Mobil Delvac 1 5W-40

Mobil Delvac 1 5W-40

Productbeschrijving.

Mobil Delvac 1 5W-40 is een volledig synthetische high performance zware motorolie voor dieselmotoren en bevordert een bijdrage aan een lange levensduur van de motor en biedt tegelijkertijd verlengde verversingsintervallen voor moderne dieselmotoren in zware toepassingen. Mobil Delvac 1 5W-40 biedt uitstekende prestaties in moderne lage emissie motoren, inclusief koelunits, en in goed onderhouden oudere motoren. Mobil Delvac 1 5W-40 wordt aanbevolen voor een brede reeks van zwaar belaste toepassingen en bedrijfsomstandigheden in wegvervoer en werftransport zoals de (mijn-)bouw- en landbouwindustrie. Mobil Delvac 1 voldoet ook aan de API SL specificatie voor benzinemotoren in gemengde wagenparken.

De uitstekende prestatie van Mobil Delvac 1 5W-40 is het resultaat van uitgebreid gezamenlijk ontwikkelingswerk met belangrijke fabrikanten en de toepassing van geavanceerde smeringstechnologie. Het resultaat is een product dat voldoet aan sommige van de nieuwste API, ACEA, JASO en wereldwijde industriespecificaties voor dieselmotoren of overtreft deze zelfs. Hetzelfde geldt voor de vereisten van veel belangrijke Amerikaanse, Europese en Japanse motorenbouwers.

Eigenschappen en Voordelen.

Vele moderne lage-emissie dieselmotoren genereren hogere gehaltes aan roet en draaien op hogere temperaturen dan oudere motoren. Daardoor is er aanzienlijk meer behoefte aan high performance smeermiddelen. Huidige motorontwerpen met nauwere toleranties verminderen het olieverbruik, hetgeen leidt tot minder bijvulling en dus ook minder aanvulling van additieven. De hoogste zuigerveren zijn hoger gepositioneerd zodat de oliefilm dichter bij de verbrandingskamer komt en het smeermiddel wordt blootgesteld aan aanzienlijke thermische belasting. Mobil Delvac 1 5W-40 is in staat om een uitstekende smering te behouden bij hoge temperaturen. Het is ook volledig compatibel met conventionele oliën. De voornaamste voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke besparingen
Voldoet aan of overtreft veeleisende specificaties van de belangrijkste OEMs Eén enkele motorolie voor een gemengd wagenpark
Uitstekende thermische- en oxidatiestabiliteit Beheersing slibopbouw bij lage temperaturen en verminderde neerslagvorming bij hogere temperaturen
Lage vluchtigheid, uitstekende beheersing van slijtage en polijsten (bore polishing) Goede beheersing van olieverbruik
Deskundig geformuleerde formule met lage viscositeit Potentieel lager olieverbruik (1)
Goede weerstand tegen corrosie Draagt bij aan lange levensduur van kritieke slijtageplaatsen
Lange verversingsintervallen Draagt bij aan bedrijfsefficiëntie en beheersing van algemene kosten
Compatibel met onderdelen Lange levensduur van pakkingen en dichtingen, verlengde service intervallen

(1) In vergelijking met conventionele 15W-40 motorolie. Daadwerkelijke verbetering verbruik is afhankelijk van type voertuig/apparatuur, buitentemperatuur, rijomstandigheden en de huidige viscositeit van uw vloeistof.

Toepassingen.

Mobil Delvac 1 5W-40 wordt aanbevolen voor ‘super high performance diesel’ toepassingen, inclusief moderne lage-emissie motorontwerpen met uitlaatgascirculatie (EGR). Deze toepassingen zijn:

  • Zowel lange afstands- als snel/zwaar transport en bestelverkeer
  • Werfmotoren in zware, langzame/zwaarbelaste omstandigheden
  • Vrijwel alle dieselmotoren van Amerikaanse, Europese en Japanse motorenbouwers
  • Koelunits

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil Delvac 1 5W-40 bereikt of overtreft de eisen van:
API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ X
ACEA E7/E4 X
Cummins CES 20078/20077/20076 X
Ford WSS-M2C171-D X
Renault Trucks RXD X
Global DHD-1 X
JASO DH-1 X
ISUZU DEO (w/o DPD equipped vehicles) X
Mobil Delvac 1 5W-40 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:
Detroit Fluids Specification 93K214 X
MB-Approval 235.28 X
MB-Approval 228.5 X
Voith Retarder olieklasse B X
Volvo VDS-2 X
Mobil Delvac 1 5W-40 wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten: 5W-40
API CG-4/CF-4/CF X
Caterpillar ECF-1-a X
Cummins CES 20072/20071/20075 X
ACEA E5/ E3 X
MACK EO-N Premium Plus/EO-M X

Typische kenmerken

Mobil Delvac 1 5W-40
SAE Klasse 5W-40
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 102
cSt @ 100ºC 14,8
Viscositeit Index, ASTM D 2270 151
Asgetal, gew%, ASTM D 874 1.35
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 12
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -45
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 226
Dichtheid bij 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0,854

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.