Mobil DTE 700 Serie

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil DTE 700 Serie

Mobil DTE 700 Serie

Premium turbine oliën

Mobil DTE™ 700 Serie smeermiddelen zijn de nieuwste toevoeging aan de Mobil DTE productgroep van turbine smeermiddelen, die al jarenlang bekend staat om hun hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. De producten van de Mobil DTE 700 Serie zijn zinkvrije turbine smeermiddelen die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik in gas- en stoomturbines. De Mobil DTE 700 serie smeermiddelen zijn geformuleerd met zorgvuldig geselecteerde basisoliën en additieven, waaronder anti-oxidanten, roest- en corrosieremmers en anti-schuim middelen. Deze componenten bieden een uitstekende weerstand tegen oxidatie en chemische veroudering in de loop der tijd. De Mobil DTE 700 smeermiddelen hebben ook een uitstekende waterafscheiding, weerstand tegen emulsievorming en anti-schuim eigenschappen voor een betrouwbare werking. Het verhoogd luchtafscheidend vermogen is cruciaal voor de hydraulische regelsystemen van turbines.

De prestatiegerichte eigenschappen van de Mobil DTE 700 Serie oliën resulteert in uitstekende bescherming van het materiaal en draagt bij tot een betrouwbaardere werking van de turbines, zorgt voor minder ongeplande stops en maakt een langere levensduur van de olie mogelijk. De prestaties van de Mobil DTE 700 Serie wordt bewezen door het vermogen om aan een breed scala industrienormen te voldoen of deze te overtreffen. Hetzelfde geldt voor specificaties van fabrikanten van stoom- en gasturbines die overal ter wereld worden ingezet.

Eigenschappen en Voordelen

De Mobil DTE 700 Serie biedt de volgende eigenschappen en mogelijke voordelen:

Eigenschappen Voordelen en potentiële besparingen
Voldoet aan of overtreft de meeste belangrijke turbinefabrikanten- en industriespecificaties (ISO VG 32) Maakt een smeermiddel kiezen en toepassen eenvoudig / Verzekert dat aan de garantievoorwaarden van de fabrikant wordt voldaan / Minimaliseert de smeermiddelen op voorraad
Uitmuntende oxidatie-, chemische en kleurstabiliteit

Ontworpen voor een langere olielevensduur en om de olieaankoop- en afvoerkosten te helpen verlagen Helpt neerslagvorming voorkomen om filterverstopping en machinevervuiling te verminderen, voor minder stilstand en lagere onderhoudskosten Hoge mate van betrouwbaarheid van de turbines en minder ongeplande stilstand

Uitstekend waterafscheidend vermogen Helpt goede smeerfilm te verzekeren, die de turbinelagers beschermt / Zorgt voor een maximale efficiëntie van het waterafscheidend vermogen en minimaliseert olievervangingskosten
Verbeterde roest- en corrosiebescherming Voorkomt corrosie van cruciale oliesysteem componenten, hetgeen resulteert in minder onderhoud en een langere levensduur van die componenten
Snelle luchtafscheiding en weerstand tegen schuimvorming Voorkomt onstabiele werking en cavitatie van de pomp, zodat pompen minder vaak moeten worden vervangen en efficiënter werken
Zinkvrij Vermindert de milieu impact

Toepassingen

De producten uit de Mobil DTE 700 Serie zijn ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van circulatiesysteem van stoom- en gasturbines of deze te overtreffen. De specifieke toepassingen zijn

  • Elektriciteitsopwekking in installaties met een hoge basis belasting
  • Elektriciteitsbedrijven met gasturbines die in basis belasting of bij piek opwekking werken
  • Gasturbines voor energieopwekking voor eigen gebruik
  • Gas- of stoomturbines van aandrijfwerktuigen
  • Hydro-elektrische turbinetoepassingen

Specificaties en Goedkeuringen

De Mobil DTE 700 Serie bereikt of overtreft de eisen van: Mobil DTE 732 Mobil DTE 746 Mobil DTE 768
ASTM 4304 Rev A Type I X X X
ASTM 4304 Rev A Type III X X
China GB11120-2011, L-TGA X X X
China GB 11120-2011, L-TSA(Class A) X X X
China GB 11120-2011, L-TSA(Class B) X X X
DIN 51515-1: 2010-02 X X X
DIN 51515-2: 2010-02 X X
GE GEK-27070 X
GE GEK 32568 J X
GE GEK-46506D X
ISO L-TGA (ISO 8068, 2006) X X X
ISO L-TSA (ISO 8068, 2006) X X X
JIS K-2213 type 2 met additieven. X X X
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 01 X
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 02 X
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 X

Mobil DTE 700 Serie heeft de volgende fabrikants goedkeuringen: Mobil DTE 732 Mobil DTE 746 Mobil DTE 768
Alstom Power – HTGD 90117 X X
Siemens Power Generation TLV 9013 04 X X
Siemens Power Generation TLV 9013 05 X X

Volgens ExxonMobil, Mobil DTE 700 Serie heeft dit kwaliteitsniveau: Mobil DTE 732 Mobil DTE 746 Mobil DTE 768
GE GEK-28143A X X

Typische eigenschappen

Mobil DTE 700 Serie 732 746 768
ISO VG 32 46 68
Viscositeit, ASTM D445
cSt bij 40°C 30 44 64
cSt bij 100°C 5.5 6.8 8.6
Viscositeit, ASTM D2270 117 113 110
RPVOT, ASTM D2272, minuten 1000 1000 1000
TOST, tijd tot 2,0 NN, uren, ASTM D943, uren 10,000 10,000 8,000
Neutralisatienummer, mg KOH/g, ASTM D974 0.10 0.10 0.10
Stolpunt, °C, ASTM D97 -30 -30 -30
Vlampunt, ºC, ASTM D92 228 230 242
Dichtheid bij 15°C, kg/l, ASTM D1298 0.85 0.86 0.87
Schuimsequentie I, ml, ASTM D892 0/0 0/0 0/0
Schuimsequentie II, ml, ASTM D892 0/0 10/0 0/0
Schuimsequentie III, ml, ASTM D892 0/0 0/0 0/0
Luchtafscheiding, 50°C, min., ASTM D3427 2 3 4
Waterafscheiding bij 54°C, min. tot 3 ml emulsie, ASTM D1401 10 10 10
Roestbescherming, ASTM 665B geslaagd geslaagd geslaagd
Kopercorrosie ASTM D130 1B 1B 1B
FZG Scuffing, ISO 14635-1, A/8.3/90 Faal trap 6 6

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor op of het internet http://www.exxonmobil.com. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.