Productbeschrijving

De Mobil Glygoyle™ serie oliën zijn samengesteld op basis van polyalkyleenglycol (PAG) en bieden uitstekende smeereigenschappen in tandwiel-, lager- en circulatie toepassingen bij extreme temperaturen, waar de mogelijkheden van minerale oliën ontoereikend zijn.

Ze zijn bestand tegen afschuiven en bieden uitstekend weerstand tegen thermische degradatie, oxidatie en de vorming van drab en neerslag. Ze bezitten een eigen additievenpakket ontworpen om de EP slijtage bescherming, de corrosie- en roestbescherming en weerstand tegen schuimvorming te versterken, zonder de intrinsieke eigenschappen van de PAG basisoliën te beïnvloeden.

De Mobil Glygoyle serie bezit een zeer hoge viscositeitindex en heeft een zeer laag stolpunt, gezien hun wasvrije oorsprong. De inwendige wrijvingscoëfficiënt is lager dan die van minerale oliën en deze betere smeringskarakteristieken leiden in veel toepassingen tot een lagere bedrijfstemperatuur.

De afgelopen 25 jaar heeft de Mobil Glygoyle serie uitstekend gepresteerd in de moeilijkste industriële toepassingen. Ze worden aanbevolen door belangrijke producenten van kalanders, lagers voor papiermachines, compressoren en tandwielen en zijn de aangewezen producten voor menige toepassing.

Eigenschappen en Voordelen

Het Mobil Glygoyle merk is wereldwijd erkend en gewaardeerd om zijn uitstekende prestaties. Een zeer belangrijke factor in de ontwikkeling van de reeks Mobil Glygoyle oliën waren de nauwe contacten tussen onze onderzoekers en toepassingsspecialisten met de OEM’s om ons ervan te verzekeren dat de aangeboden producten uitstekend presteren in de voortdurend wijzigende industriële ontwerpen.

De Mobil Glygoyle producten zijn initieel ontworpen om te voldoen aan de kritische hoge temperatuur eisen van verschillende industriële toepassingen, waar minerale oliën en andere synthetische producten niet voldeden. Aanvullende eigenschappen zoals lage wrijving en lage inwendige wrijving en gasabsorptie leidden tot een breder veld toepassingsmogelijkheden.

De Mobil Glygoyle reeks smeermiddelen biedt volgende voordelen:

Eigenschappen Voordelen
Uitmuntende thermische- en oxidatiestabiliteit en weerstand tegen neerslag en drab vorming. Verlengde levensduur van het smeermiddel, verhoogde productie, minder geplande en onvoorziene stilstand.
Lagere operationele kosten.
Lage inwendige wrijvingscoëfficiënt . Lagere bedrijfstemperaturen, betere efficiëntie, verminderd energieverbruik en langere levensduur van de dichtingen.
Minimaliseert het effect van micro-slip in rollagers en verlengt aldus de levensduur van deze componenten.
Zeer hoge thermische geleidbaarheid. Draagt bij tot lagere bedrijfstemperatuur en langere levensduur.
Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur. Lager energieverbruik en vlottere werking door sneller opwarmen bij lage omgevingstemperatuur.
Verminderde tandslijtage bij hoge temperaturen bij staal/staal en staal/brons toepassingen. Lagere operationele kosten door minder slijtage, lagere bedrijfstemperatuur en een soepeler werking.
Minder absorptie van en viscositeitsvermindering door koolwaterstofgassen onder druk. Verbeterde filmbescherming en langere levensduur voor aardgascompressoren.
Veelheid aan toepassingsmogelijkheden. Minder producten in gebruik, leiden tot lagere voorraadkosten en minder kans op vergissingen.

Toepassingen

Zoals geldt voor andere polyalkyleenglycol smeermiddelen, zijn de Mobil Glygoyle producten niet mengbaar met minerale oliën en mogen niet gebruikt worden voor navulling van systemen gevuld met minerale oliën. Noch mogen minerale oliën gebruikt worden voor het navullen van systemen gevuld met Mobil Glygoyle producten.

De serie Mobil Glygoyle producten zijn hygroscopisch. Door hun hoge dichtheid zakt water niet naar de bodem van de tank.

De serie Mobil Glygoyle oliën zijn verdraagzaam met veel afdichtingmaterialen. Raadpleeg de leverancier van uw machine, de afdichting leverancier of uw ExxonMobil vertegenwoordiger om de verdraagzaamheid te controleren.

Mobil Glygoyle smeermiddelen worden aanbevolen bij de zwaarste omstandigheden in alle typen glijlagers en gesloten industriële tandwielkasten met olietemperaturen tot 200°C.

Typische toepassingen zijn:

– Zware bedrijfsomstandigheden voor kalanders.
– Lagers met hoge temperatuur in papiermachines.
– Gesloten industriële tandwielkasten met rechte, en schuine tanden of wormwieloverbrenging.
– Mobil Glygoyle 22 en Glygoyle 30 kunnen ingezet worden voor schroefcompressoren voor aardgas, CO2 en andere procesgassen in de aardgasindustrie.

