Productbeschrijving

De Mobil SHC 500 Serie oliën zijn uitstekende presterende hydraulische oliën samengesteld uit synthetische, wasvrije koolwaterstofhoudende basisvloeistoffen gecombineerd met een zorgvuldig ontwikkeld super stabiel additievensysteem. Het zijn hydraulische oliën met een uitzonderlijk hoge kwaliteit, weerstand tegen afschuiving, toepasbaar bij een wijde reeks temperaturen, met gecontroleerde verpompbaarheid bij lage temperaturen en maximale anti-slijtage bescherming voor zuiger-, tandwiel- en schottenpompen werkzaam onder hoge druk. De producten vertonen een zeer hoge viscositeitsindex voor uitstekende prestaties bij hoge en lage temperaturen waardoor het een uitstekende keuze is voor apparatuur die onderhevig is aan een wijde reeks start- en werktemperaturen. De Mobil SHC 500 Serie oliën voorzien in een uitstekende weerstand tegen afschuiving waardoor ze gedurende lange periodes gebruikt kunnen worden in werkomgevingen met een hoge druk en hoge temperatuur zonder het verlies van essentiële smeringseigenschappen.

De Mobil SHC 500 Serie oliën leveren een lange levensduur van de olie/filter en een uitstekende bescherming van apparatuur waardoor zowel de onderhoudskosten als de afvoerkosten verminderd kunnen worden. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met de grootste fabrikanten om te voldoen aan de strikte eisen van zware hydraulische systemen. Hierbij werden hoge druk en hoge rendement pompen gebruikt en andere kritische hydraulisch systeemcomponenten zoals precisie servokleppen en NC werktuigmachines. Deze producten voldoen aan de strengste prestatievereisten van een wijde reeks hydraulische systemen en onderdeelfabrikanten, die gebruikmaken van verschillende metallurgie ontwerpen, waardoor één product gebruikt kan worden met uitstekende prestatie-eigenschappen in een wijde reeks apparatuur. Ze zijn ontwikkeld om onder zware omstandigheden te werken in systemen waar een hoge filmsterkte van de olie en antislijtage vereist zijn. Ze kunnen ook worden ingezet in systemen waar geen antislijtage oliën voorgeschreven zijn.

* Het energie-efficiëntie ontwerp is een handelsmerk van Exxon Mobil Corporation. De energie-efficiëntie heeft slechts betrekking op de prestatie van de vloeistof vergeleken met de standaard hydraulische vloeistoffen van ExxonMobil. De technologie die gebruikt werd staat een toename van maximaal 6% toe in hydraulische pompefficiëntie vergeleken met de Mobil DTE 20 Serie wanneer ze getest worden in standaard hydraulische toepassingen. De bewering met betrekking tot de energie-efficiëntie voor dit product is gebaseerd op testresultaten voor het gebruik van de vloeistof verricht overeenkomstig alle toepasselijke industrienormen en protocollen. De efficiëntieverhogingen variëren naar gelang verschillende werkomstandigheden en toepassing.

Eigenschappen en voordelen

De Mobil SHC 500 Serie hydraulische oliën tonen uitstekende prestaties bij lage en hoge temperaturen en extra apparatuurbescherming, meer dan wat vergelijkbare op minerale olie gebaseerde producten bieden. Door de uitstekende oxidatieweerstand wordt de levensduur van de olie en de filter verlengd terwijl tevens een uitzonderlijk schoon systeem en probleemloze werking verzekerd wordt. Het hoog gehalte aan antislijtage eigenschappen en de uitstekende filmsterkte geven een uitstekende prestatie van de apparatuur wat bijdraagt aan het voorkomen van ongeplande machinestilstand en het maximaliseren van de werktijd van apparatuur en bevordert een betere productiecapaciteit. Door de gecontroleerde waterafscheiding hebben de oliën een goede werking in systemen die verontreinigd zijn met kleine hoeveelheden water en wordt het afscheiden van grotere hoeveelheden water bevordert.

