Mobil Pegasus 610

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Pegasus 610

Mobil Pegasus 610

Gasmotorolie

Mobil Pegasus 610 is een gasmotorolie van hoge kwaliteit, die in de eerste instantie bedoeld is voor de smering van moderne “medium en high speed” 4 takt motoren die draaien op een brandstof die corrosieve stoffen bevat zoals waterstofsulfiden of halogenen (verbindingenen met chloor, fluor, etc.).

Deze motoren zijn meestal voorzien van een turbocompressor, waar vanwege de hogere inlaatdrukken onvoldoende smeerolie de klepgeleiders bereikt, hetgeen resulteert in te weinig smering en verhoogde slijtage aan klepgeleiders waardoor klepinslag wordt veroorzaakt. Dit effect verhoogt ook het gevaar van slijtage en corrosie van de cilinderkop componenten door de zure gassen die bij de verbranding ontstaan.

De Mobil Pegasus 610 is een 1.0% as gasmotorolie met hoog TBN en uitzonderlijk alkaliteitreserve, ontwikkeld om de negatieve effecten van corrosieve stoffen op motoronderdelen tegen te gaan. De uitstekende eigenschappen tegen corrosie voorkomen corrosieve aantasting van cilinders, cilinderkoppen en lagers, waardoor een langere levensduur van de motor en lagere onderhoudskosten worden verkregen. Mobil Pegasus 610 heeft een uitstekende anti-slijtage en anti-schurende werking, waardoor minimale schuursporen en krassen op de zuiger, cilinderwand en zuigerveren ontstaan. Deze olie kan ook toegepast worden voor de smering van zuigercompressoren in stort- en biogas toepassingen.

Mobil Pegasus 610 is geformuleerd met hoge kwaliteit minerale basisoliën en een geavanceerd additief systeem met 1% as om een uitstekende bescherming te bieden aan motor en compressor componenten. Dit product heeft een hoge chemische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie en nitratie. Mobil Pegasus 610 biedt opmerkelijke weerstand tegen slijtage van de kleppentrein en beschermt tegen de opbouw van afzettingen en vervuiling. Deze kwaliteiten, gecombineerd met een zeer effectief reinigend en oplossend vermogen, zorgen voor een minimale opbouw van as- en koolafzetting, die een slechte werking van de motor en bijvoorbeeld detonatie zouden kunnen veroorzaken.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Pegasus 610 gasmotorolie geeft een extra bescherming in toepassingen met gecontamineerde brandstoffen. De uitstekende detergent / dispergent technologie resulteert in een schonere motor, lagere slijtagewaarden en een betere werking van de motor. Het gebruik van dit product kan een bijdrage leveren aan het verlagen van onderhoudkosten door verminderde stilstand. Zijn uitstekende oxidatie en chemische stabiliteit kan resulteren in langere verversingstermijnen en lagere filterkosten. De hoge alkaliteitreserve van dit product maakt het prima geschikt om het te gebruiken in motoren, die draaien op een gas met gematigde hoeveelheden corrosieve stoffen.

Eigenschappen Voordelen en Verbeteringen
Hoog TBN en alkaliteitreserve. Vermindert slijtage en corrosie bij toepassing met gecontamineerd gas.
Beschermt kleppen en klepzittingen van 4 takt motoren.
Beperkt asvorming in de verbrandingskamer en verbetert de bougie werking.
Opmerkelijke anti-slijtage en anti-schuur eigenschappen. Lagere slijtage van motoronderdelen.
Vermindert schuursporen op cilinders in hoog belaste gasmotoren.
Uitstekende bescherming bij koude start.
Uitstekende oxidatie en chemische stabiliteit. Schonere motoren.
Langere verversingstermijnen.
Lagere filterkosten.
Uitstekende weerstand tegen oxidatie en nitratie.
Effectieve corrosie bescherming. Vermindert slijtage van de klepgeleider in 4 takt motoren.
Beschermt lagers en andere interne componenten.
Uitzonderlijke dispergerende / detergerende eigenschappen. Neutraliseert zuren in de olie.
Beschermt de cilinderkop en onderdelen in de kleppentrein.
Schonere motoren.
Langere levensduur van het motoroliefilter.
Formulatie bevat geen zink en fosfor. Verlengt de levensduur van de katalysator.

Toepassingen

Opmerking : Motoren die draaien op een gas met verhoogde hoeveelheden van zwavel- of chloorverbindingen moeten de koelwater- en de olietemperaturen verhogen.

  • Gasmotoren die draaien op een brandstof met matige hoeveelheden van zwavelsulfide (H2S).
  • Motoren die draaien op brandstoffen die andere corrosieve componenten bevatten als TOHCI (Total Organic Halides as Chloride).
  • Viertakt gasmotoren met vonkontsteking en zeer laag olieverbruik.
  • Zuigercompressoren die werken met aardgas dat zwavel of halogenen bevat.
  • Hoge vermogen of natuurlijk aangezogen motoren die op of boven hun nominale vermogen draaien en bij hoge temperaturen.

Specificatie en Goedkeuringen

Mobil Pegasus 610 heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:  
Waukesha for landfill gas applications  
Wartsila for Crepelle 26 dual-fuel applications  
GE Jenbacher for TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Series 2 & 3)  
MAN M 3271-4  
MTU Onsite Energy Series 400 gasmotor  

Typische Kenmerken

Mobil Pegasus 610  
SAE Klasse 40
Viscositeit, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC 131
cSt @ 100ºC 13.3
Viscositeit Index, ASTM D 2270 98
Sulfaatasgetal, wt%, ASTM D 874 1.0
TBN #, mg KOH/g, ASTM D 2896 10.8
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -18
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 257
Dichtheid @ 15.6ºC, ASTM D 4052, kg/L 0.889

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.