TLN (Transport en Logistiek Nederland) zet in op een halvering van de CO2 uitstoot in 2030. Dit gaat dan om de CO2 uitstoot van het wegvervoer. TLN wil dit doen aan de hand van drie speerpunten. Dat zijn “Zero Emission”, “Low Emission” en “High Efficiency”. Om de emissies terug te dringen zal er gebruik gemaakt gaan worden van Green Truck Fuel. Dit is biobrandstof die ervoor gaat zorgen dat de CO2 uitstoot fors verminderd kan worden.

Zero Emission (binnenstedelijk)

In de eerste plaats dus Zero Emission. Dit gaat over het vervoer van goederen en mensen in de binnensteden. Het doel is om vanaf 2025 geen emissie uitstoot meer te hebben op het moment dat een vrachtwagen een pakketje van A naar B brengt in bijvoorbeeld Amsterdam. Met Green Truck Fuel, een combinatie van Euro 6 vrachtwagens op Biobrandstof, is het mogelijk om tot 2030 rond te rijden in binnensteden, hieronder leest u uitgebreider over Green Truck Fuel. Daarna komen de zogenaamde ZE-vrachtwagens aan bod. Dit zijn de Zero Emission vrachtwagens die uitsluitend elektrisch of hybride rijden.

Low Emission

Vanaf 2025 is het de ambitie van TLN (Transport en Logistiek Nederland) om voor vrachtwagens buiten binnensteden “Low emission” af te spreken. Dit komt omdat Zero Emission bij nationaal en internationaal verkeer moeilijker te bereiken is. Dit betekent dat vanaf 2025 vrachtwagens met een brandstofmotor in Nederland rijden op Green Truck Fuel. Dit nieuwe principe kan door transporteurs op twee manieren gehaald worden. Door gasvormige biobrandstof (CBG of LBG). Maar ook zeker door vloeibare biobrandstof (HVO).

TLN heeft voor Green Truck Fuel een aantal spelregels opgesteld. Dit zijn eigenlijk de spelregels die gelden voor hedendaagse biobrandstoffen. Zo mag de biomassa die aan de basis van de biobrandstof ligt, niet concurreren met de wereldvoedselproductie. Dit betekent dat biomassa die ook kan dienen als voedsel niet gebruikt mag worden om biobrandstoffen van te maken.

Daarnaast moet de Green Truck Fuel in elke vrachtwagen probleemloos gebruikt mogen worden. Dit is een belangrijke vereisten omdat in het buitenland niet altijd dezelfde biobrandstof gebruikt wordt als in Nederland. mengen met conventionele diesel moet dus goed mogelijk zijn. De CO2 Saving Diesel 30 voldoet aan de EN590 normering en mag dus in elke dieselmotor toegepast worden. De CO2 Saving Diesel 100 voldoet aan de EN15940 normering.

De laatste spelregel van TLN is dat de Green Truck Fuel over de hele keten (Well-To-Wheel) minimaal 50% CO2 reductie moet realiseren. CO2 Saving Diesel 100 realiseert over deze keten zelfs een reductie van 89% CO2 uitstoot.

HVO is een product wat voldoet aan de bovenstaande spelregels. Den Hartog’s eigen CO2 Saving Diesel lijn zou voor u dus bijzonder interessant kunnen zijn om de genoemde doelen van hierboven te behalen.

Om deze doelstelling te kunnen behalen wordt van de overheid verwacht tot 2025 de biobrandstoffen te subsidiëren en te ondersteunen zodat deze op hetzelfde prijs niveau komt als de conventionele diesel. Ook voor de brandstofleveranciers ligt de schone taak om de Nederlandse verbruiksbehoefte van 2 miljard liter/kg per jaar te gaan produceren.

High Efficiency

Tot slot wordt door TLN nog het verhogen van de logistieke efficiëntie genoemd. Door samenwerking tussen verschillende logistieke partners kan leegrijden tegen gegaan worden. Door het afstemmen van bedrijfsprocessen kan de efficiëntie verhoogt worden en onnodige schakels/kosten uit de keten gesneden worden.