Als één van de eerste bedrijven in Nederland durft SNB het aan om over te stappen op 100% HVO. SNB staat voor Slibverwerking Noord Brabant en is een organisatie opgericht door de vijf waterschappen in Noord-Brabant. Door deze overstap zorgt SNB voor duurzamer transport van al het slib.

Dit slibtransport bestaat uit 20 vrachtwagens, die dagelijks ongeveer 40-50 ritten uitvoeren. In totaal wordt op jaarbasis 400.000 tot 450.000 ton ontwaterd slib vervoerd van rioolwaterzuiveringsinstallaties naar de verwerkingsinstallatie in Moerdijk. Het rijden op 100% HVO is daarom een grote stap.

Lees hier het officiële bericht van SNB.

89% CO2 reductie

Door te kiezen voor de 100% variant van de HVO kan SNB meer dan 89% CO2 reduceren ten opzichte van conventionele diesel. SNB is in Nederland één van de eerste grote bedrijven die de stap naar 100% HVO aandurft. Het bijmengen van 10, 20 of 30% bij normale diesel komt vaker voor. Door op 100% over te stappen is de CO2 reductie echter veel groter. Ook de CO2 footprint van SNB kan hiermee aanzienlijk verlaagd worden.

Niet strijdig met de voedselketen

Het product HVO (Hydro-treated Vegetable Oil) wordt een tweede generatie biobrandstof genoemd. Dit houdt in dat deze synthetische brandstof wordt geproduceerd uit afval. Voorbeelden hiervan zijn afgewerkt frituurvet of afval uit de industrie als cellulose dat niet strijdig is met de voedselketen.

Fijnstoffen en stikstoffen

Naast het reduceren van CO2 uitstoot reduceert het gebruik van HVO de stikstof en fijnstof uitstoot ook enorm. Daarnaast ligt de geluidsproductie van de vrachtwagens ook lager. De prestaties van de biodiesel zijn beter dan die van reguliere diesel. Ook hoeven motoren van moderne vrachtwagens geen technische aanpassing voor het overschakelen op HVO. De chemische samenstelling van het product is bijna identiek aan die van reguliere diesel. Den Hartog verkoopt het product onder de naam CO2 Saving Diesel.

Duurzamer transport is iets waar ook Transport en Logistiek Nederland druk mee is. Zij noemen dit Green Truck Fuel.