De CO2 prestatieladder is bedoeld om bedrijven bewust te maken van hun eigen CO2 uitstoot. Door middel van die bewustwording wordt bereikt dat bedrijven met deze uitstoot aan de slag gaan. Wat zijn mijn emissies? Waar kan ik deze emissies verlagen? Wat bereik ik met een verlaging? Al deze vragen kunnen aan de hand van de CO2 prestatieladder beantwoord worden. Als beloning kan een voordeel verkregen worden bij aanbestedingen van verschillende opdrachtgevers.

In een rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) wordt de CO2 prestatieladder genoemd als best practice. Dit rapport, “Going Green”, behandelt het gebruik van de CO2 prestatieladder door Rijkswaterstaat als best practice voor “Environmental Standards in Prodcurement”.

CO2 prestatieladder in bouwbedrijven bouwnijverheid bouwbranche CO2 prestatieladder aanbestedingen

Dat de bewustwording belangrijk is blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat bedrijven die gecertificeerd zijn met de CO2 prestatieladder twee keer zo snel CO2 reduceren als een bedrijf wat niet gecertificeerd is. Het gaat dan om 1,6% reductie per jaar voor bedrijven die niet gecertificeerd zijn. Dit ten opzichte van bedrijven die wel gecertificeerd zijn, die reduceren 3,2% per jaar aan CO2, gemiddeld.

Uitgangspunt

De CO2 prestatieladder heeft als expliciet doel om bedrijven te stimuleren om hun eigen CO2 uitstoot en die van hun leveranciers te kennen. Om vervolgens continue te zoeken naar mogelijkheden om de eigen directe uitstoot in eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert de bedrijven in de derde plaats om de bedachte mogelijkheden direct uit te voeren.

Het vierde voordeel van de CO2 prestatieladder is dat deze kennis over de mogelijkheden om CO2 terug te dringen transparant gedeeld wordt. In de vijfde plaats om deze kennis vervolgens samen met verschillende partners, overheden en kennisinstellingen te delen en verder terug te dringen.

Cijfers

Op 1 januari 2017 was het aantal gecertificeerde bedrijven 769. Het gemiddelde niveau van deze organisaties wordt steeds hoger. Deze 769 verschillende certificaten staan gelijk aan ongeveer 2750 verschillende ondernemingen. Het aantal gecertificeerde bedrijven loopt al jaren in een gestage lijn op.

De gecertificeerde bedrijven bevinden zich de meeste op niveau 3. Dit niveau wordt bevolkt door in totaal ongeveer 490 bedrijven. Daarna zijn ongeveer 240 bedrijven niveau 5 gecertificeerd. In totaal zijn 0 bedrijven niveau 1 gecertificeerd, zijn er 3 bedrijven niveau 2 gecertificeerd en zijn er nog ongeveer 40 bedrijven niveau 4 gecertificeerd.

In totaal zijn er ongeveer 75 verschillende opdrachtgevers die de CO2 prestatieladder gebruiken in hun aanbestedingen.

Hoe groot is de CO2 prestatieladder?

De CO2 prestatieladder bestaat uit vijf verschillende treden of niveaus. Niveau 1 tot en met drie zijn veelal de instapniveaus. Afhankelijk van CO2 prestaties van het bedrijf wordt dit bedrijf ingedeeld op een niveau.

Vanaf niveau drie van de CO2 prestatieladder wordt het bedrijf geacht de CO2 uitstoot (van Scope 1 en Scope 2 emissies) in kaart te hebben gebracht. Vanaf niveau 4 dient een bedrijf ook over zijn Scope 3 emissies te gaan rapporteren. De uitleg over de verschillende scopes volgt hieronder.

Scope 1 emissies

Scope 1 emissies worden ook wel directe emissies genoemd. Directe emissies worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het betreffende bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de emissies van het eigen wagenpark of emissies van het eigen gasgebruik. Door boilers, warmte-krachtinstallaties en ovens.

