Productbeschrijving

Mobil Delvac XHP ESP 5W-30 is een extra high performance olie voor dieselmotoren ontworpen voor het bieden van uitstekende bescherming en mogelijke brandstofbesparing* voor moderne, high performance, lage emissie motoren in zware transport toepassingen. Deze motorolie is met name ontwikkeld om aan de laatste eisen van MB-goedkeuring 228.61 voor moderne dieselmotoren te voldoen. Deze motorolie is samengesteld uit hoge kwaliteit basisoliën voor een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen, beheersing van de vluchtigheid en draagt bij aan een potentieel beter brandstofrendement. Het geavanceerde additievensysteem is vakkundig geformuleerd om de levensduur van emissiereductiesytemen zoals DPF (Diesel Particulate Filter) te verlengen en de efficiëntie daarvan te behouden.

*De mogelijke brandstofbesparing is gebaseerd op vergelijkingen van de 5W-30 met 10W-40 & 15W-40.

Eigenschappen en voordelen

Krachtige lage emissie dieselmotoren stellen aanzienlijk hogere eisen aan motorolie. Compacter gebouwde motoren, gebruik van intercoolers en turboladers verhogen de mechanische en thermische druk op het smeermiddel. Lage emissie motortechnologieën, zoals de hogere brandstofinjectiedruk, vertraagde timing en nabehandelingsapparatuur verlangen een betere prestatie van de olie op gebieden zoals oxidatiestabiliteit, roetverspreiding, vluchtigheid en compatibiliteit met nabehandelingsapparatuur. De geavanceerde technologie in Mobil Delvac XHP ESP 5W-30 levert voortreffelijke prestaties en biedt bescherming voor uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke voordelen
Uitstekende bescherming tegen indikken van de olie, afbraak van de olie, neerslag bij hoge temperaturen en slibopbouw Bevordert het voorkomen van vastzittende zuigerveren voor een betere bescherming en efficiëntie van de motor
Draagt bij aan een lange levensduur van de olie overeenkomend met door OEM aanbevolen verversingsintervallen
Uitstekende bescherming tegen slijtage, schuren, polijsten (bore polishing) en corrosie Bevordert minder slijtage bij zware bedrijfsomstandigheden voor een lange levensduur van de motor
Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen Bevordert slijtagebescherming bij het starten van de motor in koude temperaturen
Draagt bij aan uitstekende verpompbaarheid en circulatie waardoor werking in koude klimaten mogelijk is
Geavanceerd “laag as” component Helpt de efficiency te verbeteren en verlengt de duurzaamheid van emissie uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF
. Zeer lage vluchtigheid
. Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse
. SAE 5W-30
Geavanceerde viscosimetrie van de formulering
Bevordert beheersing van de afbraak van de viscositeit en olieverbruik bij zware belasting en bedrijfsomstandigheden met een hoge temperatuur
Mogelijk lager brandstofverbruik van motorolie met een hogere viscositeitsklasse zonder dat de duurzaamheid van de motor in gevaar komt (mogelijk brandstofrendement afhankelijk van type voertuig en rij-omstandigheden)

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

  • De laatste generatie MB vrachtwagens en bussen die smeermiddelen met MB-goedkeuring 228.61 vereisen (OM 470 FE1 en OM 471 FE1 motoren)
  • Terreintoepassingen voor motoren OM 470, OM 471 en OM 473

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
MB-blad 228.61

Typische eigenschappen

Mobil Delvac XHP ESP 5W-30
Viscositeit, ASTM D 445
mm²/s bij 40ºC 55,4
mm²/s bij 100ºC 10,0
Viscositeit Index, ASTM D 2270 166
Sulfaatasgetal, gew%, ASTM D 874 0,99
Total Base Number, mg KOH/g, ASTM D 2896 11,0
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 232
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0,85

Gezondheid en Veiligheid

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxGezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.