Productbeschrijving

Mobil Coolant Ready Mixed is een uitstekend presterende koelvloeistof die is ontworpen om efficiënte bescherming te bieden tot -36 °C tijdens winterse omstandigheden. Het is een kant-en-klaar product dat bestaat uit 50 % Mobil Antifreeze en 50 % water.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Coolant Ready Mixed bevat monoethyleen glycol en helpt om gedurende een periode van 2 jaren bevriezing in de winter en oververhitting in de zomer te voorkomen. Het biedt ook uitstekende bescherming tegen corrosie .

Toepassingen

Mobil Coolant Ready Mixed is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen BS 6580-1992. Mobil Coolant Ready Mixed mag niet worden vermengd met andere motorkoelvloeistoffen. De meeste koelvloeistoffen zijn een mengsel van nauwkeurig op elkaar afgestemde verschillende corrosieremmers. Het mengen van koelvloeistoffen met verschillend samengestelde corrosierremmers kan leiden tot een verlies van corrosiebescherming.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Coolant Ready Mixed is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen aan de volgende industriespecificaties
BS6580-1992 X

Typische eigenschappen

Mobil Coolant Ready Mixed
Kleur Fluorescerend groen
Dichtheid bij 20 °C, g/cm3 1.08
Kookpunt, °C › 110
Vlampunt, °C › 115
pH-waarde 7.5
Reserve alkaliniteit (M/10HCl), ml 10
Watergehalte, % max 49

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor op of het internet , of worden door de verkoper geleverd aan klanten indien en voor zover wettelijk verplicht. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.