Toepassingen – opmerkingen
Smeermiddelen op basis van polyalkyleenglycol (PAG) beschikken dankzij de PAG-basisolie over een aantal intrinsieke, uitmuntende smeereigenschappen. Smeermiddelen op PAG-basis hebben echter beperkingen wat betreft de verdraagzaamheid met afdichtingen en coatings, bepaalde varianten van lichte metaallegeringen en andere smeermiddelen. Neem alvorens een PAG-smeermiddel toe te passen contact op met de fabrikant van de machine voor specifiek advies betreffende de toepassing.

Verdraagzaamheid met andere smeermiddelen
Mobil Glygoyle 11, 22 en 30 zijn niet verdraagzaam met minerale oliën en de meeste andere synthetische smeermiddelen. Afhankelijk van het specifieke type PAG-basisvloeistof zijn ze bovendien mogelijk niet verdraagzaam met andere smeermiddelen van het PAG-type (bijvoorbeeld: Mobil Glygoyle 11, 22, 30 en Mobil Glygoyle ISO VG reeks zijn niet mengbaar).Mobil Glygoyle 11, 22 en 30 oliën worden doorgaans afgeraden voor systemen die eerder werden gevuld met minerale oliën of synthetische smeermiddelen op PAO-basis. Verder wordt bij het bijvullen of vervangen van bestaande PAG-vullingen aanbevolen de verdraagzaamheid met Mobil Glygoyle producten te verifiëren; mengsels door (gedeeltelijk) aftappen, uitspoelen of bijvullen dient bij voorkeur te worden vermeden.Bij het overschakelen van minerale olie of andere synthetische producten naar Mobil Glygoyle producten is het van cruciaal belang het systeem voor het overschakelen grondig te reinigen en uit te spoelen met de juiste producten. Neem contact op met uw ExxonMobil vertegenwoordiger voor verdere details.

Water
Mobil Glygoyle 11, 22 en 30, evenals alle smeermiddelen op PAG-basis, zijn hygroscopisch en absorberen meer water dan minerale oliën of synthetische koolwaterstoffen dat doen. Vermijd daarom blootstelling van PAG-oliën aan overmatig vocht. Vanwege het intrinsieke hoge soortelijk gewicht zakt water niet tot op de bodem in reservoirs, maar blijft het bovenop het smeermiddel. rusten.

Verdraagzaamheid met afdichtingen
Smeermiddelen op PAG-basis zijn niet verdraagzaam met de meeste standaard afdichtingen die worden gebruikt voor minerale oliën of synthetische koolwaterstoffen. Onverdraagzame materialen zullen gemakkelijk krimpen of uitzetten, met ernstige lekkage of klemmen van de afdichting tot gevolg. Houdt rekening met de verdraagzaamheid met de afdichtingen bij het overschakelen van minerale olie of synthetische koolwaterstoffen op Mobil Glyboyle 11, 22 of 30. FKM en VMQ zijn normaal gezien geschikt voor gebruik met PAG. NBR-materialen zijn toegestaan, maar hebben een beperkt temperatuurbereik. In alle gevallen moet rekening worden gehouden met de bedrijfsomstandigheden en de veranderlijkheid van elastomeereigenschappen van verschillende fabrikanten. Raadpleeg voor het beste resultaat de leverancier van de uitrusting of de fabrikant van de afdichting voor specifieke aanbevelingen.

Lichte metaallegeringen
Mobil Glygoyle 11, 22 en 30 en PAG-smeermiddelen zijn goed geschikt voor tandwieltoepassingen met ferro- en de meeste non-ferromaterialen. Mobil Glygoyle producten en PAG-smeermiddelen worden echter niet aanbevolen voor gebruik met lichte metaallegeringen die aluminium of magnesium bevatten. PAG-smeermiddelen kunnen ook meer slijtage veroorzaken bij gebruik met dit type lichte metaallegeringen. Raadpleeg de fabrikant van de machine voor verdere informatie.

Overige materialen
Verf, coatings en bepaalde kunststoffen zijn niet geschikt voor gebruik met PAG-smeermiddelen. In het algemeen is tweecomponentenverf (reactieve verven, epoxyharsen) geschikt als inwendige coating die in aanraking komt met het smeermiddel. Anders dienen inwendige delen die in aanraking zijn met het smeermiddel dienen ongecoat te blijven. Materiaal dat wordt gebruikt voor oliepeilglazen, inspectiedeuren etc. dient bij voorkeur uit echt glas of polyamide te bestaan. Andere transparante kunststoffen, zoals. plexiglas, kunnen in kwaliteit achteruitgaan en barsten onder belasting.

Typische kenmerken

Mobil Glygoyle 11 Mobil Glygoyle 22 Mobil Glygoyle 30
ISO Viscositeit Graad
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 85 177 224
cSt @ 100ºC 11.5 25.1 30.9
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -45 -41 -41
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 226 229 221
Dichtheid @20ºC, ASTM D 1298 1.009 1.007 1.006
Koper Strip Corrosie, ASTM D 130, 24 hr at 100ºC 1B 1B 1B
Roestbescherming, ASTM D 665, Gedistilleerd water Pass Pass Pass
Schuimtest, ASTM D 892, Seq I Tendens/stabiliteit, ml/ml 5/0 5/0 5/0
4-Ball Wear, ASTM D 4172, Scar, mm 0.4 0.4 0.4
FZG Tandwiel test, DIN 51534 (Mod), Faal trap 12+ 12+ 12+

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.