Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220

Ethyleen compressorolie

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 zijn viskeuze, kleurloze oliën van ISO viscositeitsklasse 220 en zijn specifiek ontworpen voor de smering van zwaar belaste ethyleen compressoren. Ze zijn samengesteld met zuivere, verzadigde koolwaterstofoliën (witte oliën) en verrijkt met additieven die de wrijving verminderen en vrije radicalen vasthouden .

Bij de productie van polyethyleen wordt het ethyleengas met behulp van hoge snelheid zuigercompressoren samengeperst tot een hoge druk van 3000 bar. Bij deze toepassingen kan het smeermiddel van de compressor in contact komen met het polyethyleen in het polymerisatie proces. Deze omstandigheden vereisen een smeerolie die over een acceptabele zuiverheid beschikt en waarvan bekend is dat hij de eigenschappen van het polyethyleen niet aantast.

 De Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 oliën zorgen voor een goede smering van de compressorcilinders en zijn compatibel met het polyethyleen proces. Deze oliën kunnen worden gebruikt bij de productie van polyethyleen dat mogelijk in contact komt met voedingsmiddelen, zoals in voedselverpakkingen. Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 beschikken over een goede thermische en chemische stabiliteit. Afhankelijk van het injectiesysteem en de temperatuur kunnen ze worden ingezet tot 3000 bar. Reactieve gascomponenten en onzuiverheden kunnen een reactie veroorzaken binnenin de compressor, wat slibvorming kan veroorzaken en vervolgens slechte smering. De additieven voorkomen dit en reduceren tevens de slijtage van de lagerbussen.

Mobil Rarus PE R-A 220 wordt aanbevolen bij uiterst reactieve gascomponenten.

Mobil Rarus PE R-B 220 wordt aanbevolen voor laag reactieve onzuiverheden. De additieven vertonen een geringe vluchtigheid en migratie. Dit product is goed geschikt voor toepassingen die contact hebben met vette voedingsmiddelen.

Mobil Rarus PE R-C 220 wordt aanbevolen voor matige reactieve gassen.

Mobil Rarus PE R-D 220 wordt aanbevolen voor specifieke, uiterst zware hoge druk toepassingen.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 zijn specifiek ontwikkeld voor een langdurige en probleemloze compressor werking. De Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 producten zijn NSF H1 geregistreerd voor voedsel machines “Smeermiddelen met incidenteel voedselcontact”, en voldoen aan de eisen voor smeermiddelen met incidenteel voedselcontact (FDA 21 CFR 178.3570) en verwerkingsmiddelen gebruikt in de vervaardiging van olefin polymeer bedoeld voor gebruik met contact met voedsel (FDA 21 CFR 177.1520)

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 bieden de volgende voordelen:

Eigenschappen Voordelen en potentiële besparingen
Hoog gehalte aan neutrale en laag reactive componenten Geen invloed op katalytische polymerisatiereacties
Uiterst zuivere componenten Veroorzaakt geen verkleuring of geur in het polymeer eindproduct
Componenten goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen Geschikt voor de productie van polymeren voor voedingsverpakkingen
Lage polariteit Geschikt voor de productie van polymeren voor elektrische isolatie en dunne zakken (plastic zakken)
Producten van de hoogste kwaliteit Minder stilstand voor onderhoud
  • Geschikt voor toepassingen waarbij contact met voedingsmiddelen mogelijk is
  • Geen aantasting van polyethyleeneigenschappen dankzij de hoge zuiverheidsgraad
  • Uitstekende smering van de cilinders helpt de levensduur van de compressor te verlengen
  • Goede thermische en chemische stabiliteit resulteert in vermindering van afzetting en verlenging van de levensduur van de olie

Toepassingen

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C, R-D 220 is geschikt voor de volgende toepassingen

  • Zwaar belaste ethyleen compressoren
  • Compressoren die worden ingezet bij de productie van polyethyleen dat in contact komt met voedingsmiddelen

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 bereikt of overtreft de eisen van:* R-A 220 R-B 220 R-C 220 R-D 220
FDA 21 CFR 177.1520 X X X X
FDA 21 CFR 178.3570 X X X X
MOBIL RARUS PE R-A, R-B, R-C en R-D 220 zijn geregistreerd volgens de eisen van: R-A 220 R-B 220 R-C 220 R-D 220
NSF H1 X X X X
NSF H1 registratienummer 138426 138140 138427 141135

Kenmerken

Testmethode Test Eenheden Mobil Rarus PE R-A 220 R-B 220 R-C 220 R-D 220
ISO viscositeitsklasse     220 220 220 220
Dichtheid bij 15 °C ASTM D4052 kg/m3 878 874 876 872
Kinematische viscositeit bij 40 °C ASTM D445 mm2/s 220 226 226 220
Kleur, Saybolt ASTM D156   +21 min +24 min +24 min +24 min
Vlampunt ASTM D92 °C 210 210 210 200
Stolpunt ASTM D97 °C – 12 max – 12 max – 12 max – 12 max
Zuurgetal ASTM D974 mg KOH/g 6,1 6,1 6,1  
Watergehalte ASTM D6304 ppm 50 50 50  

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze, in de bedoelde installatie, wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd.  MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor op of het internet, of worden door de verkoper geleverd aan klanten indien en voor zover wettelijk verplicht. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.