De samenwerking tussen Mobil en Den Hartog betreft een strategisch partnership. Een samenwerking waarbij partijen complementair zijn aan elkaar en elkaars krachten benutten. In deze samenwerking is sprake van synergie.

Accepteer statistieken, marketing cookies om dit element te bekijken.

Mobil heeft als één van  de eerste oliemaatschappijen ingezien dat zij op zeer veel gebieden uitblinken en zich daar ook op willen concentreren. Daarnaast zijn er ook gebieden waarop distributeurs beter presteren.  Mobil is een zeer sterke globale speler die uitblinkt in kennis en is een bijzonder krachtig merk. Er wordt zeer veel geïnvesteerd in ontwikkeling van nieuwe producten. Daarnaast wordt voortdurend gezocht naar innovatieve ideeën om te komen tot producten die bijdragen aan vermindering van uitstoot van CO2 en die leiden tot brandstofbesparing. Hiermee neemt Mobil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Den Hartog is een solide nationaal georiënteerde smeermiddelenspecialist die beschikt over een zeer grote voorraad olie en smeermiddelen. Daarnaast beschikt Den Hartog over een flexibel logistiek systeem waardoor een efficiënte en snelle levering gegarandeerd kan worden. De ervaren specialisten van Den Hartog beschikken over zeer veel productkennis in combinatie met kennis van de toepassingen waarin de smeermiddelen worden gebruikt. Den Hartog richt zich er voortdurend op u als klant tevreden te stellen. Kortom: Den Hartog neemt uw zorg graag uit handen.

Accepteer statistieken, marketing cookies om dit element te bekijken.

Deze unieke combinatie van Mobil en Den Hartog zorgt voor een succesformule waarbij een ieder van de partijen doet waar hij goed in is, met als resultaat een grote groep tevreden Mobil gebruikers.