Mobil Pegasus 705

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Pegasus 705

Mobil Pegasus 705

Gasmotorolie

Mobil Pegasus 705 is een SAE 40 gasmotorolie voor extra hoge prestaties, geformuleerd om vele, uiteenlopende motoren op aardgas te smeren. Deze olie wordt geadviseerd voor moderen stoïchiometrische en “lean-burn” viertakt motoren, die gevoelig zijn voor klepinslag. Deze olie wordt ook geadviseerd voor de smering van gascompressoren en motoren die een laag asgetal nodig hebben. Mobil Pegasus 705 is geformuleerd met hoge kwaliteit minerale basisoliën en een evenwichtig additiefsysteem om motor- en compressoronderdelen een uitstekende bescherming te bieden en de hoeveelheid asopbouw in de verbrandingskamer te beperken. Het heeft een uitzonderlijke chemische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie en nitratie, waardoor een langere oliestandtijd wordt verkregen en waardoor de vervangingskosten van filters worden verminderd. Deze prestatievoordelen, tezamen met hun uitstekende reinigende en vuiloplossende werking, minimaliseert de opbouw van as en kool, waardoor rendementverlies en detonatie van de motor wordt voorkomen.

Mobil Pegasus 705 heeft uitstekende anti-corrosie eigenschappen, hierdoor wordt corrosieve slijtage voorkomen in cilinders, cilinderkoppen en lagers, waardoor een langere motorlevensduur wordt verkregen. De hoge anti-slijtage werking voorkomt slijtage van zuigerveren, cilinders en lagers. Ook geeft het uitstekende bescherming tegen klepinslag en vermindert het de slijtage en de aangroei van afzettingen in de klepgeleiders van zwaarbelaste opgeladen viertaktmotoren.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Pegasus 705 gasmotorolie wordt aanbevolen om schonere motoren, lagere slijtage en verbeterd motorrendement te verkrijgen. Het product verbetert in het bijzonder de kleplevensduur en motorprestaties van moderne zwaarbelaste hoogtoerige viertaktmotoren. Dit resulteert in lagere onderhoudskosten en verhoogde productiecapaciteit. De uitstekende chemische en oxidatiestabiliteit maakt het mogelijk langere verversingstermijnen te hanteren en kan een besparing op filterkosten opleveren. Mobil Pegasus 705 vermindert as- en koolopbouw in de verbrandingskamers, waardoor onderhoudskosten worden verlaagd, de motorprestaties toenemen en het brandstofgebruik wordt verminderd.

Eigenschappen Voordelen
Uitstekende anti-slijtage en anti-schuur eigenschappen. Minder slijtage van motoronderdelen.
Verminderde schuurwerking van cilinders in hoogbelaste gasmotoren.
Uitstekende inloopeigenschappen.
Uitzonderlijke oxidatie- en chemische stabiliteit. Schonere motoren.
Langere verversingstermijnen.
Lagere filterkosten.
Uitstekende weerstand tegen oxidatie en nitratie.
Vermindert koolvorming en koolopbouw aan de onderzijde van de zuiger.
Formulatie met een laag asgetal. Vermindert slijtage aan kleppen, klepzittingen en klepgeleiders.
Zorgt voor een goede, geringe asopbouw in verbrandingskamer en verbetert de werking van de bougie,
Verhoogt het motorrendement.
Lagere brandstofkosten.
Corrosie weerstand. Vermindert klepgeleiderslijtage in viertakt gasmotoren.
Beschermt lagers en andere onderdelen.
Uitstekende reinigend- en vuiloplossend vermogen. Schonere motoren.
Verbeterde cilindersmering en afdichting.
Langere levensduur van het filter.
Lagere onderhoudskosten.

Toepassingen

  • Hoogtoerige “Lean-burn”- en stoïchiometrische gasmotoren, die gevoelig zijn voor klepinslag.
  • Smering van tweetakt- en viertakt gasmotoren met vonkontsteking.
  • Aanbevolen voor toepassingen waar een laag asgetalwordt gevraagd.
  • Zuigercompressoren voor aardgascompressie.
  • Motoren met hoog vermogen, werkend op, of zelfs boven, hun nominale vermogen en bij hoge temperaturen.
  • Motoren die lopen op brandstoffen met lage gehaltes aan waterstofdisulfide.

Specifications en Approvals

Mobil Pegasus 705 bereikt of overtreft de eisen van:
Caterpillar X
Mobil Pegasus 705 heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:
MTU Category 1 X
PERKINS GAS ENGINE OIL – NATURAL GAS X
GE JENBACHER TI 1000-1109 X
MWN GmBH TR 0199-99-2105/7, Lube Oils for Gas Engines X
WARTSILA 34SG X
WARTSILA 32 DF X
WARTSILA 28SG X
WARTSILA 220 SG X
WARTSILA NSD W25SG X
WARTSILA NSD W12V150SG, W12V175SG, W16V175SG X
MAN approval 3271-2 X

Kenmerken

Mobil Pegasus 705
SAE Klasse 40
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 126.2
cSt @ 100ºC 13.2
Viscositeit Index, ASTM D 2270 98
asgetal, wt%, ASTM D 874 0.5
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 5.6
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -18
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 252
Dichtheid 15.6ºC/15.6ºC, ASTM D 1298 0.887

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.