Mobil DTE 800 Serie

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil DTE 800 Serie

Mobil DTE 800 Serie

Productbeschrijving

Mobil DTE™ 832 and 846 zijn turbineoliën met excellente prestatie, ontwikkeld voor het gebruik in stoomturbines, gasturbines en gecombineerde turbines (STEG) onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Deze vooruitstrevende producten zijn gebaseerd op hoge kwaliteit hydrocracked basisoliën om een uitzonderlijke thermische en oxidatieweerstand te verkrijgen, en speciaal gekozen additieven om onder zware bedrijfsomstandigheden afzettingen en vervuiling te voorkomen in gasturbines. Bovendien hebben ze een uitstekende waterafscheidend vermogen, noodzakelijk voor toepassing in stoomturbines. De formulaties bevatten een anti-slijtage systeem zonder zink om te voldoen aan de belastingseisen van turbines met een tandwieloverbrenging.

Mobil DTE 800 Serie is een uitstekende keuze om toegepast te worden in een gecombineerde stoom- en gasturbine met een gemeenschappelijke oliehuishouding. Het zowel voldoen aan de eisen ter beperking van afzettingen als waterafscheiding is de meest opmerkelijke prestatie van deze geavanceerde smeerolietechnologie. De uitstekende thermische- en oxidatie weestand van Mobil DTE 832 en 846 maakt het mogelijk dat zij onder de meest zware turbine toepassingen kunnen worden gebruikt.

De kwaliteitskenmerken van Mobil DTE 800 Serie vertalen zich in een uitstekende machinebescherming, betrouwbare werking en een verlengde levensduur van het oliebad. Dit product geeft ook een hoge mate van flexibiliteit, omdat het toegepast kan worden in gasturbines, stoomturbines en turbines met een tandwielkast.

Eigenschappen en Voordelen

De op minerale olie gebaseerde productlijn Mobil DTE wordt reeds meer dan 100 jaar toegepast door turbinegebruikers over de gehele wereld. Gedurende deze periode hebben onze wetenschappers zeer nauwe banden onderhouden met turbinefabrikanten en gebruikers om zorg te dragen dat de smeerolie eisen van nieuwe turbineontwerpen gehaald, of zelfs overtroffen worden.

Dit betekent dat Mobil turbine oliën continu worden verbeterd en dat de meest moderne basisolie en additieventechnologie wordt toegepast.

De belangrijkste smeerolie eisen voor moderne stationaire gasturbines met hoog vermogen zijn: weerstand tegen thermisch kraken en oxidatie maar ook het voorkomen van afzettingen. Zware bedrijfsomstandigheden veroorzaken een hoge thermische belasting van de olie, waardoor filters kunnen verstoppen en er afzettingen in servoventielen kunnen ontstaan. Voor moderne stoomturbines is een hoge oxidatieweerstand vereist naast een goed waterafscheidend vermogen als stoomlekkages niet kunnen worden vermeden.

Voor gecombineerde gas/stoom turbines dient de olie te voldoen aan de eisen van beide turbine typen.

DTE 800 Serie oliën hebben de volgende eigenschappen en voordelen:

Eigenschappen Voordelen
Voldoet aan- of overtreft de eisen van de belangrijkste fabrikanten van zowel stoom- als gasturbines. Minder kans op vergissing door een product voor diverse toepassingen.
Minder dood kapitaal in voorraadbeheer.
Uitstekende thermische- en oxidatiestabiliteit. Verminderde stilstand, grotere betrouwbaarheid.
Langere badlevensduur; lagere operationele kosten.
Uitstekende bescherming tegen slijtage. Uitstekende bescherming voor tandwielen in stoom- en gasturbines, lagere operationele kosten.
Uitstekend waterafscheidend vermogen. Goede werking van het systeem.

Toepassingen

Mobil DTE 832 and 846 zijn turbineoliën met uitstekende prestaties, ontwikkeld voor het gebruik in stoom- en gasturbines, met of zonder tandwieloverbrenging en in de regulateur.

Specifieke toepassingen zijn:

  • Gecombineerde gas/stoomturbine (STEG) in energieopwekking, ook in geval van een gemeenschappelijke oliehuishouding voor zowel de stoom- als gasturbine.
  • Smering van stoomturbine of gasturbine gebruikt in energieopwekking, aardgastransport, chemische industrie en warmtekrachtkoppelingen.

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil DTE 800 Seriebereikt of overtreft de eisen van: 832 846
JIS K2213 Type 2 w/Additives, 2006 X X
DIN 51515-1: 2010-02 X X
DIN 51515-2: 2010-02 X X
GE GEK 28143A X X
Solar ES 9-224, Class II X X
GE GEK 32568E X
GE GEK 32568J X
GE GEK 101941A X
GE GEK 107395a X
GE GEK 46506D X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101 X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102 X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106 X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107 X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108 X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109 X
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 X

Mobil DTE 800 Serieheeft de volgende fabrikants goedkeuringen: 832 846
Alstom Power HTGD 90 117 X X
Siemens TLV 9013 04 X X
Siemens TLV 9013 05 X X

Mobil DTE 800 Serie is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen: 832 846
GE GEK 28143B X X
GE GEK 32568C X

Typische kenmerken

Mobil DTE 800 Series 832 846
ISO Viscositeit Klasse 32 46
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 29.6 42.4
cSt @ 100ºC 5.4 6.2
Viscositeit Index, ASTM D 2270 110 106
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -30 -30
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 224 244
Dichtheid, 15.6ºC/15.6ºC, ASTM D 4052 0.86 0.87
TOST, ASTM D 943, Hours to 2 NN 10,000+ 10,000+
RPVOT, ASTM D 2272, min. 1200 1100
FZG Scuffing, DIN 51354, A/8.3/90, Fail Stage 9 9
Roestbescherming, ASTM D 665:
Gedestilleerd water Pass Pass
Zeewater Pass Pass
Waterafscheiding, ASTM D 1401, Min. to 0 ml emulsion @ 54ºC 15 15
Koper Strip Corrosie, ASTM D 130, 3 hrs @ 100ºC 1A 1A
Foam Test, ASTM D 892, Seq I, II en III Tendency/stability, ml/ml 20/0 20/0
Air Release, mins. 4 4

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.