Naast elektrische auto’s en vrachtwagens, en naast de ontwikkelingen op het gebied van waterstofauto’s of -bussen is ook de biodiesel in opkomst. Zo investeert ExxonMobil enorme bedragen in biobrandstof uit algen. Bij verschillende tankstations in Nederland is het al mogelijk om zogenaamde blauwe diesel te tanken. Dit product betreft een HVO waarmee meer dan 89% bespaard kan worden. Bij Den Hartog b.v. te verkrijgen onder de naam CO2 Saving Diesel. Blauwe diesel is goedgekeurd onder de EN15940 normering.

Biodiesel uit algen

Biobrandstof uit algen wordt ook wel de derde generatie biobrandstof genoemd. De derde generatie is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van biobrandstof. Wereldwijd is afgesproken dat tweede generatie biobrandstoffen uitsluitend geproduceerd mogen worden uit producten die niet concurreren met voedselproductie.

biobrandstof uit algen biobrandstoffen besparen van CO2De derde generatie biobrandstoffen worden onder andere geproduceerd uit biomassa in de vorm van algen. Algen zijn wereldwijd voorradig, maar kunnen ook gekweekt worden. Het proces om de biobrandstof uit algen te maken wordt steeds eenvoudiger. Voor het kweken van dit product geen grond nodig. Deze grond kan dus gebruikt worden voor voedselgewassen.

ExxonMobil heeft zichzelf onder andere als doel gesteld om in 2025 in totaal 10.000 vaten biokerosine uit algen per dag te produceren. Dus ook voor de luchtvaart wordt er hard gewerkt aan duurzame en CO2 besparende oplossingen.

Blauwe diesel aan de pomp

Bij tankstations was tot op heden zeer beperkt mogelijk om biodiesel of biobenzine te tanken. De overheid verplicht voor 2018 dat 8,5% van energiewaarde van brandstoffen moet bestaan uit biobrandstoffen. Deze bio toevoeging is op dit moment veelal FAME. Moementeel groeit het aantal pompen in Nederland waar het mogelijk is om ook aan de pomp 100% biodiesel te tanken. Dit product betreft een HVO waarmee meer dan 89% bespaard kan worden. Bij Den Hartog b.v. is deze blauwe diesel te verkrijgen onder de naam CO2 Saving Diesel.

Naast de forse CO2 besparing worden door deze blauwe diesel de lokale emissies van fijnstof en stikstof ook verlaagt tot ongeveer 35%. Dit product is van origine blank en glashelder. Dit karakteriseert ook de kwaliteit en schoonheid van het product. Door middel van een marker kan dit product blauw gemaakt worden.

Deze CO2 Saving Diesel kan gemengd worden met diesel. Bij een mengverhouding van 10% biobrandstof en 90% diesel, 20% biobrandstof en 80% diesel of 30% biobrandstof en 70% diesel is het product, B10, B20 of B30, een EN590 diesel. Daarom mag het in elke vrachtwagen en personenwagen gebruikt worden. Bij gebruik van CO2 Saving Diesel 100 (pure HVO) kunt u bij fabrikantsgoedkeuringen kijken of dit product geschikt is voor gebruik in uw auto of vrachtwagen.

Waarom blauwe diesel?

Waarom wordt het product blauwe diesel genoemd? Van nature is het product helder en blank, zoals hierboven al beschreven is.  Door een toevoeging wordt het product pas blauw.

Rode diesel is waarschijnlijk bij u wel bekend. Dat is de accijnsvrije diesel die nu alleen nog getankt of gebunkerd kan worden door de internationale vaart. De kleur groen is ook al bezet, die wordt in Polen gebruikt voor de accijnsvrije gasolie. Vandaar blauwe diesel. Het is mogelijk om met blauwe diesel de luchtkwaliteit te verbeteren. Door het verlagen van verschillende emissies wordt de lucht lokaal minder vervuild. Het resultaat is dan een blauwe lucht.

Synthetische brandstof

De blauwe diesel is een synthetische brandstof. Het terugdringen van de emissie uitstoot is hiermee deels te verklaren. Doordat alle koolwaterstoffen uit elkaar gehaald worden, en daarna gestructureerd aan elkaar geplaatst worden, kunnen vervuilende moleculen als aromaten en cyclo-aromaten uit de brandstof gefilterd worden. Deze molecuulstructuren bevatten vaak de zwavel- en stikstofdeeltjes die bij de verbranding vrij komen en dan fijnstof uitstoot genoemd worden. Die weer kankerverwekkend is.

De synthetische brandstof CO2 Saving Diesel bevat deze aromaten en cyclo-aromaten dus niet. Hierdoor bevat de brandstof van zichzelf al niet de schadelijke zwavel- en stikstofatomen. Die kunnen bij verbranding in de motor dus ook niet vrij komen.

Terug naar CO2 Saving Diesel