De CO2 prestatieladder is bedoeld om bedrijven bewust te maken van hun eigen CO2 uitstoot. De ladder geeft een mogelijk voordeel in aanbestedingen. Daarom is het voor bedrijven interessant mee te doen en te klimmen op de ladder. Dit zorgt ook voor bewustwording rondom duurzaamheid en het maken van beleid. Voorbeeldvragen zijn dan: wat zijn mijn emissies? Waar kan ik deze emissies verlagen? Wat bereik ik met een verlaging? Al deze vragen kunnen aan de hand van de CO2 prestatieladder beantwoord worden.

Ik wil graag klimmen op de CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder als Best Practice 

In een rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) wordt de CO2 prestatieladder genoemd als best practice. Dit rapport, “Going Green”, behandelt het gebruik van de CO2 prestatieladder door Rijkswaterstaat als best practice voor “Environmental Standards in Procurement”.

Dat de bewustwording belangrijk is blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat bedrijven die gecertificeerd zijn met de CO2 prestatieladder twee keer zo snel CO2 reduceren als een bedrijf wat niet gecertificeerd is. Het gaat dan om 1,6% reductie per jaar voor bedrijven die niet gecertificeerd zijn. Dit ten opzichte van bedrijven die wel gecertificeerd zijn, die reduceren 3,2% per jaar aan CO2, gemiddeld.

De CO2 Prestatieladder

De CO2 prestatieladder heeft als expliciet doel om bedrijven te stimuleren om hun eigen CO2 uitstoot en die van hun leveranciers te kennen. Om vervolgens continue te zoeken naar mogelijkheden om de eigen directe uitstoot in eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert de bedrijven in de derde plaats om de bedachte mogelijkheden direct uit te voeren.

Een vierde voordeel is de transparantie. De CO2 prestatieladder vraagt aan zijn deelnemers om de initiatieven met elkaar te delen. In de vijfde plaats om deze kennis vervolgens samen met verschillende partners, overheden en kennisinstellingen te delen en verder terug te dringen.

Cijfers CO2 Prestatieladder

Op 1 januari 2017 was het aantal gecertificeerde bedrijven 769. Het gemiddelde niveau van deze organisaties wordt steeds hoger. Deze 769 verschillende certificaten staan gelijk aan ongeveer 2750 verschillende ondernemingen. Het aantal gecertificeerde bedrijven loopt al jaren in een gestage lijn op.

De gecertificeerde bedrijven bevinden zich de meeste op niveau 3. Dit niveau wordt bevolkt door in totaal ongeveer 490 bedrijven. Daarna zijn ongeveer 240 bedrijven niveau 5 gecertificeerd. In totaal zijn 0 bedrijven niveau 1 gecertificeerd, zijn er 3 bedrijven niveau 2 gecertificeerd en zijn er nog ongeveer 40 bedrijven niveau 4 gecertificeerd.

In totaal zijn er ongeveer 75 verschillende opdrachtgevers die de CO2 prestatieladder gebruiken in hun aanbestedingen.

Hoe groot is de CO2 Prestatieladder?

De CO2 prestatieladder bestaat uit vijf verschillende treden of niveaus. Niveau 1 tot en met drie zijn veelal de instapniveaus. Afhankelijk van CO2 prestaties van het bedrijf wordt dit bedrijf ingedeeld op een niveau.

Bij niveau 3 is het verplicht om de gehele CO2 uitstoot huishouding in kaart te hebben (van Scope 1 en Scope 2 emissies). Vanaf niveau 4 dient een bedrijf ook over zijn Scope 3 emissies te gaan rapporteren. De uitleg over de verschillende scopes volgt hieronder.

Scope 1 emissies

Scope 1 emissies worden ook wel directe emissies genoemd. Directe emissies worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het betreffende bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de emissies van het eigen wagenpark of emissies van het eigen gasgebruik. Door boilers, warmte-krachtinstallaties en ovens.

Scope 2 emissies

In scope 2 vallen indirecte emissies. Dit zijn emissies die ontstaan door het opwekken van elektriciteit, warmte, stoom of koeling in installaties die niet van het eigen bedrijf zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de emissies die vrij komen bij het opwekken van elektriciteit in centrales.

