Sinds het begin van het jaar wordt een gedeelte van de slib, die SNB verwerkt, vervoerd op 100% HVO onder de naam CO2 Saving Diesel 100. Het vervoer van de slib wat uitgevoerd wordt door het transportbedrijf Baars, wordt gedaan op deze nieuwe, tweede generatie biobrandstof. En na 5 maanden leidt dat tot uitstekend resultaat!

Voor Baars een succes

Volgens de bedrijfsleider van Baars “is er geen enkel merkbaar verschil met reguliere diesel”. En dat is voor Baars toch wel de belangrijkste parameter van het succes. Die vrees was niet ongegrond gezien de kwaliteit van de eerste generatie biobrandstoffen die niet in 100% vorm gebruikt kon worden. Hoewel Lamers de eerste generatie biobrandstof zelf nooit gebruikt heeft waren de geluiden uit de branche niet positief. Hogere onderhoudskosten door verstopte filters en hoger brandstofverbruik.

Voor SNB een succes

Volgens de transporteur dus geen verschil in gebruikt met de reguliere diesel. Behalve de invloed op het milieu. CO2 Saving Diesel bespaard ten opzichte van reguliere diesel tenminste 89% CO2 uitstoot. Volgens Silvester Bombeeck, financieel manager bij SNB, zoekt SNB al jaren naar de mogelijkheden om CO2-uitstoot van het slibtransport terug te dringen. Dit werd gedaan door gebruik van lichtere metalen voor de opbouw van de vrachtwagens. Of door het gebruik van de nieuwste motoren. SNB had in 2018 een totale CO2 uitstoot van 5.638 ton. 2.697 ton werd veroorzaakt door transport. De milieubelasting is onder andere door toepassing van de CO2 Saving Diesel 100 neutraal. SNB gaat dit in de toekomst omzetten naar een positief resultaat voor het milieu.

Kostenplaatje

Het gebruik van biodiesel brengt wel hogere kosten met zich mee. Dit prijskaartje wordt volgens Silvester gerechtvaardigd door de enorme toegevoegde waarde die dit product biedt op het gebied van duurzaamheidsambitie. Baars is één van de drie transporteurs waar SNB mee werkt, in de nabije toekomst wil SNB graag dat de andere transporteurs ook rijden op biodiesel. Zeker nu de ervaringen bij Baars zo positief zijn.

De bronverwijzing.