Productbeschrijving

Mobil Delvac XHP Ultra is een extra high performance synthetische motorolie voor dieselmotoren en biedt een uitstekende bescherming en brandstofbesparing voor moderne zware dieselmotoren in zware toepassingen in het transport. Deze dieselmotorolie is ontworpen met behulp van geavanceerde technologische basisoliën met een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur, een behoud van viscositeit bij hoge temperaturen, beheersing van de vluchtigheid, wat bijdraagt tot een potentieel beter brandstofrendement. Deze basisoliën zijn voorzien van een geavanceerd additiefsysteem voor een hoge bescherming van alle motordelen.

Eigenschappen en Voordelen

Krachtige lage emissie dieselmotoren stellen aanzienlijk zwaardere eisen aan motorolie. Huidige motorontwerpen met nauwere toleranties verminderen het olieverbruik wat leidt tot minder bijvulling en daarmee een aanvulling van additieven. De thermische belasting op smeermiddelen is toegenomen met het toepassen van tussenkoelers en turbo’s. Hogere injectiedrukken en vertraagde distributies verbeteren het rendement van de verbranding maar zorgen ook voor hogere motortemperaturen en verhoogde roetbelasting. De geavanceerde technologie van Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 biedt uitzonderlijke prestaties en is goedgekeurd als fabrieksvulling voor Mercedes-Benz Actros dieselmotoren. De belangrijkste voordelen zijn:

EigenschappenVoordelen
Uitstekende bescherming tegen het indikken van de olie, vorming van neerslag bij hoge temperaturen, slibopbouw, afbraak van de olie en corrosie
Uitstekende slijtage- en schuurwerende eigenschappen
Lange levensduur van de motor
Minder slijtage
Langer levensduur dan de aanbevolen verversingsinterval
Uitstekende beheersing van neerslag bij hoge temperaturen
Uitstekende bescherming tegen vastzittende zuigerveren
Verhoogde TBN reserve.Lange bescherming tegen neerslag en slijtage
Mogelijkheid tot verlengde verversingsintervallen
Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturenUitstekende verpompbaarheid en oliecirculatie.
Bescherming tegen slijtage bij starten
Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse
Erg lage vluchtigheid
Vermindert de afbraak van de viscositeit en draagt bij tot een lager olieverbruik bij zware belasting en hoge temperatuur- bedrijfscondities
Geavanceerde viscosimetrie van de formuleringPotentieel voordeel van brandstofrendement

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor :

  • Natuurlijk aanzuigende en turbo-opgeladen dieselmotoren van Mercedes-Benz en MAN.
  • Licht en zwaar wegtransport.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:
MB- Approval 228.5/235.28X
MAN M 3277/3377X
MTU Oil Category 3X
Voith Retarder Oil Class BX
Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 bereikt of overtreft de eisen van:
ACEA E4X

Typische eigenschappen

Mobil XHP Ultra 5W-30
SAE klasse5W-30
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC68,7
cSt @ 100ºC11.8
Viscositeit Index, ASTM D 2270168
Asgetal, gew.%, ASTM D 8741.4
TBN, mg KOH/g, ASTM D 289612.7
Stolpunt, ºC, ASTM D 97-42
Vlampunt, ºC, ASTM D 92226
Dichtheid @ 15ºC kg/l, ASTM D 40520.853

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.