Mobil Rarus 400 Serie

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Rarus 400 Serie

Mobil Rarus 400 Serie

Smeerolie voor luchtcompressoren

De Mobil Rarus 400 Serie is een productlijn van asloze compressoroliën voor uitstekende prestaties, ontworpen om te voldoen aan zelfs de zwaarste eisen van de belangrijkste compressor fabrikanten. Deze compressoroliën zijn geformuleerd met hoge kwaliteit basisoliën en een high performance additievensysteem, voor een uitstekende machinebescherming en betrouwbaarheid voor compressoren die onder lichte tot zware omstandigheden werken. De compressoroliën bieden een uitstekende slijtagebescherming en de mogelijkheid om de onderhoudskosten te reduceren door het minimaliseren van machine problemen en het reduceren van afzettingen in de aangesloten systemen. Vanwege de hoge FZG waardering zijn de smeermiddelen uit de Mobil Rarus 400 Serie uitstekend geschikt voor compressorsystemen die gebruikmaken van tandwielen en lagers. Het is dus een uitstekende keuze voor cilinder- en cartersmering.

Eigenschappen & voordelen

Het gebruik van de Mobil Rarus 400 Serie smeermiddelen kan resulteren in schonere compressoren en geringere afzettingen in vergelijking met conventionele minerale oliën, zodat de termijnen tussen onderhoudsbeurten kunnen worden verlengd. De uitstekende oxidatie en thermische stabiliteit maken het op een veilige manier mogelijk de levensduur te verlengen doordat de opbouw van vuil en afzettingen wordt geminimaliseerd. Deze oliën bieden uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie, dat resulteert in een langere levensduur van de machine en een hogere prestatie.

Eigenschappen Voordelen en mogelijke pluspunten
Lage as- en koolstofopbouw Verbeterde werking van de kleppen
Vermindering van afzettingen in drukleidingen
Verminderd risico voor brand en explosie
Verbeterd compressorrendement
Uitstekende oxidatie en thermische stabiliteit Verlenging levensduur olie
Verlenging levensduur filter
Lagere onderhoudskosten
Vermogen om hoge belastingen te dragen Verminderde slijtage van zuigerveren, cilinders, lagers en tandwielen
Uitstekend waterafscheidend vermogen Minder water in verbonden systemen
Minder vervuiling in carter en drukleidingen
Minder verstoppingen van filters
Minder risico op emulsievorming
Effectieve bescherming tegen roest en corrosie Verbeterde bescherming van kleppen en geringere slijtage van zuigerveren en cilinders

Toepassingen

De Mobil Rarus 400 Serie oliën worden geadviseerd voor enkel- en meertraps luchtcompressoren. Ze zijn bijzonder geschikt voor toepassingen die continu op hoge temperaturen werken. De maximale compressie luchttemperatuur volgens DIN 51506 is 220 °C. Ze kunnen toegepast worden in zuiger- en schroefcompressoren, waarbij de lagere viscositeitklasse voornamelijk gebruikt worden in de roterende types. De Mobil Rarus 400 Serie oliën worden geadviseerd voor installaties met een historie van sterke olieveroudering, slechte werking van kleppen en sterke opbouw van afzettingen. Deze oliën zijn verdraagzaam met alle toegepaste metalen in de constructie van compressoren en met elastomeren die verdraagzaam zijn met minerale oliën gebruikt in afdichtingen, O-ringen en pakkingen.

De Mobil Rarus 400 Serie oliën worden niet aanbevolen en zijn niet bedoeld voor gebruik in luchtcompressoren voor ademhalingstoestellen.

De volgende soorten compressoren toonden een uitstekende prestatie met de Mobil Rarus 400 Serie oliën:

  • Carters en cilinders in zuigercompressoren
  • Roterende draaicompressoren
  • Roterende waaier compressoren
  • Axiale en centrifugale compressoren
  • Compressoren met kritische tandwielen en lagers
  • Compressoren in vaste en mobiele installaties

Specificaties en goedkeuringen

De Mobil Rarus 400 Serie voldoet aan of overtreft de vereisten van: 424 425 426 427 429
DIN 51506 VD-L (1985-09) X X X X X

Typische eigenschappen

Mobil Rarus 400 Serie 424 425 426 427 429
ISO viscositeit klasse 32 46 68 100 150
Viscositeit, ASTM D 445          
cSt bij 40º C 32 46 68 104,6 147,3
cSt bij 100º C 5,4 6,9 8,9 11,6 14,7
Viscositeitindex, ASTM D 2270 105 105 105 100 100
Asgetal, gew %, ASTM D 874 ‹0,01 ‹0,01 ‹0,01 ‹0,01 ‹0,01
Koper strip corrosie, ASTM D 130
3 h bij 100ºC
1B 1B 1A 1B 1A
FZG Load Support, DIN 51354,
faal trap
12 11 12 11 11
Roest karakteristiek:
ASTM D 665 B , ASTM D665 A
Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd
Schuim Seq I, ASTM D 892 10/0 20/0 0/0 30/0 430/20
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 236 238 251 264 269
Dichtheid bij 15º C, ASTM D 1298 0,866 0,873 0,877 0,879 0,866

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.