Mobil Delvac Super 1400E 15W-40

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Delvac productbladen » Mobil Delvac Super 1400E 15W-40

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40

High performance dieselmotorolie

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 is een hoog presterende dieselmotorolie die bescherming biedt aan dieselmotoren werkzaam in zware omstandigheden voor zowel weg- als terreintoepassingen. Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 wordt aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in een breed scala zware toepassingen en werkomgevingen zoals in de vrachtwagensector, de (mijn-)bouw, in steengroeven en de landbouw.

Eigenschappen en voordelen

De technologie van Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 biedt uitstekende prestatie bij de smering van dieselmotoren. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke pluspunten
Thermische en oxidatiestabiliteit Bevordert beheersing van slibopbouw en neerslag
TBN reserve Bevordert beheersing van neerslag
Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse Bevordert minder olieverbruik en biedt slijtagebescherming
Uitstekende reinigende en oplossende eigenschappen Bevordert de bescherming en behoud van een schone motor
Compatibel met onderdelen Lange levensduur van pakkingen en afdichtingen

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

  • Natuurlijk aanzuigende en turbo-opgeladen diesel aangedreven apparatuur van Europese, Japanse en Amerikaanse fabrikant overeenkomstig de aanbevelingen van de eigenaarshandleiding
  • Lichte en zware trucks op de snelweg
  • Terreintoepassingen waaronder: bouw, mijnbouw, steengroeven en landbouw

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 bereikt of overtreft de volgende specificaties:
API SJ X

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:
KAMAZ Euro-3, Euro-4 and Euro-5 engines X

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40
is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen:
ACEA E3, A2, B2 X
Renault Trucks RD-2, RD X
API CG-4/CF-4/CF X

Typische eigenschappen

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40
SAE Klasse 15W-40
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40ºC 106
cSt bij 100 °C 14,0
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 135
Asgetal, gew %, ASTM D 874 1,1
Total Base Number, mg KOH/g, ASTM D 2896 9,8
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -27
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 220
Dichtheid bij 15°C, kg/l, ASTM D4052 0,887

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.