Een nieuwe specificatie op een bestaand product. Mobil introduceert de Deutz DQC IV-18 LA goedkeuring op de Mobil Delvac XHP ESP 10W40. Deze laatste goedkeuring overtreft de Deutz DQC IV-10 LA goedkeuring. Hiermee blijft de Mobil Delvac XHP ESP 10W40 tevens geschikt voor toepassingen waar de Deutz DQC IV-10 LA goedkeuring wordt gevraagd.

Deutz DQC IV-18 LA

Olie met deze goedkeuring is asarme, ultra-high-performance diesel- en gasmotorolie. Specifiek ontwikkeld voor high-performance motoren met gesloten carterventilatie en/of hoge thermische belastingen. Daarnaast wordt er bij deze motoren zeer hoge eisen gesteld aan zuigerreinheid (geschikt voor TTC stalen zuigermotoren). Tot slot is het met de oliën met deze goedkeuring ook mogelijk om verlengde olieverversing intervallen te behalen.

Bevestiging Deutz

Hieronder de officiële bevestiging van Deutz.

Deutz Quality Class Deutz DQC IV-18 LA

Productbladen Mobil Delvac XHP ESP 10W40

Naast bovenstaande goedkeuring zijn er nog meer goedkeuringen ten te vinden op deze motorolie op moment van schrijven. Deze zijn beschikbaar in Engels en in het Nederlands.