Mobil DTE FM Series

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil DTE FM Series

Mobil DTE FM Series

Smeermiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie

De Mobil DTE FM-serie zijn hoge kwaliteitsoliën ontwikkeld om een breed scala aan toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie en verpakkingsindustrie te smeren. Deze smeermiddelen zijn van het NSF H1 type en voldoen aan FDA 21 CFR 178.3570 voor smeermiddelen met potentieel incidenteel contact met het voedsel. De Mobil DTE FM-serie is samengesteld op ISO 22000 gecertificeerde faciliteiten die ook voldoen aan de vereisten van ISO 21469 waardoor het hoogste niveau van productintegriteit gewaarborgd wordt.

Deze smeermiddelen zijn reuk- en smaakloos en geformuleerd met niet-toxische NSF/FDA additieven en basisoliën. Het additievenpakket verzekert een goede bescherming tegen slijtage, uitstekende oxidatiestabiliteit en bescherming tegen roest. Zij verzorgen de reinheid van het systeem, lange levensduur van de olie en het oliefilter en een optimale bescherming van de apparatuur. De Mobil DTE FM oliën zijn uitstekende tandwiel-, lager en circulatieoliën. Zij zijn tevens geschikt voor kritische toepassingen in hydraulische systemen zoals precisie servokleppen en NC machines. Deze producten voldoen aan de strengste prestatievereisten van een wijde reeks systeem- en onderdeelfabrikanten met gebruikmaking van verschillende metallurgie ontwerpen voor een enkel product met uitstekende prestatie-eigenschappen.

De Mobil DTE FM-serie tonen uitstekende resultaten in de FZG-gear test waar ze een uitstekende bescherming tegen slijtage en schuren laten zien. Daardoor is dit product ook prima geschikt om te gebruiken in systemen (anders dan hydraulische systemen) met lagers en tandwielen. De natuurlijke hoge viscositeitsindex van de basisoliën maakt deze serie geschikt voor toepassing binnen een groot temperatuursbereik.

Eigenschappen en Voordelen

Eigenschappen Voordelen en mogelijke voordelen
Niet-toxische formulering Geschikt voor voedingsmiddelenindustrie en verwerkingstoepassingen
Zeer goede anti-slijtage eigenschappen Vermindert slijtage
Verlengt de levensduur van de apparatuur
Uitstekende oxidatie stabiliteit Biedt langere levensduur van de olie en apparatuur
Verlengde levensduur van de filters
Zeer goede bescherming tegen corrosie Voorkomt corrosie van het inwendige hydraulische systeem
Vermindert de negatieve invloed van vocht in de systemen
Verzorgt de bescherming tegen corrosie van ontwerpen met multi-metallurgische componenten
Voldoet aan een wijde reeks vereisten voor apparatuur Toepasbaar in verschillende systemen – Eén product in plaats van meerdere
Minder voorraad
Minder kans op foutieve toepassing
Uitstekend luchtafscheidend vermogen Vermindert schuimvorming en de negatieve gevolgen daarvan
Zeer goed waterafscheidend vermogen Beschermt de systemen ook bij aanwezigheid van kleine hoeveelheden vocht
Scheidt gemakkelijk grotere hoeveelheden water af

Toepassingen

  • Inzetbaar voor verschillende toepassingen in de smering van machines gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, visverwerking en vleesverpakkingsinstallaties.
  • Uitstekende tandwiel-, lager-, circulatie- en hydraulische olie.
  • Compressoren en vacuümpompen voor lucht en inerte gassen.
  • Perslucht smering.
  • Systemen die een hoge belastinggraad kennen en anti-slijtage bescherming vragen.
  • Machines waar componenten uit verschillende metalen gebruikt worden. 

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil DTE FM Serie voldoet aan of overtreft de volgende vereisten: Mobil DTE FM 32 Mobil DTE FM 46 Mobil DTE FM 68
FDA 21 CFR 178.3570 X X X
Mobil DTE FM Series is geregistreerd volgens de eisen van: Mobil DTE FM 32 Mobil DTE FM 46 Mobil DTE FM 68
NSF H1 X X X
NSF Registratienummer 130662 123225 123227

Typische eigenschappen

  Mobil DTE FM 32 Mobil DTE FM 46 Mobil DTE FM 68
ISO Graad 32 46 68
Viscositeit, ASTM D 445      
cSt @ 40ºC 31.9 45.5 68.5
cSt @ 100ºC 5.5 6.8 8.7
Viscositeit Index, ASTM D 2270 106 105 101
Relatieve dichtheid @ 15.6°C/15.6°C, ASTM D 4.52 0.862 0.868 0.873
Copper Strip Corrosion, ASTM D 130 1A 1A 1A
Roest Karakteristieken Proc. A, ASTM D 665 Pass Pass Pass
Stolpunt, °C ASTM D 97 -12 -9 -12
Vlampunt, °C, ASTM D 92 212 226 228
FZG, DIN 51354, Fail Stage 11 12+ 12+
4-Ball wear, ASTM D 4172, Scar Dia, 20Kg, 54°C, 1800 rpm, 1 hr, mm 0.25 0.25 0.25

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.