Voor informatie: 0184-661275|info@denhartogbv.com

Vindt hier de productbladen van de laatst geïntroduceerde producten van Mobil. Wat zijn de eigenschappen van de oliën en vetten? Welke olie en welk vet kan ik op welk moment inzetten?

MOBIL DELVAC ULTRA️ 5W-30 ULTIMATE PROTECTION V2

Koop in onze webshop Productbeschrijving Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection v2 is een high-performance heavy-duty olie met een geavanceerde synthetische technologie voor dieselmotoren die geavanceerde bescherming van de motor in moderne voertuigen met lage uitlaatgasemissies combineert met een grotere mogelijke brandstofbesparing (1) en andere duurzaamheidsgerelateerde voordelen zoals duurzaamheid van de motor, bescherming van het uitlaatsysteem en langere verversingsintervallen.Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection v2 gebruikt geavanceerde technologie om uitstekende prestaties te leveren en

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20

Koop in onze webshop Product Description Mobil Super 3000 engine oil series are synthetic and engineered to deliver outstanding protection. Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 is a high performance, low ash engine oil formulated to provide long engine life for modern gasoline and diesel vehicles equipped with exhaust gas after-treatment systems (e.g. catalysts, particle filters) and requiring a low viscosity oil to achieve fuel economy. This product has been specifically designed to

  • Mobiltrans AST vat 200 liter

Mobiltrans AST

Koop in onze webshop Productbeschrijving Mobiltrans AST (alle seizoenen transmissie) is een extra high performance olie voor aandrijfsystemen die voldoet aan de vereisten van Caterpillar's nieuwe TO-4M prestatiespecificaties voor transmissies, aandrijfsystemen en hydraulische systemen in terreintoepassingen, of deze overtreft. Dit geavanceerd smeermiddel is verdraagzaam met koppelingen en remmen en heeft een verlengde levensduur, hetgeen niet aanwezig was bij vorige formuleringen. Mobiltrans AST mengt een mengsel van semi-synthetische basisoliën met een geavanceerd additievensysteem. Het product

Mobiltrans AST

Koop in onze webshop Product Description Mobiltrans AST (All Season Transmission) is an extra high performance drivetrain lubricant engineered to meet or exceeds the requirements of Caterpillar's new TO-4M performance specifications for off-highway transmissions, drive trains, and hydraulic systems. This advanced technology lubricant provides clutch and brake compatibility and extended life that has not been possible with previous formulations. Mobiltrans AST incorporates a blend of semi-synthetic base oils with an advanced additive system. The

Mobil ATF Multi-Vehicle

Koop in onze webshop Product Description Mobil ATF Multi-Vehicle is a premium fully synthetic lubricant formulated from selected high-quality synthetic base oils combined with an advanced additive system designed to meet the service fill needs of the broadest range of step-type automatic transmissions in vehicles from European, American and Asian car builders. Its versatility of use is a plus for workshops aiming to ensure an optimal service to their customers while simplifying their operations

  • Mobil ATF Multi-Vehicle vat 200 liter

Mobil ATF Multi-Vehicle

Koop in onze webshop Productbeschrijving Mobil ATF Multi-Vehicle is een premium, volledig synthetisch smeermiddel, geformuleerd met geselecteerde synthetische basisoliën van een hoge kwaliteit, gecombineerd met een geavanceerd additievensysteem ontwikkeld om aan de verversingsbehoeften  van de breedste reeks step-type automatische transmissies in voertuigen van Europese en Aziatische autofabrikanten te voldoen. De veelzijdigheid van dit product is een voordeel voor de werkplaats die een optimale dienstverlening aan hun klanten wil bieden terwijl gelijktijdig een vereenvoudiging van

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20

Koop in onze webshop Product Description Mobil Super 3000 engine oil series are synthetic, and engineered to deliver outstanding protection. Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 is a high performance grade engine oil formulated to provide long engine life for modern gasoline and diesel vehicles equipped with After Treatment Systems (e.g. DPF) and requiring a low viscosity oil to achieve enhanced fuel economy. Features and Benefits Mobil Super 3000 Formula V 0W-20

  • Mobil Super 3000 Formula V 0W20 vat 208 liter

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20

Koop in onze webshop Productbeschrijving De Mobil Super 3000 serie is een synthetische motorolie die ontwikkeld is om uitstekende bescherming te bieden. Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 is een motorolie met hoge prestaties, geformuleerd om een lange levensduur van de motor te bieden in hedendaagse benzine- en dieselvoertuigen die uitgerust zijn met nabehandelingssystemen (bijv. DPF) die een olie met een lage viscositeit vereisen om geavanceerde brandstofbesparing te realiseren. Eigenschappen en voordelen

Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90

Koop in onze webshop Product Description Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 is a transmission oil designed for Scania and MAN gearboxes in heavy duty trucks. Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 is a drivetrain lubricant engineered to meet very demanding extended drain and warranty requirements. It is designed for use in heavy-duty drivetrains that require gear lubricants with excellent load-carrying capability and where extreme pressures and shock loading are expected. Mobil Delvac Ultra SCA

  • Mobil Delvac Ultra SCA 75W90 2.png

Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90

Koop in onze webshop Productbeschrijving Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 is een transmissieolie ontwikkeld voor Scania en MAN-tandwielkasten in zware vrachtwagens. Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 is een smeermiddel voor aandrijfsystemen ontworpen om aan zeer veeleisende vereisten van verlengde verversingsintervallen en garanties te voldoen. Het is ontwikkeld voor gebruik in zwaarbelaste aandrijfsystemen die een tandwielolie vereisen met een uitstekende belastingcapaciteit en waar extreme druk en schokbelasting verwacht kunnen worden. Mobil Delvac Ultra SCA

Mobil DTE 932 GT

Koop in onze webshop Product Description Mobil DTE 932 GT is a next generation high performance turbine oil designed for use in large frame turbines under severe operating conditions. This product is based on selected high quality base oils carefully balanced with a proprietary additive system to provide long oil life in combination with industry leading "keep clean" performance. The formulations also include a non-zinc antiwear system to meet the load carrying requirements