Mobil 1 ESP x2 0W 20

Mobil 1 ESP x2 0W 20

Productbeschrijving

Mobil 1™ ESP x2 0W-20 is een geavanceerde volledig synthetische motorolie specifiek ontwikkeld voor het bieden van een zeer schone motor, slijtagebescherming, sterke duurzaamheid en geavanceerde brandstofbesparing* om de motor als nieuw te laten lopen. Mobil 1 ESP x2 0W-20 is onze nieuwste technologie die duurzaamheid en bescherming combineert met een motorolie met lage viscositeit en lage wrijving die ontwikkeld is in samenwerkring met belangrijke Europese OEM’s. Mobil 1 ESP x2 0W-20 is vakkundig geformuleerd om de efficiëntie van emissiereductiesystemen te behouden en de levensduur te helpen verlengen in opkomende diesel- en benzinemotor aangedreven Europese voertuigen die viscositeitsklasse SAE 0W-20 verlangen.

* vergeleken met Mobil 1 ESP Formula 5W-30.

Eigenschappen en mogelijke voordelen

Mobil 1 ESP x2 0W-20 bestaat uit een gepatenteerd mengsel van hoogtechnologische componenten, geformuleerd om volledig compatibel te zijn met de nieuwste roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren (Diesel Particulate Filters/DPF) en katalysatoren voor benzinemotoren (Gasoline Catalytic Converters/CAT). Mobil 1 ESP x2 0W-20 werd ontworpen voor uitstekende prestaties en bescherming in combinatie met geavanceerde brandstofbesparing. De belangrijkste eigenschappen en voordelen zijn:

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Actieve reinigingsmiddelen

Helpt vorming van neerslag en slibopbouw voorkomen zodat de motor langer meegaat en schoner blijft**
Biedt een zeer schone motor en beheersing van vervuiling

Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

Vermindert veroudering van de olie, hetgeen resulteert in verlengde verversingsintervallen

Verbeterde wrijvingseigenschappen

Biedt tot 4% brandstofbesparing vergeleken met Mobil 1 ESP Formula 5W-30***

Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen

Snel starten bij koud weer voor een snelle bescherming bij starten

Uitstekende eigenschappen bij hoge temperaturen
Slijtagebescherming

Biedt uitstekende bescherming bij hoge temperatuur gedurende de olieverversingsintervallen**
Biedt uitstekende slijtagebescherming gedurende olieverversingsintervallen**

**Vergeleken met standaard autofabrikant

**Besparingen zijn verkregen door het overschakelen van een olie met een hogere viscositeit, vergelijkbaar met Mobil 1 ESP Formula 5W-30, naar een 0W-20 viscositeitsklasse. De daadwerkelijke besparing is afhankelijk van het soort voertuig en motor, buitentemperatuur en barometerdruk, rijomstandigheden en de viscositeit van uw huidige motorolie.

Toepassingen

Mobil 1 ESP x2 0W-20 wordt aanbevolen voor nieuwe high-performance diesel- en benzinemotoren in Europese voertuigen die viscositeitsklasse SAE 0W-20 verlangen.

  • Mobil 1 ESP x2 0W-20 kan alleen gebruikt worden in voertuigen waarvoor het goedgekeurd is. Het is niet achterwaarts compatibel met motoren in oudere voertuigen.
  • Mobil 1 ESP x2 0W-20 wordt niet aanbevolen voor tweetakt- of luchtvaartmotoren, tenzij specifiek goedgekeurd door de fabrikant.

*** Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding van het betreffende voertuig voor de door de fabrikant aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil 1 ESP x2 0W-20 is goedgekeurd door de volgende OEM’s:

Volkswagen (benzine / diesel)

508 00 / 509 00

Porsche

C20

MB-Approval 229.71

Jaguar Land Rover

STJLR.51.5122

GM dexosD Licensed

Mobil 1 ESP x2 0W-20 voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API

SN (voldoet aan de motortest vereisten)

API

SL

Typische eigenschappen

Mobil 1 ESP x2 0W-20

SAE Klasse

0W-20

Viscositeit, cSt (ASTM D445)

bij 100ºC

7,8

Viscositeitsindex

175

Sulfaatasgetal, gew.%, (ASTM D 874)

0,8

HTHS Viscositeit, mPa•s bij 150 ºC (ASTM D4683)

2,6

Stolpunt, °C (ASTM D 97)

-51

Vlampunt, ºC, (ASTM D 92)

235

Dichtheid bij 15,6 ºC g/ml (ASTM D4052)

0,843

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor op of het internet, of worden door de verkoper geleverd aan klanten indien en voor zover wettelijk verplicht. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.