Productbeschrijving

Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80 is een hoogwaardige olie voor handgeschakelde versnellingsbakken en werd ontwikkeld voor toepassing in hedendaagse zwaarbelaste handgeschakelde versnellingsbakken van Europese fabrikanten in licht tot zwaarbelaste bedrijfswagens. Deze olie is een synthetische samenstelling van basisoliën en een vooruitstrevend additieven systeem wat tot een uitstekende prestatie bij het schakelen leidt, de vloeibaarheid bij lage temperatuur ten goede komt en bij hoge temperatuur de viscositeit doet behouden. Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80 is bestemd voor toepassingen die een API GL-4 niveau vereisen en voor meer moderne transmissies waarvoor een ZF TE-ML 02L en/of MAN 341 Type Z4 goedkeuring vereist is welke nu ZF TE-ML 02D en MAN 341 Type Z3 vervangen.

Eigenschappen en voordelen

De hedendaagse technologie heeft de prestatiecapaciteiten sterk verbeterd op gebied van belasting, snelheid en bediening door vernieuwende ontwerpen van de aandrijfsystemen van wegvoertuigen. Deze ontwerpen hebben de eisen zoals die worden gesteld aan de smeermiddelen verhoogd. Voor zwaarbelaste handgeschakelde versnellingsbakken zijn wrijvingscontrole, vermindering van slijtage, thermische stabiliteit, stabiliteit tegen afschuiving, roest- en corrosiebescherming en bescherming van afdichtingen eigenschappen die optimaal in evenwicht moeten zijn om een verlengde levensduur van de tandwielen en de synchronisator, vlot schakelen en een hoog belastingsvermogen te kunnen bieden in een ruim toepassingsgebied. Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80 presteert uitstekend in zowel hedendaagse als oudere types versnellingsbakken. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen & potentiële voordelen
Uitstekende prestaties ten aanzien van het laadvermogen, antislijtage en hoge druk Bevordert slijtagebescherming bij zware bedrijfsomstandigheden tijdens de levensduur van de transmissie
Uitstekende bescherming tegen neerslag en lakvorming Draagt bij tot een lange levensduur van afdichtingen en langere verversings- en onderhoudsintervallen
Uitstekende bescherming tegen corrosie van koper en koperlegeringen Bevordert bescherming en verlenging van de levensduur van de synchronisator en versoepelt het schakelen
Doelmatige thermische en oxidatiebescherming bij hoge werktemperaturen Draagt bij aan verlengde verversings- en onderhoudsintervallen en derhalve lagere onderhoudskosten
Uitstekende stabiliteit tegen afschuiven Bevordert het behoud van een effectieve viscositeit en filmsterkte voor slijtagebescherming bij zware bedrijfsomstandigheden
Uitstekende vloei-eigenschappen bij lage temperatuur Draagt bij aan gemakkelijk en soepel schakelen en een snelle start
Verlengde verversingsintervallen mogelijk Bevordert lagere operationele kosten en hoger rendement

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

  • Zowel lichte als zwaarbelaste vrachtwagens, bussen en bestelwagens
  • Zwaarbelaste handgeschakelde transmissies en tandwielkasten waar een API GL-4 niveau gewenst is en waar ZF TE-ML 02L en/of MAN 341 Type Z4 goedkeuringen vereist zijn.
  • Wanneer verlengde service intervallen en garanties vereist zijn

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:
ZF TE-ML 01L X
ZF TE-ML 02L X
ZF TE-ML 16K X
MAN 341 Type E3 X
MAN 341 Type Z4 X
Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80 wordt door ExxonMobil aanbevolen voor toepassingen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:
API GL-4 X
ZF TE-ML 08 X

Typische eigenschappen

Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80
SAE Klasse 75W-80
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40ºC 55,7
cSt bij 100 °C 9,5
Viscositeitindex, ASTM D 2270 155
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -42
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 234
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0,858

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.