Aan het einde van vorig jaar heeft ExxonMobil een inzicht gemaakt in de transportsector voor het jaar 2017. Dit inzicht is gecreëerd met behulp van een enquête onder senior managers van de toonaangevende transportbedrijven in de transportsector. Een grote drempel lag bij onvoorspelbare brandstofprijzen.

In de eerste plaats gaven de managers aan dat zij veel hoop hebben in het aankomende jaar. 71% van de ondervraagde gaven aan een groei te verwachten in hun business. Daarnaast gaf 22% aan geen groei en geen daling te verwachten.

Onvoorspelbare brandstofprijzen

De volgende vraag die gesteld werd in dit rapport ging over de grootste trends voor de transportsector voor de komende 5 jaar. 52% van alle gevraagde gaf aan dat zij “onvoorspelbare brandstofprijzen” zien als één van de grootste trend die hun bedrijfsvoering zal beïnvloeden. Dit is dus de belangrijkste trends onder de transportondernemingen.

Hoewel deze trend begrijpelijk lijkt, geven de cijfers anders aan. De prijzen van de diesel zijn de afgelopen 10 jaar ongeveer 20 cent gestegen. Procentueel is dat ongeveer 22% in 10 jaar tijd. Dat lijkt een hele forse stijging. Als dit echter wordt teruggerekend komt er een stijging per jaar van ongeveer 1,8-1,9%. De gemiddelde jaarlijkse inflatie was de afgelopen 10 jaar ongeveer 1,6-1,7%. De stijging van de dieselprijs lijkt dus groter dan die daadwerkelijk is. Op basis van het gemiddelde zou diesel een slimme investering zijn.

onvoorspelbare brandstofprijzen transportsector brandstofprijs

Bron: CBS Statline; gewogen gemiddelde dagprijs diesel aan de pomp, ex BTW

Toch ziet u in de grafiek nog flinke schommelingen en juist die schommelingen zorgen ervoor dat de transportsector zo benauwd is voor de onvoorspelbare brandstofprijzen. Als u bijvoorbeeld kijkt naar het verschil tussen 2015 en 2016 is dit gemiddeld 10 cent. Ook het verschil tussen 2016 en 2017 is ongeveer 10 cent.  Het verschil tussen 2014 en 2015 is ook ongeveer 10 ct. Ten opzichte van het totaal gaat het over ongeveer 10-15% van de totale brandstofkosten. Als 25% van al uw kosten bestaan uit brandstofkosten heeft een 10-15% verschil ongeveer 2,5-4% invloed op uw eindresultaat. Dit zou zomaar uw winstmarge kunnen zijn.

Gedane voorspellingen

Om toch een juiste schatting te kunnen maken worden er jaarlijks vele voorspellingen gedaan om de brandstofprijzen te bepalen. Voor 2017 zijn ook vele voorspellingen gedaan. Omdat wij nu halverwege 2017 zitten kunnen wij alvast voorzichtig terugblikken op de brandstofprijs in het afgelopen half jaar.

In februari 2016 deed het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een voorspelling over brandstofprijzen. Zij gaven toen aan de dieselprijzen niet snel te zien herstellen. Pas in 2017 zou de brandstofprijs voorzichtig gaan herstellen. Het lijkt er tot nu toe op dat de dieselprijs dit inderdaad gedaan heeft. Sinds begin 2016 is deze tussen de 10-15 cent gestegen.

Ook het CPB heeft in 2015 een voorspelling gedaan voor de jaren 2016 en 2017. Zij doen niet direct een voorspelling voor de brandstofprijs maar een voorspelling voor de olieprijs. De olieprijs zou volgende het CPB in 2015 $52 zijn, in 2016 $42 en in 2017 $47. Zoals in de grafiek te zien is een nauwkeurige voorspelling. Zij geven echter ook aan dat de olieprijzen in 2017 omslaan. Dit is echter tot halverwege dit jaar niet het geval. De dieselprijs is weer langzaam aan het dalen.

Het is raadzaam te kijken naar de voorspellingen van de verschillende gerenommeerde instanties. Zij zullen er weleens naast zitten, maar voor dit jaar hebben zij (gemiddeld) een goede voorspelling gedaan.

Oplossingen voor transportsector

Eén van de oplossingen voor de onvoorspelbare brandstofprijzen is het gebruik van clausules. Om een te hard stijgende brandstofprijs voor te zijn stellen transportbedrijven clausules op die meebewegen met de brandstofprijs. In het geval van een dalende dieselprijs daalt de waarde van het contract mee. Dit is veruit de beste oplossing, en voor uw klant ook de beste.

Onze voorspelling

Wij zijn geen magiërs en verwijzen u daarom graag door naar de actuele adviesprijzen van Carfood, gekoppeld aan de Esso adviesprijs.