Productbeschrijving

Mobil DTE 732 M is de volgende generatie turbineolie met uitstekende prestaties ontwikkeld voor gebruik in Mitsubishi Heavy Industry (MHI) niet-getande, enkelvoudige schacht, zware gas- & stoomturbines en meervoudige schacht gasturbines. Dit product voldoet aan de vereisten van MHI voor turbinetoepassingen waar verlengde onderhoudsbeurten (long life) verlangd worden en die onder hoge temperaturen werkzaam zijn, MS04-MA-CL005, via basisoliën met een hoge kwaliteit en een additievensysteem ontwikkeld om te voorzien in een lange levensduur van de olie. Mobil DTE 732 M voldoet ook aan de vereisten van MS04-MA-CL001 en CL002.

Eigenschappen en potentiële voordelen

  • Uitstekende chemische / oxidatiestabiliteit bevordert minder stilstand voor onderhoud en lagere kosten doordat bijgedragen wordt aan een schoon systeem en vermindering van neerslag, hetgeen een lange levensduur van de olie en filter mogelijk maakt
  • Door de hoge weerstand tegen schuimvorming en de snelle luchtafscheiding wordt pomp cavitatie en luidruchtige en onregelmatige werking voorkomen, waardoor bijgedragen kan worden aan minder vervanging van de pomp en een hoger rendement van de pomp verkregen kan worden
  • Vermindert kans op de vorming van lak, hetgeen kan bijdragen aan een betrouwbare werking van de turbine en onderhoudskosten kan verminderen

Toepassingen

Mobil DTE 732 M is een turbineolie met goede prestaties, ontwikkeld voor gebruik in niet-getande gas- & stoomturbines en turbinecompressoren. Typische toepassingen zijn:

  • Stoomturbines – alle niet-getand
  • Gasturbines – alle niet-getand, waaronder de 501F & G serie, 701F & G serie
  • Turbinecompressoren – alle niet-getand

Specificaties en goedkeuringen

Mobil DTE 732 M is goedgekeurd door MHI en voldoet aan of overtreft de eisen van:
MS04-MA-CL001 X
MS04-MA-CL002 X
MS04-MA-CL005 X
JIS K-2213 Type 2 X

Typische eigenschappen

Mobil DTE 732 M
ISO viscositeitsklasse 32
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 °C 31,3
cSt bij 100 °C 5,8
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 131
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -15
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 233
TOST, ASTM D 943, uren naar 2 NN 8376
RPVOT, ASTM D 2272, min. 2000
Roestbescherming, ASTM D 665
     Gedestilleerd water Geslaagd
     Zeewater Geslaagd
Koper Strip Corrosie, ASTM D 130, 3 uur bij 100ºC 1B
Schuimtest, ASTM D 892
     Sequentie I, tendens/stabiliteit, ml/ml 15/0
     Sequentie II, tendens/stabiliteit, ml/ml 5/0
     Sequentie III, tendens/stabiliteit, ml/ml 10/0
Waterafscheidend vermogen, ASTM D 1401, tijdsduur tot 3 ml emulsie 10
Luchtafscheiding, ASTM D 3427, min 2

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Niet alle producten zijn lokaal verkrijgbaar.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.