Gebr. Van der Lee voert sinds 2001 beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit op het Waddeneiland Schiermonnikoog.  Als aannemende partij heeft Gebr. van der Lee het initiatief genomen om CO2 Saving Diesel (HVO) toe te passen voor het materieel wat zij hiervoor gebruiken. Dit materiaal wordt ingezet om op het eiland bij hun opdrachtgevers Natuurmonumenten, Gemeente Schiermonnikoog en Wetterskip Fryslân onderhoud- en beheerwerkzaamheden uit te voeren. Ook bij het onderhoud op de terreinen van Vitens en het terrein van Rijksuniversiteit Groningen wordt dit materiaal, met sinds kort CO2 Saving Diesel gebruikt.

HVO-diesel (= CO2 Saving Diesel) staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. De duurzaamheid van het toepassen van de HVO-Diesel zit vooral in de reducties zoals 89% minder uitstoot van CO2, fijnstof 34%, NOx 37% en bij zwavel > 99% minder uitstoot.

Verder heeft de HVO-Diesel nog een plezierige en belangrijke eigenschap en dat deze biologisch afbreekbaar is bijvoorbeeld, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, bij morsen of lekken. Gebr. Van der Lee is bijzonder verheugd dat ze in het kader van duurzaamheid wederom een bijdrage levert. CO2 Saving Diesel wordt geleverd door Den Hartog b.v.