Meer dan 100 personen waren aanwezig op het Transport event dat Den Hartog bv organiseerde. Dik den Hartog opende dag met de bekende uitspraak van Henry Ford: “Rijk wordt een mens niet door wat hij verdient, maar door wat hij niet uitgeeft”. Na deze zin vervolgde Dik “wij zullen vandaag laten zien dat met de Mobil Delvac 1 een aantoonbare brandstofbesparing gerealiseerd wordt, op deze wijze kunnen wij u helpen om minder uit te geven, uw emissie te reduceren en dus meer te verdienen”.

Rabobank: “Innovatieve en duurzame ondernemers bereiken een hoger resultaat”
Richard Brakenhoff, industry analist van Rabobank International liet in vogelvlucht 30 jaar transport de revue passeren. Uiteraard stond hij ook stil bij de ontwikkeling van de marges in de transportsector. Zijn statement was “in principe kun je in deze markt geen geld verdienen, tenzij….”. Transporteurs die geld verdienen zijn heel serieus bezig met duurzaamheid en innovatie of bedienen een niche markt. Dit zijn de succesfactoren. De uitspraken werden onderbouwd met statische gegevens en bedrijfsresultaten.

Tot 4,7% bewezen brandstofbesparing met de Mobil Delvac 1
Richard Brakenhoff legde hiermee de basis voor de volgende spreker: Bert-Jan Hermsen van ExxonMobil. Hij maakte vanuit de theorie duidelijk dat de Mobil Delvac lijn heel veel hebben toe te voegen als het gaat om duurzaamheid en brandstofbesparing. De sleutel hiervan ligt in de basisolie en de viscositeit. Neem de koude start: 70% van de slijtage wordt veroorzaakt bij een koude start. Een lagere viscositeit en betere basisolie kwaliteit bij een koude temperatuur resulteert in een snellere en betere smering, en dus een vermindering van de slijtage. Daarnaast zien we dat de thermische belastingen steeds hoger worden met als gevolg: oxidatie (veroudering van de olie). Dit heeft alles te maken met de hogere temperaturen in de motor en meer vervuiling door verbrandingsresten in de olie. De Mobil Delvac 1 LE 5W-30 gaat dit soort zaken tegen. Met dit Mobil product is door een onafhankelijk onderzoeksbureau aangetoond dat 4,7 % brandstofbesparing gerealiseerd kan worden. Klik hier voor een video van het Millbrook onderzoek.

Euro 6: forse emissie reductie stelt strikte eisen aan olie
In het kader van de duurzaamheid en de reductie van emissie wordt er van Euro 5 naar Euro 6 weer een behoorlijke stap gezet: een reductie van 80% NOx en 50% PM. Bij deze reductie spelen de EGR (Exhaust Gasrecirculation) en/of SCR (Selective Catalytic Reduction) systemen en de DPF (Diesel Partikelfilters) een belangrijke rol. Bij het gebruik van EGR systemen treed er meer vervuiling van de olie op, en zal daardoor eerder verzuring optreden. Door de SCR en DPF systemen moet er juist een Low Saps olie worden toegepast, om de levensduur van het uitlaatgas nabehandeling systeem te verlengen.

Fabrikanten van Euro 6 motoren stellen hogere eisen aan de olie, om aan de emissie reductie te kunnen voldoen. Dit is terug te zien in de ACEA eisen E6/E9, Volvo VDS 4/ MAN 3677 en Scania LDF 3 waar Low Saps oliën worden voorgeschreven. De Mobil Delvac 1 is een uniek product wat voldoet aan de eisen van de fabrikanten en tevens de levensduur van de uitlaatgas nabehandeling systemen verlengd.

E van Wijk realiseert een besparing van gemiddeld 2,61%

Koenraad Molenaar sloot de dag af met de praktijktest die door Den Hartog is uitgevoerd bij de bekende transporteur E van Wijk. Voordat de test begon werd vanuit E van Wijk aangegeven dat de olie aantoonbaar moest leiden tot een brandstofbesparing van 2%. Door E van Wijk werden drie willekeurige voertuigen aangewezen. Er werd niet gecommuniceerd met de chauffeurs over de test. Uiteraard is ook gekeken naar de omstandigheden, om deze per auto gelijk te houden. De test kende een looptijd van zes maanden, waarbij de partijen per kwartaal evalueerden. Het uiteindelijke resultaat was een besparing van gemiddeld 2,6% per voertuig! Voor E van Wijk een reden om de olie van Den Hartog te gaan gebruiken. Ook Boerman Transport gebruikt de Mobil Delvac 1. De heer Nienhuis, financieel directeur bij Boerman Transport, gaf aan waarom dit zo is. Natuurlijk is de olie duurder, maar dit wordt terugverdiend in onderhoud en brandstofgebruik. De terugverdientijd voor deze investering bedraagt gemiddeld genomen twee maanden.

Tot slot

We kunnen terugkijken op een geweldig geslaagd event, waarbij meer dan invulling is gegeven aan de spreuk van Henry Ford!