Scope 2 emissies

In scope 2 vallen indirecte emissies. Dit zijn emissies die ontstaan door het opwekken van elektriciteit, warmte, stoom of koeling in installaties die niet van het eigen bedrijf zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de emissies die vrij komen bij het opwekken van elektriciteit in centrales.

Scope 3 emissies

Ook in scope 3 bevinden zich voornamelijk indirecte emissies. Dit zijn dan de overige indirecte emissies. Onder de overige indirecte emissies wordt uitstoot verstaan dei ontstaat bij activiteiten van het bedrijf, maar die ontstaan uit bronnen die niet in eigendom van het bedrijf zijn nog beheerd worden door het bedrijf.

De verschillende emissies in Scope 3 worden opgedeeld in upstream en downstream. Upstream zijn de indirecte CO2 emissies van aangeschafte of verworven producten en diensten. Downstream zijn indirecte CO2-emissies van producten of diensten na de verkoop van deze producten.

Voordeel bij aanbestedingen

Om de werking van de CO2 prestatieladder interessant te maken voor bedrijven is een beloning verwerkt in het systeem. Deze beloning vertaald zich naar een voordeel bij aanbestedingen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruiken de CO2 prestatieladder bij aanbestedingen. Wanneer een bedrijf een bepaalde activiteit uitvoert om CO2 uitstoot te reduceren en hoger op de ladder te komen wordt dit beloond door opdrachtgevers. Zij geven opdrachtnemers een voordeel op basis van de positie van deze opdrachtnemer op de ladder. De trede die een bedrijf bereikt geeft het gunningsvoordeel weer van deze onderneming. Het bedrijf wat de aanbesteding uitschrijft bepaald hoeveel voordeel per trede behaald kan worden. Hieronder ziet u een voorbeeld van de korting die verkregen kan worden. Het bedrijf bevindt zich op niveau 3, en krijgt dus 6% korting in de aanbesteding.CO2 prestatieladder aanbestedingen bouwlogistiek logistiek in de bouw olie in de bouwIn een volgend voorbeeld kunnen wij u aantonen hoeveel dit zou zijn. Stel u gaat een project bouwen ter waarde van 1 miljoen euro. U bevindt zich op niveau 3 van de CO2 prestatieladder. U kunt zich voor dit project dan inschrijven voor € 1.060.000,-. Met deze €60.000,- zou u duurzame oplossingen kunnen zoeken die u tijdens dit project kan gebruiken. Wanneer u zich op trede vijf bevindt kunt u zelfs € 100.000

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Een voorbeeld van een duurzame oplossing is de biobrandstof CO2 Saving Diesel van Den Hartog b.v. Met deze biobrandstof kunt u tot 90% CO2 besparen. Om nog een rekenvoorbeeld te gebruiken: stel de aanbesteding voor uw project van 1 miljoen euro genereert een CO2 uitstoot van 1 miljoen ton. Wanneer 10 procent van deze uitstoot veroorzaakt wordt door vrachtwagens is de totale CO2 uitstoot van uw vrachtwagentransport 100.000 ton CO2. Wanneer u 90% van deze CO2 kunt besparen stoot u met transport nog maar 10.000 ton CO2 uit. Op het gehele project bespaart u dus in één keer 9% CO2.

Ook de oliën van Mobil hebben bewezen het brandstofverbruik van voertuigen en machines te kunnen verlagen. Met de verlaging van het verbruik wordt ook de CO2 uitstoot verlaagd. Daarnaast is aangetoond dat de Mobil producten de temperatuur van tandwielkasten kan verlagen met soms 10 graden Celsius. Met het verlagen van de temperatuur in een tandwielkast wordt verspilling terug gedrongen. Hierdoor kan de olie efficiënter draaien en wordt wederom CO2 bespaard.

Wilt u uw positie op de CO2 prestatieladder verbeteren of bent u op zoek naar informatie? Neem dan nu contact met ons op.

Terug naar de vorige pagina
Neem contact met ons op