Eigenschappen Voordelen en mogelijke voordelen
Specifiek ontwikkelde synthetische basisoliën Bevordert langere service-intervallen

Schoner systeem en minder vastkleven van kleppen met nauwe tolerantie vergeleken met conventionele producten

Bevordert een betere filtreerbaarheid

Uitzonderlijke anti-slijtage Bevordert minder slijtage van onderdelen

Bevordert de bescherming van systemen die gebruikmaken van verschillende metalen

Hoge viscositeitsindex Goede prestaties bij een wijde reeks temperaturen

Bevordert bescherming van apparatuur bij koude start temperaturen

Bevordert bescherming van systeemonderdelen bij hoge werktemperaturen

Uitstekende oxidatiestabiliteit Bevordert een lange levensduur van de olie en apparatuur, wat de levensduur van de filter kan verlengen
Uitstekende bescherming tegen corrosie Bevordert het voorkomen van corrosie van interne hydraulische systeem

Bevordert de vermindering van de negatieve effecten van vocht in systemen

Bevordert corrosiebescherming van onderdelen met verschillende metalen

Zeer goede compatibiliteit met verschillende metalen Bevordert het minimaliseren van de behoefte aan oliesoorten op voorraad
Voldoet aan een wijde reeks apparatuurvereisten Een product kan meerdere vervangen, waardoor er minder oliesoorten op voorraad gehouden hoeven worden en de toepassing van een verkeerd product verholpen wordt
Uitstekende waterafscheiding Bevordert minder schuimvorming en de negatieve gevolgen daarvan
Gecontroleerde waterafscheiding Bevordert bescherming van het systeem en smering bij aanwezigheid van kleine hoeveelheden vocht

Grote hoeveelheden water worden afgescheiden

Houdt systeem op innovatieve wijze schoon Bevordert minder vorming en afzetten van slib in het systeem

Bevordert de bescherming van kritieke onderdelen zoals servokleppen, verbetert de systeemreactie en minimaliseert het vastkleven van kleppen

Toepassingen

• Hydraulische systemen gevoelig voor potentiële vervuiling zoals NC Machines vooral indien er precisie servokleppen aanwezig zijn

• Systemen die verschillende metalen in onderdelen gebruiken

• Hoge druk zuiger-, schotten- en tandwielpompen

• Systemen waar koude start en/of hoge werktemperaturen gebruikelijk zijn

•  Waar kleine hoeveelheden water onvermijdbaar zijn

• Systemen met lagers en tandwielen

•  Systemen die een hoge belastinggraad kennen en anti-slijtage bescherming verlangen

•  Toepassingen waar de corrosie van een dunne oliefilm vermeden moet worden zoals in systemen die vochtigheid bevatten

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen: 524 525 526
DENISON HF-0 X X X
DENISON HF-1 X X X
DENISON HF-2 X X X

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap 524 525 526 527
Klasse ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100
Brookfield viscositeit bij -18 C, mPa.s, ASTM D2983 923 1376 2385 4500
Koper Strip Corrosie, 3 uur bij 100°C, ASTM D130 1B 1B 1B 1B
Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D4052 0,853 0,852 0,854 0,858
Emulsie, tijdsduur tot 40/37/3, 54 C, min, ASTM D1401 20 20 20
Emulsie, tijdsduur tot 40/37/3, 82 C, min, ASTM D1401 20
FZG Scuffing, Fail Stage, DIN 51354 9 10 11 11
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 234 238 240 243
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 0 50 0 0
Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 50 50 50 50
Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892 0 0 0
Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892 50 0 50 50
Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892 0 0 0 0
Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892 50 50 50 50
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445 6,4 8,54 11,52 15,94
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445 32 46 68 100
Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97 -56 -54 -53 -52
Roest Karakteristiek Procedure B, ASTM D665 PASS PASS PASS PASS
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 144 154 158 160

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.