Als u een nieuwe vrachtwagen koopt, dan is deze voorzien van een motor die voldoet aan de Euro VI norm. Steeds meer (lokale) overheden zien “oudere en vieze” dieselmotoren niet graag meer door hun straten rijden, en voeren om die reden milieuzones in. Zo mogen er al sinds 1 oktober 2014 op de Maasvlakte alleen vrachtauto’s komen met een Euro VI motor en vrachtauto’s die vóór 1 januari 2013 op kenteken zijn gezet en niet ouder zijn dan 7 jaar. Binnen de milieuzone in Amsterdam zijn vrachtwagens met een Euro 0 tot en met Euro III dieselmotor verboden.

Zo worden bedrijven gedwongen om te kiezen voor schonere motoren. Hoe hoger de Euro norm, des te lager de uitstoot van het schadelijke fijnstof en stikstofoxiden.

Uit een rapport van TNO en CE Delft uit 2014, blijkt dat met de introductie van Euro VI motoren(2013) de NOx-emissie van vrachtauto’s met een factor 13 sterk is gedaald ten opzichte van Euro V motoren. Ten opzichte van Euro III motoren is de uitstoot zelfs een factor 16,5 lager.

De fijnstofemissie uit de motor was met de introductie van Euro IV en V al gedaald, met de Euro VI motoren is deze emissie nog lager door de toepassing van af-fabriek roetfilters. De keuze van overheden voor Euro VI is met deze informatie logisch te verklaren.

De Euro normering focust zich echter niet op de CO2 uitstoot van de motoren. Toch is dit een steeds belangrijker aspect in de bedrijfsvoering voor bedrijven en overheden.

GTL in uw Euro VI motor?

Uit een door Shell uitgevoerd onderzoek is gebleken dat bij motoren volgens de Euro norm I t/m V,  de NOx-emissie en uitstoot van fijnstof kan worden gereduceerd door het gebruik van GTL. In vergelijking tot het rijden op conventionele EN 590 dieselolie is hiermee een reductie (afhankelijk van motor type en gebruik) te behalen van:

NOx-emissie                5 tot ruim 30%

Fijnstof                        10 tot ruim 30%

Bij Euro VI motoren is dit anders. De NOx-emissie en fijnstof uitstoot zijn bij gebruik van conventionele diesel al zo laag, dat bij gebruik van GTL geen voordeel meer valt te meten. Omdat GTL ook de uitstoot van CO2 niet reduceert, heeft GTL géén toegevoegde waarde voor gebruik in Euro VI motoren.

Nu er alleen nog Euro VI motoren geproduceerd worden is GTL eigenlijk geen logische keuze meer. Het is duurder dan normale diesel, maar levert geen waarneembaar voordeel op ten aanzien van de uitstoot van NOx, fijnstof noch CO2

HVO in uw Euro VI motor!

Om nog schoner te kunnen rijden adviseren wij daarom om gebruik te maken van CO2 Saving Diesel, in de volksmond beter bekend als HVO. Met HVO kunnen (in tegenstelling tot GTL) namelijk wèl grote CO2 besparingen worden gerealiseerd. Daarnaast heeft het op het gebied van NOx en fijnstof dezelfde voordelen als GTL.

Wat wordt uw potentiële CO2 uitstoot beparing?

CO2 Saving Diesel kan gemengd worden met diesel en is leverbaar in verschillende meng- verhoudingen: CO2 Saving Diesel 10 (10% HVO, 90% diesel), CO2 Saving Diesel 30, CO2 Saving Diesel 50 en CO2 Saving Diesel 100 (100% HVO). Bij gebruik van CO2 Saving Diesel 100 reduceert u uw CO2 uitstoot met 100% (TTW)!

Heeft u vrachtwagens met een Euro V motor of ouder?

Kijk dan snel of uw motor ook geschikt is voor CO2 Saving Diesel in dit overzicht met alle officiële goedkeuringen voor CO2 Saving Diesel 100.

Dan kan ook u met HVO dezelfde voordelen als met GTL behalen, plus een CO2 reductie  tot 100%!

Terug naar CO2 Saving Diesel