Gasmotorolie

Mobil Pegasus™ 605 is een uitstekend presterende natuurlijk gas motorolie voornamelijk bedoeld voor de smering van moderne medium en hoge snelheid viertakt motoren die draaien op een brandstof die corrosieve stoffen bevat zoals waterstofsulfide of halogenen (verbindingen met chloor, fluor, etc.) Deze motoren zijn voornamelijk van het zogenaamde “lean-burn” ontwerp, waar vanwege de hogere inlaatdrukken onvoldoende smeerolie de klepgeleiders bereikt, wat resulteert in te weinig smering en kan leiden tot slijtage aan klepgeleiders waardoor klepinslag veroorzaakt kan worden. Dit effect verhoogt ook het gevaar van slijtage en corrosie van de cilinderkop componenten door de corrosieve materialen die bij de verbranding ontstaan. De Mobil Pegasus 605 is een 0,5% as gasmotorolie met uitzonderlijk alkaliteitreserve, ontwikkeld om de negatieve effecten van zuurhoudende stoffen op motoronderdelen tegen te gaan. De uitstekende eigenschappen tegen corrosie voorkomen corrosieve aantasting van cilinders, cilinderkoppen en lagers, waardoor een langere levensduur van de motor en lagere onderhoudskosten kunnen worden verkregen Mobil Pegasus 605 heeft een uitstekende antislijtage en antischurende werking, waardoor minimale schuursporen en krassen op de zuiger, cilinderwand en zuigerveren ontstaan. Deze olie kan ook toegepast worden voor de smering van zuigercompressoren in stort- en biogas toepassingen.

Mobil Pegasus 605 is geformuleerd met hoge kwaliteit minerale basisoliën en een geavanceerde technologie, met een additief systeem met een laag asgehalte om een uitstekende bescherming te bieden aan motor en compressor componenten. Dit product heeft een hoge chemische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie en nitratie. Pegasus 605 biedt uitstekende weerstand tegen slijtage van de kleppentrein en beschermt tegen de opbouw van afzettingen. Deze kwaliteiten, gecombineerd met een zeer effectief reinigend en oplossend vermogen, zorgen voor de bevordering van een minimale opbouw van as- en koolafzetting, die een slechte werking van de motor en detonatie zouden kunnen veroorzaken. Dit product is ook compatibel voor gebruik in gasmotoren uitgerust met katalysatoren.

Eigenschappen & voordelen

Mobil Pegasus 605 gasmotorolie geeft een extra bescherming in toepassingen met gecontamineerde brandstoffen. De uitstekende detergent / dispergent technologie resulteert in een schonere motor, lagere slijtagewaarden en een betere werking van de motor. Het gebruik van dit product kan een bijdrage leveren aan het verlagen van onderhoudskosten en een verbeterde productiecapaciteit. De uitstekende oxidatie en chemische stabiliteit kunnen resulteren in langere verversingstermijnen en lagere filterkosten. De hoge alkaliteitreserve van dit product maakt het prima geschikt om het te gebruiken in motoren, die draaien op een gas met gematigde hoeveelheden corrosieve stoffen.

EigenschappenVoordelen en mogelijke pluspunten
Geoptimaliseerde TBN en alkaliteitreserveVermindert slijtage en corrosie bij toepassing met gecontamineerd gas
Beschermt kleppen en klepzittingen van viertakt motoren
Beperkt asvorming in de verbrandingskamer en verbetert de bougie werking
Uitstekende slijtage- en schuurwerende eigenschappenLagere slijtage van motoronderdelen
Verminderde schuursporen op cilinders in hoog belaste gasmotoren
Uitstekende bescherming bij koude start
Uitstekende oxidatie en chemische stabiliteitSchonere motoren
Langere verversingstermijnen
Lagere filterkosten
Uitstekende weerstand tegen oxidatie en nitratie
Effectieve corrosiebeschermingVermindert slijtage van de klepgeleider in viertakt motoren
Beschermt lagers en andere interne componenten
Uitzonderlijke dispergerende / detergerende eigenschappenNeutraliseert zuren in de olie
Beschermt de cilinderkop en onderdelen in de kleppentrein
Schonere motoren
Langere levensduur van de filter
Formulering bevat geen zink en fosforVerbetert de prestatie en levensduur van de katalysator

Toepassingen

Opmerking: Motoren die draaien op een gasbrandstof met verhoogde gehalte aan sulfide of halogenen dienen ook een koelmiddel (mantelwater) en verhoogde olietemperatuur te hebben.

  • Gasmotoren die draaien op een brandstof met matige hoeveelheden van zwavelsulfide (H2S).
  • Motoren die draaien op brandstoffen die andere corrosieve componenten bevatten als TOHCI (Total Organic Halides as Chloride) zoals stort- en biogas.
  • Viertakt gasmotoren met vonkontsteking met zeer laag olieverbruik.
  • Medium en hoge snelheid viertakt motoren uitgerust met katalysatoren die een gasmotorolie met een laag asgehalte nodig hebben.
  • Motoren met slijtage van de kleppentrein en corrosie.
  • Zuigercompressoren die werken met aardgas dat zwavel of chloorsamenstelling bevat.
  • Hoge vermogen of natuurlijk aangezogen motoren die op of boven hun nominale vermogen draaien en bij hoge temperaturen.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Pegasus 605 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:
Waukesha voor storttoepassingen

MTU Onsite Energy Series 400 Gas Engines

MWM GmbH TR 0199-99-2105, olie voor gasmotoren

Typische eigenschappen

Mobil Pegasus 605
SAE Klasse40
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 °C124
cSt bij 100 °C13,2
Viscositeitindex, ASTM D 2270100
Asgetal, gew %, ASTM D 8740,52
TBN, mg KOH/g, ASTM D 28967,1
Stolpunt, °C, ASTM D 97-15
Vlampunt, °C, ASTM D 92262
Dichtheid bij 15.6 ºC, ASTM D 4052, kg/l0,89

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.