Scope 3 emissies

Ook in scope 3 bevinden zich voornamelijk indirecte emissies. Dit zijn dan de overige indirecte emissies. Overige indirecte emissies zijn emissies die ontstaat bij activiteiten van een bedrijf. Echter zijn de bronnen waaruit die uitstoot ontstaat niet het eigendom van het bedrijf zelf. Ook worden deze bronnen niet beheerd door het bedrijf.

De verschillende emissies in Scope 3 worden opgedeeld in upstream en downstream. Upstream zijn de indirecte CO2 emissies van aangeschafte of verworven producten en diensten. Downstream zijn indirecte CO2-emissies van producten of diensten na de verkoop van deze producten.

Voordeel bij aanbestedingen

Om de werking van de CO2 prestatieladder interessant te maken voor bedrijven is een beloning verwerkt in het systeem. Deze beloning vertaald zich naar een voordeel bij aanbestedingen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruiken de CO2 prestatieladder bij aanbestedingen. CO2 reductie, structureel, levert een hogere plaats op de ladder op. Opdrachtgevers geven opdrachtnemers een voordeel op basis van de positie van deze opdrachtnemer op de ladder. De trede die een bedrijf bereikt geeft het gunningsvoordeel weer van deze onderneming. Het bedrijf wat de aanbesteding uitschrijft bepaald hoeveel voordeel per trede behaald kan worden.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de korting die verkregen kan worden. Het bedrijf bevindt zich op niveau 3, en krijgt dus 6% korting in de aanbesteding.CO2 prestatieladder aanbestedingen bouwlogistiek logistiek in de bouw olie in de bouwIn een volgend voorbeeld kunnen wij u aantonen hoeveel dit zou zijn. Stel u gaat een project bouwen ter waarde van 1 miljoen euro. U bevindt zich op niveau 3 van de CO2 prestatieladder. U kunt zich voor dit project dan inschrijven voor € 1.060.000,-. Met deze €60.000,- zou u duurzame oplossingen kunnen zoeken die u tijdens dit project kan gebruiken. Wanneer u zich op trede vijf bevindt kunt u zelfs € 100.000 als investeringskapitaal gebruiken.

Hoe klimt u met ons op de CO2 prestatieladder?

Een voorbeeld van een duurzame oplossing is de biobrandstof CO2 Saving Diesel. Met deze biobrandstof kunt u tot 90% CO2 besparen. Om nog een rekenvoorbeeld te gebruiken: stel de aanbesteding voor uw project van 1 miljoen euro genereert een CO2 uitstoot van 1 miljoen ton. Stel: 10% van deze uitstoot wordt veroorzaakt door vrachtwagens. Dan is de totale CO2 uitstoot van uw vrachtwagentransport voor dit project 100.000 ton CO2. Wanneer u 90% van deze CO2 kunt besparen stoot u met transport nog maar 10.000 ton CO2 uit. Op het gehele project bespaart u dus in één keer 9% CO2.

Stikstof en fijnstofuitstoot CO2 Saving Diesel

Daarnaast is de zwavel-, stikstof- en fijnstof uitstoot met de CO2 Saving Diesel te reduceren. Zwaveluitstoot wordt zelfs met meer dan 99% gereduceerd.

MKI waarde CO2 Saving Diesel

Tot slot is deze CO2 Saving Diesel heel interessant in overheidsaanbestedingen. Vaak wordt in deze aanbestedingen gebruik gemaakt van MKI waarden om de Milieu impact van een project in kaart te brengen. Dit product kan uw MKI waarde op diesel enorm verlagen.

Maar kan dat product in elk voertuig?

Energy Savings Mobil olie

Ook de oliën van Mobil hebben bewezen het brandstofverbruik van voertuigen en machines te kunnen verlagen. Wanneer verbruik lager is, is automatisch ook de CO2 uitstoot lager.

Daarnaast is aangetoond dat de Mobil producten de temperatuur van tandwielkasten kan verlagen met soms 10 graden Celsius. Een verlaagde temperatuur betekent tegelijk minder weerstand. De olie hoeft minder hard te werken. Minder warmte. Daardoor ook minder energieverbruik. De tandwielkast hoeft minder hard te werken.

Hoeveel tientallen procenten kan ik besparen op energie?