Productbladenoverzicht

Vindt hier de productbladen van de laatst geïntroduceerde producten van Mobil. Wat zijn de eigenschappen van de oliën en vetten? Welke olie en welk vet kan ik op welk moment inzetten?

Mobil DTE 20 Ultra Series

Koop in onze webshop Product Description Mobil DTE 20 Ultra Series oils are high performance anti-wear hydraulic oils with extended oil life capabilities and have demonstrated up to 2 times longer oil drain intervals versus similar competitive oils (*). They meet the stringent requirements of hydraulic systems using high pressure, high output pumps as well as other hydraulic system components such as close clearance servo-valves and numerically controlled (NC) machine tools. The products exhibit outstanding

  • Mobil DTE 20 Ultra Serie

Mobil DTE 20 Ultra Serie

Koop in onze webshop Productbeschrijving De Mobil DTE 20 Ultra Serie oliën zijn antislijtage hydraulische oliën met hoge prestaties en hebben het vermogen om de levensduur van de olie te verlengen. Deze oliën hebben aangetoond dat ze tot 2 keer langere verversingsintervallen kunnen bieden vergeleken met soortgelijke concurrerende oliën (*).De oliën voldoen aan de strikte eisen van hydraulische systemen die hoge druk pompen met een hoog debiet gebruiken, evenals andere hydraulische systeemonderdelen zoals precisie

Mobil Delvac 1 ESP 5W-40

Koop in onze webshop Productbeschrijving Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 is een geavanceerde synthetische heavy-duty dieselmotorolie die helpt de levensduur van de motor te verlengen. Bovendien biedt het de mogelijkheid tot lange verversingsintervallen¹ en potentiële brandstofbesparing² voor moderne en laatste dieselmotoren werkzaam in zware omstandigheden. Dit product is geformuleerd om uitstekende prestaties te bieden in moderne en oudere, hard werkende motoren, inclusief die met emissiebeperkingssystemen.  Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 wordt aanbevolen voor gebruik in

Mobil Delvac 1 ESP 5W-40

Koop in onze webshop Product Description Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 is an advanced synthetic heavy duty diesel engine oil that helps extend engine life while providing long drain capability¹ and potential fuel economy² for modern and latest diesel engine technology operating in severe applications. This product is formulated to deliver exceptional performance in modern and older, hard working, engines, including those with emission control systems. Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 is recommended for

Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Koop in onze webshop Product Description Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 is a synthetic extra high performance diesel engine oil engineered to provide lubrication to modern, high performance, low emissions engines used in severe applications. This engine oil is designed using high performance base oils which provide excellent low temperature fluidity, high temperature viscosity retention and volatility control. The new advanced additive system has been expertly engineered to help towards long engine life1 and maintain

  • Mobil Super 3000 Formula D1 5W30 1.png

Mobil Super 3000 Formula D1 5W30

Koop in onze webshop Productbeschrijving Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30 is een volledig synthetische, high-performance motorolie die uitstekende bescherming biedt bij hoge temperaturen, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden.De olie is ontwikkeld om een lange levensduur van de motor en uitstekende bescherming te bieden aan voertuigen van alle leeftijden en presteert beter dan onze conventionele producten met een synthetisch mengsel. Het biedt uitmuntende bescherming tegen afzettingen, roest en corrosie van de motor bij zware bedrijfsomstandigheden en

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30

Koop in onze webshop Product Description Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30 is a full synthetic high-performance motor oil, which provides excellent high temperature protection even under severe operating conditions. The oil is designed to help provide long engine life and outstanding protection in vehicles of all ages, outperforming our conventional-synthetic blended products. It provides outstanding protection against sludge, engine rust and corrosion under severe and low-temperature operating conditions and provide optimum viscosity and fluidity

  • Mobil Super 3000 Formula 5W30

Mobil Super 3000 Formula 5W30

Koop in onze webshop Productbeschrijving Mobil Super 3000 Formula 5W-30 is een hoog presterende ACEA C1 motorolie met een laag asgehalte ontwikkeld om de verlenging van de levensduur van de uitlaat emissiereductiesystemen te bevorderen en de efficiëntie daarvan te behouden in zowel diesel- als benzineauto’s. Eigenschappen en voordelen Mobil Super 3000 Formula 5W-30 geeft een uitmuntende prestatie bij lage en hoge gebruikstemperaturen en beschermt de motor op de lange termijn. Belangrijke eigenschappen en voordelen:• Bevordert het

Mobil Super 3000 Formula 5W30

Koop in onze webshop Product Description Mobil Super 3000 Formula 5W-30 is an ACEA C1 low ash high performance motor oil designed to help prolong the life and maintain the efficiency of the Exhaust Car Emission Reduction Systems in both diesel and gasoline powered automobiles Features and Benefits Mobil Super 3000 Formula 5W-30 offers excellent performances at both low and high operating temperatures and long term engine protection. Key features and benefits include:•Helps maintain efficiency of

EZL 799 A

Koop in onze webshop Product Description EZL 799 A is a high performance transmission fluid for automatic transmission (AT) and continuously variable transmission (CVT) applications. Features and Benefits Excellent flow properties at low start-up temperatures and high operating temperatures Excellent shift performance and vehicle driveability Excellent oxidation stability, less fluid breakdown in high-temperature service Good viscosity stability Good wear protection for maximum transmission life Dependable protection against rust and corrosion Applications EZL

  • Mobil Super 3000 XE1 5W30 1

MOBIL SUPER 3000 XE1 5W-30

Koop in onze webshop Productbeschrijving Mobil Super 3000 XE1 5W-30 is een synthetische, hoog presterende motorolie met een laag asgehalte ontwikkeld om de verlenging van de levensduur van de uitlaat emissiereductiesystemen te bevorderen en de efficiëntie daarvan te behouden in zowel diesel- als benzineauto’s. Eigenschappen en voordelen Mobil Super 3000 XE1 5W-30 bevordert het behoud van de efficiëntie van uitlaat emissiereductiesystemen in zowel diesel- als benzineauto‘s. Het staat langer gebruik toe bij hogere temperaturen zonder oxiderende

Mobil Super 3000 XE1 5W-30

Koop in onze webshop Product Description Mobil Super 3000 XE1 5W-30 is a synthetic high-performance low ash engine oil designed to help prolong the life and maintain the efficiency of the Exhaust Car Emission Reduction Systems in both diesel and gasoline powered automobiles. Features and Benefits Mobil Super 3000 XE1 5W-30 helps maintain the efficiency of the Exhaust Emission Reduction systems in both diesel and gasoline vehicles. It permits extended operation at elevated temperatures without