Mobil Pegasus 805

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Pegasus 805

Mobil Pegasus 805

Gasmotorolie

Mobil Pegasus™ 805 is een uitstekend presterende gasmotorolie, ontwikkeld om te voldoen aan de strikte eisen van hedendaagse hoog belaste viertakt motoren, ontworpen om de uitstoot van schadelijke stoffen en het brandstofverbruik te verminderen. Deze gasmotoren werken in het algemeen onder zware belasting en hoge temperaturen. Mobil Pegasus 805 is gemaakt van hoge kwaliteit basisoliën en een geavanceerd additief systeem, hetgeen bijdraagt in de uitzonderlijke oxidatiestabiliteit, nitratieweerstand en thermische stabiliteit. De reinigende en oplossende werking beperkt de opbouw van koolafzettingen, lakvorming en vervuiling, resulterend in schonere motoren, langere levensduur olie en verminderde filterkosten.

Mobil Pegasus 805 is ook ontwikkeld om uitstekende bescherming te bieden tegen schuren en krassen van de zuiger, en tegen zuigerveer- en cilinderwandslijtage. Verder biedt het een uitstekende weerstand tegen schuimvorming, een goed waterafscheidend vermogen en een goede bescherming tegen corrosie. De olie is geformuleerd met een zeer laag gehalte aan zink en fosfor, waardoor deze geschikt is voor motoren die voorzien zijn van een katalysator.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Pegasus 805 is ontworpen om een optimale motorlevensduur en lage onderhoudskosten te verkrijgen. Het voldoet aan de uiteenlopende eisen van fabrikanten en het is een uitstekende keuze in die gevallen waar verschillende viertakt motoren van verschillende fabrikanten toegepast worden. Zijn unieke technologie, noodzakelijk om klepinslag te voorkomen, vermindert het risico van schuur- en krasvorming en versnelde zuiger- en zuigerveerslijtage. Het eindresultaat betekent voor u lagere kosten om de motoren te laten draaien en te onderhouden.

Eigenschappen Voordelen
Uitzonderlijke oxidatie en nitratie weerstand. Schonere motoren.
Langere verversingsintervallen van de olie en filters.
Verbeterde motorprestatie.
Opmerkelijke anti-slijtage en anti-schuur bescherming. Vermindert kras- en schuursporen en slijtage van zuigers en cilinderbussen.
Hoge beschermingsgraad in hoog belaste motoren.
Vermindert onderhoudskosten.
Geavanceerd technologisch additief systeem Uitstekende bescherming van de kleppentrein.
Verlengt de levensduur van de bougie.
Hoog effectieve corrosie bescherming. Beschermt interne motoronderdelen tegen water, koelvloeistof en zure stoffen.
Neutraliseert zuren die gevormd worden bij de verbranding en bij olieveroudering.
Uitstekend oplossend en reinigend vermogen. Beschermt de kleppentrein.
Vermindert as- en koolafzettingen in de verbrandingskamer.
Verbetert de bougie levensduur en -werking.
Vermindert de kosten van filters vervangen.

Toepassingen

  • Caterpillar, Superior, Waukesha en andere opgeladen, zelfaanzuigende, laag- en hoogtoerige viertakt motoren, die een laag as olie vereisen.
  • Motoren die last hebben van een hoge mate van klepinslag.
  • Arm mengsel en stoïchiometrische viertakt motoren.
  • Motoren voorzien van katalysatoren.
  • Toepassingen die gebruik maken van alternatieve brandstoffen, die lage gehaltes aan zwavel of chloor bevatten.
  • In pompstations waar zuur gas (laag gehalte aan H2S) wordt gebruikt als brandstof.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Pegasus 805 bereikt of overtreft de eisen van:
CATERPILLAR X

Mobil Pegasus 805 heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:
MWM GmbH TR 0199-99-2105/7, Lube Oils for Gas Engines X
Wartsila 34SG X
Wartsila 32DF X
Wartsila 28SG X
Wartsila 220 SG X
Waukesha (Cogeneration) X
MAN B&W D365600-1.35-1 X
MAN B&W D6628 3.3.6-01 X
Perkins gasmotorolie – aardgas X
MTU Oil Categorie 1 – SAE 40 voor gasmotoren X
GE Jenbacher TI 1000-1109 (Klasse A brandstof gas, series 2, 3, 4 & 6) X
GE Jenbacher TI 1000-1109 (Klasse B brandstof gas, series 4 & 6) X
Waukesha 12V/18V 220 GL toepassingen X

Typische kenmerken

Mobil Pegasus 805
SAE Klasse 40
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 130
cSt @ 100ºC 13.5
Viscositeit Index, ASTM D 2270 99
Sulfaatasgetal, wt%, ASTM D 874 0.5
Schuim weerstand, ASTM D 892 Seq I, Tendens/Stabiliteit, ml/ml 0/0
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 6.2
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -12
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 262
Dichtheid @ 15ºC kg/l, ASMT D 4052 0.89

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.