Productbeschrijving

Mobil 1 Racing 2T is een uitmuntend presterende, volsynthetische tweetakt motorolie die ontwikkeld is om aan de hoogste smeringseisen van de huidige motorfietsen, (sneeuw)scooters en kettingzagen met mengsmering en andere tweetakt toepassingen te voldoen of deze te overtreffen.

Mobil 1 Racing 2T is reeds aangelengd om de vermenging met brandstof te vergemakkelijken.

Eigenschappen en potentiële voordelen 

Mobil 1 Racing 2T combineert een hoge kwaliteit synthetische basisolie met een geavanceerde additieventechnologie, om bij te dragen aan een bijzondere motorreinheid bij zuigers en rond de uitlaatkleppen. Maar de olie draagt ook bij aan een uitstekende slijtagebescherming en smering bij hoge temperaturen en elimineert vrijwel alle productie van rook. Dit smeermiddel is ontwikkeld om zelfs bij de zwaarste bedrijfsomstandigheden hoge prestaties te leveren.

De belangrijkste eigenschappen en potentiële voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen
Uitstekende slijtagebescherming. Bevordert langere levensduur voor belangrijke motoronderdelen
Uitzonderlijke smeringseigenschappen. Bevordert bescherming tegen voortijdige slijtage en vastlopen van de motor
Uitstekende thermische- en oxidatiestabiliteit. Uitzonderlijk reinigend vermogen voor een verlengde levensduur van bougies en uitlaatkleppen, minder kans op vastzittende zuigerveren en uitsluiting van voorontsteking.
Uitstekende corrosiewerende eigenschappen. Lange motorlevensduur.
Sluit voorontsteking uit. Bevordert langere levensduur zuiger
Rookvrije uitlaatgassen Uitstekende emissie controle

Toepassingen

Mobil 1 Racing 2T wordt aanbevolen voor de smering van tweetakt motoren zoals gebruikt in de zwaarbelaste motorfietsen, (sneeuw)scooters en kettingzagen met mengsmering. Ideaal voor gebruik in motoren waar API TC of JASO FD wordt aanbevolen. Deze olie bevordert een uitstekende prestatie in zelfs de meest moeilijke bedrijfsomstandigheden.

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil 1 Racing 2T voldoet aan of overtreft de vereisten van de volgende industriële specificaties:
API TC
ISO E-GC / E-GD
JASO FC, FD
SAE Grade 1, Grade 2

Typische kenmerken

Mobil 1 Racing 2T
Viscositeit, (ASTM D445)
cSt @ 40°C 83
cSt @ 100°C 12.7
Viscositeit Index 154
Asgetal, wt% (ASTM D 874) 0.15
Stolpunt, °C (ASTM D97) -42
Vlampunt, °C (ASTM D92) 100
Dichtheid @15,6°C, g/ml (ASTM D4052) 0.884

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’s zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.