Onlangs hebben wij de eerste bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO. Dit keurmerk bepaald door middel van een objectieve meting de mate van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Den Hartog b.v. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Bekijk ook nog een korte animatie over de PSO-animatie.

Het certificaat

Bet certificaat van Den Hartog is van de eerste trede. U kunt hier het certificaat vinden. U kunt over dit nieuws ook een bericht bij de PSO lezen.