Mobil Pegasus 801 SAE 30

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Pegasus 801 SAE 30

Mobil Pegasus 801 SAE 30

Gasmotorolie

Mobil Pegasus 801 SAE 30 is een gasmotorolie met uitstekende prestaties, bedoeld voor de smering van alle typen gasmotoren, werkzaam op lage, medium en hoge snelheden, waar het gebruik van olie met een laag asgehalte of asloze olie wordt aanbevolen. Deze olie geeft hoge prestaties en een uitzonderlijk schone motor, doordat wordt bijgedragen aan het voorkomen van de vorming van kool- en asafzettingen in zuigerveergroeven, uitlaat- en inlaatpoorten, op kleppen en klepstelen en verbrandingskamers. Mobil Pegasus 801 SAE 30 vermindert ook het dichtslibben van poorten met kool in tweetakt motoren. Het minimaliseert motorslijtage en beschermt klepzetels, zittingen en geleiders in opgeladen viertaktmotoren. Mobil Pegasus 801 SAE 30 geeft uitstekende bescherming tegen schuren van zuigers in zwaarbelaste motortoepassingen en geeft bovendien uitstekende bescherming tegen corrosie van de inwendige motoronderdelen. De levensduur van de filter en de olie kunnen verlengd worden en de hoge prestatiecapaciteit van Mobil Pegasus 801 SAE 30 kunnen bijdragen aan het verlengen van onderhoudsbeurten en revisies.

Mobil Pegasus 801 SAE 30 is de meest recente generatie van asloze gasmotorolie met reinigende en anti-schuur eigenschappen, geformuleerd met hoge kwaliteit geraffineerde basisolie en een geavanceerd additievensysteem. Het is ontwikkeld om een hoge mate van chemische en thermische stabiliteit te verkrijgen. Dit resulteert in schonere motoren en hogere prestaties. Mobil Pegasus 801 SAE 30 geeft een uitzonderlijke reinheid en optimale slijtagebescherming in de zwaarste toepassingen, zonder het negatieve effect van grote asafzettingen. 

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Pegasus 801 SAE 30 geeft zeer goede prestaties in zowel tweetakt- als viertaktgasmotoren. Het is een goede keuze voor alle toepassingen waar het gebruik van olie met een laag asgehalte of asloze oliën wordt aanbevolen. Het geavanceerde additievensysteem beschermt motoren met hoge verbrandingsdrukken (high BMEP) tegen schuren, krassen en slijtage en is in het bijzonder geschikt tijdens de kritische inloopperiode. Deze prestaties kunnen bijdragen aan een lange levensduur van de motor en lage onderhoudskosten. Mobil Pegasus 801 SAE 30 heeft uitzonderlijke prestaties laten zien bij een wijde reeks verschillende motoren en werkomstandigheden. In situaties waar verschillende motoren opgesteld staan, kan Mobil Pegasus 801 SAE 30 als universeel product worden toegepast, dit maakt het voorraadbeheer eenvoudiger en vermindert de kans op fouten.

Eigenschappen Voordelen en mogelijke voordelen
Zeer goede oxidatie stabiliteit Langere levensduur van motor en olie
Schonere motoren
Verlengde levensduur van filters
Geavanceerde technologie met zeer laag asgehalte Verminderde koolopbouw in poorten (tweetaktmotoren)
Verminderde opbouw van as en kool op kleppen en in verbrandingskamer
Verlengde bougie levensduur
Zeer goede anti-slijtage en anti-schuur eigenschappen Verminderde motorslijtage
Verlengtde levensduur van motor
Uitstekende inloopeigenschappen voor motoren met hoge verbrandingsdrukken (high BMEP)
Uitzonderlijke weerstand tegen nitratie Verminderde motorvervuiling
Langere levensduur van de filter
Verminderde afzettingen in de motor
Hoog niveau van corrosiebescherming Beschermt motoronderdelen tegen corrosieve slijtage
Langere levensduur van de motor en lagere onderhoudskosten

Toepassingen

  • Mobil Pegasus 801 SAE 30 wordt aanbevolen voor de smering van de carter, cilinders en compressor cilinders van twee- en viertaktmotoren met vonkontsteking welke lopen op een schone brandstof.
  • Ideaal voor motoren die generatoren aandrijven in energieopwekkingseenheden of aardgascompressoren voor het verzamelen, de transmissie, het opslaan en distribueren van aardgas.
  • Zwaar gekoelde gasmotoren.
  • Motoren die draaien op nagenoeg onbemande locaties voor langere tijd. In veel gevallen werken de motoren op of boven hun nominaal vermogen, terwijl andere toepassingen juist veel starts en stops maken of uitsluitend bijstaan als noodvoorziening. Betrouwbaarheid is daarom essentieel.
  • Mobil Pegasus 801 SAE 30 toont uitstekende resultaten in universele toepassingen, in het bijzonder in geval van hoog opgeladen motoren die goede bescherming eisen tegen schuren van cilinderbussen en zuigerhemden.
  • Wanneer aardgas of andere petroleum gassen samengeperst worden en deze droog en vrij zijn van opgeloste stoffen of corrosieve elementen dan is het gebruikelijk dat de compressor cilinders gesmeerd worden met dezelfde olie als de carter van de motor. Mobil Pegasus 801 SAE 30 wordt in deze toepassingen met succes toegepast.

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil Pegasus 801 SAE 30 wordt aanbevolen voor toepassingen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:  
Asloze gasmotoroliën of gasmotoroliën met een laag asgehalte  
Zeer goede bescherming tegen schuren  
Wijde reeks van verschillende gemengde gasmotoren  

Typische eigenschappen

Mobil Pegasus 801 SAE 30  
SAE Klasse 30
Viscositeit, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC 85
cSt @ 100ºC 10.0
Viscositeit Index, ASTM D 2270 97
Sulfaatasgetal, wt%, ASTM D 874 0.13
TBN#, mg KOH/g, ASTM D 2896 2.2
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -15
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 238
Relatieve dichtheid 15.6ºC/15.6ºC, ASTM D 1298 0.886

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.