naar de lagers kan storen of de kritische servokleppen kunnen vervuilen. Dit is een belangrijk punt als de gasturbines werken in een cyclisch patroon en meervoudige thermische belasting cycli ondergaat. Aangezien de vloeibaarheid bij lage temperatuur en de hoge viscositeitindex inherent zijn aan deze oliën bieden ze tijdens het gebruik weerstand tegen veranderingen door mechanische afschuiving of herhaald schommelen tussen lage en hoge temperaturen. De serie Mobil SHC 800 oliën zijn volledig mengbaar met minerale oliën maar menging met minerale oliën zal de superieure kwaliteit verminderen.

Kenmerken en Voordelen

Het Mobil SHC merk smeermiddelen wordt wereldwijd erkend en gewaardeerd om zijn vernieuwing en uitstekende prestaties. Deze synthetische producten, ontwikkeld door onze onderzoekswetenschappers, symboliseren onze voortdurende toewijding aan het gebruik van vooruitstrevende technologie teneinde de beste producten te kunnen leveren. Producten van het Mobil merk zijn ook de keuze van turbinegebruikers over de hele wereld sinds het begin van hun toepassing, meer dan honderd jaar geleden. Gedurende die periode hebben onze technische experts nauw contact gehad met OEM’s om ervoor te zorgen dat de door ons aangeboden producten uitstekende resultaten leveren in de zich voortdurend ontwikkelende ontwerpen voor turbines. Kennis van deze ontwikkelende ontwerpen en hun operationele omstandigheden is een belangrijke inbreng voor de toepassing van de beste smeertechnologie in de ontwikkeling van producten die de door gebruikers vereiste prestaties leveren.

Een algemene trend door de jaren heen, waren de ontwerpen met hoog uitgangsvermogen die konden leiden tot hogere thermische belasting van het smeermiddel. Deze thermische belasting wordt nog verergerd door de cyclische werking die door de gebruikers van gasturbines wordt toegepast om de balans in vraag en aanbod van elektrisch vermogen te beheren. Dit resulteert in warmte-opname bij elke turbinestop. De weerstand tegen thermische degradatie is dus een belangrijke eigenschap van een moderne gasturbine olie.

Om de thermische belasting van de olie te beheersen kozen onze specialisten een eigen synthetische basisolie voor de serie Mobil SHC 800 olie vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen op gebied van thermische en oxidatie weerstand. Onze samenstellers kozen specifieke additieven die de voordelen van de synthetische basisolie optimaliseerden zodat er een uitzonderlijke levensduur van de olie, een beheersing van neerslagvorming en een weerstand tegen thermische en chemische degradatie kan worden bereikt. De synthetische basisolie biedt ook uitstekende vloeibaarheid karakteristieken bij lage temperatuur en overtreft hiermee de mogelijkheden van minerale oliën voor turbines. Dit is een belangrijk voordeel voor afgelegen toepassingen werkzaam bij lage temperaturen

De vele voordelen en kenmerken van Mobil SHC 800 zijn onder andere:

Kenmerken Voordelen & potentiële voordelen
Zeer hoge thermische en oxidatie stabiliteit en beheersing van neerslag Hoge weerstand tegen warmte-opname na het stoppen van de turbine
Minder neerslagvorming, verbeterde betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten
Lange levensduur van het oliebad en lagere productkosten
Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur Betrouwbare smering en toevoer tijdens opstarten, zelfs bij lage temperaturen
Hoge viscositeitindex inherent aan het product Betere bescherming van het materiaal bij hoge temperaturen
Zeer goede weerstand tegen schuimvorming en een goed luchtafscheidend vermogen Efficiënte werking van het systeem en minder ongewenste stilstand
Uitstekende anti-slijtage eigenschappen Uitstekende bescherming van het materiaal en minder reparatiekosten

Toepassingen

De reeks Mobil SHC 800 turbine-olie werd speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de zwaarste industriële gasturbine toepassingen en nevenapparatuur. Typische toepassingen zijn:

  • Stationaire gasturbine toepassingen, met name eenheden onder 3.000 hp, bv. noodgenerator.
  • Industriële gasturbines die in lage omgevingstemperaturen werken en op afgelegen locaties
  • Total Energy-systemen.

Eigenschappen en Goedkeuringen

Mobil SHC 800 Serie is goedgekeurd door de volgende fabrikanten: 824 825
Siemens TLV 9013 04 X X
MHI MS04-MA-CL003 X
Mobil SHC 800 Serie voldoet aan of overtreft de eisen van: 824 825
Solar ES 9-224 Class 1 X X
GE GEK 32568J X
Mobil SHC 800 Reeks wordt door ExxonMobil aanbevolen voor toepassingen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 824 825
GE GEK 101941A X
GE GEK 28143B X

Typische eigenschappen

Mobil SHC 800 Reeks 824 825
ISO Viscositeit Klasse 32 46
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 31.5 43.9
cSt @ 100ºC 5.9 7.9
Viscositeit Index, ASTM D 2270 135 145
Stolpunt, °C, ASTM D 97 ‹-54 -45
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 248 248
Dichtheid @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.83 0.83
TOST life, ASTM D 943, uren voor 2NN 9500 9500
Schuimtest, ASTM D 892, Seq I,
Tendens/Stabiliteit, ml/ml
10/0 20/0
Luchtafscheidend vermogen 1 1

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.