Bij een groot onderhoudsproject in de provincie Flevoland heeft KWS zijn machines laten draaien op een mengsel van speciale HVO Diesel en conventionele diesel. Duurzaam asfalteren.

Het project omvatte het uitvoeren van grootschalig onderhoud aan de verhardingsconstructie van de N710 Biddingweg, de provinciale weg tussen Swifterbant en Biddinghuizen. Over een lengte van 3 km werd de rijbaan verbreed en zijn 2 kruispunten opnieuw ingericht. Ook zijn ribbelstroken en glasbollen aangebracht om de veiligheid te vergroten.

Vereiste CO2 reductie van 40% op brandstof

In het bestek voor dit project was opgenomen dat met de gebruikte brandstof een minimale reductie van 40% CO2 uitstoot (ten opzichte van fossiele brandstof) gerealiseerd moest worden. Om invulling te kunnen geven aan deze eis heeft KWS er voor gekozen om voor dit project een mengsel van HVO- en conventionele diesel te gebruiken.

De CO2 Saving Diesel 50 gebruikt voor duurzaam asfalteren

Hoewel de reductie minimaal 40% moest zijn, ging KWS nog CO2 Saving diesel 50 tankeneen stapje verder! KWS koos voor CO2 Saving Diesel 50, geleverd door haar brandstofleverancier Den Hartog B.V. uit Groot-Ammers. Deze brandstof bestaat uit 50% CO2 Saving Diesel en 50% conventionele diesel. Met dit product kan een CO2 uitstoot reductie tot 45% behaald worden.

CO2 Saving Diesel is een synthetische HVO-diesel die gemaakt wordt uit biomassa (afvalvetten, afgewerkt frituurvet). Deze biomassa wordt in speciale installaties vergist. Het gewonnen gas wordt door synthese omgezet naar vloeibare brandstof. Vandaar de naam HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO is volledig mengbaar met normale diesel zoals bij dit project gedaan is.

Duurzaamheid in aanvragen

Aannemers als KWS zien duurzaamheid steeds vaker terug komen in de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) uitvraag. Steeds vaker is CO2 reductie één van de EMVI onderdelen. Door een HVO diesel in te zetten kan op eenvoudige wijze al een grote CO2 reductie gerealiseerd worden.

Een geslaagd project

Begin dit jaar heeft de afdeling Infra van de provincie Flevoland besloten om voortaan in alle nieuwe bestekken het gebruik van een brandstof met 40% CO2 reductie verplicht te stellen. Dit betekent dat in nieuwe uitvragen het gebruik van 100% fossiele diesel onmogelijk zal zijn en het gebruik van CO2 Saving Diesel een heel interessante optie is voor aannemers.

Geslaagd project met duurzaam asfalteren KWS

KWS heeft voldaan aan de vereiste 40% CO2 reductie met duurzaam asfalteren en heeft ook bedrijfsmatig een eerste positieve ervaring met CO2 Saving Diesel opgedaan. Vergeleken met fossiele diesel zijn er in de praktijk geen nadelige verschillen merkbaar in gebruik, verbruik en inzetbaarheid van machines en wagenpark. Daar komt dan nog bij dat met dit product ook de emissie uitstoot gereduceerd wordt.

Emissie uitstoot reductie

HVO diesel bevat  geen  aromaten, polyaromaten of zwaveldeeltjes. Hierdoor wordt, naast de reductie van de CO2 uitstoot, de hoeveelheid zwavel en fijnstof die uitgestoten wordt,  teruggebracht tot een zeer minimaal niveau.

Certificaat

De duurzaamheid van de brandstof wordt aangetoond door ISCC, het internationale certificeringssysteem voor hernieuwbare energieproducten. Hiermee wordt de hele keten en daarmee de daadwerkelijke reductie gewaarborgd. De herkomst van de HVO diesel wordt middels certificaten aantoonbaar gemaakt.

CO2 saving diesel overal toepasbaar duurzaam asfalteren

Overal toepasbaar

Conventionele dieselolie moet voldoen aan de Europese norm EN 590. Diesel van deze kwaliteit is te gebruiken in alle machines en (vracht)wagens. Ook de CO2 Saving Diesel 50 voldoet aan de EN 590 en kan dus net al conventionele diesel overal toegepast worden!